Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2380/QĐ-UB-QLDA năm 1999 về việc duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2380/QĐ-UB-QLDA Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 27/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2380/QĐ-UB-QLDA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT CÔNG TÁC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, Nghị định số 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ;
Xét tờ trình số 352/GDĐT-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 1999 của Sở Giáo dục và Đào tạo ;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, tờ trình số 784/TT-KHĐT-VX ngày 16/4/1999;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 với nội dung sau

1- Tên công tác nghiên cứu: Quy hoạch phát triển mạng lưới trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

2- Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu: Quy hoạch phát triển mạng lưới trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

3- Địa điểm Công trình: Thành phố Hồ Chí Minh.

4- Nội dung nghiên cứu:

+ Lập nhiệm vụ quy hoạch

+ Thiết kế quy hoạch:

- Đánh giá hiện trạng và tổng hợp mạng lưới ngành giáo dục và đào tạo.

- Định hướng phát triển mạng lưới ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020.

- Quy hoạch phát triển mạng lưới ngành giáo dục và đào tạo 05 - 10 năm.

- Quản lý, thẩm tra và phê duyệt công tác quy hoạch.

Thời hạn thực hiện: Năm 1999.

5- Tổng chi phí đầu tư: 400 triệu đồng (bốn trăm triệu đồng).

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

6- Các trách nhiệm của chủ đầu tư bảo đảm thực hiện:

- Thực hiện đúng điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Nhà nước.

- Thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Cục trưởng Cục Đầu tư Phát triển thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 2
- TTUB: CT, PCT/TT, QLĐT, VX
- Cục Thống kê thành phố
- VPUB: PVP/QLĐT, VX
- Tổ QLDA, VX
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2380/QĐ-UB-QLDA năm 1999 về việc duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.938
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.179.52