Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 02/2009/ND-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74591 công văn

1

Công văn số 767/BXD-HĐXD về việc áp dụng chuyển tiếp thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

767/BXD-HDXD,Công văn 767 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 767/BXD-HĐXD V/v: áp dụng chuyển tiếp thực hiện 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ.

Ban hành: 06/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2009

2

Công văn 3069/BTP-PLDSKT thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 12/2009/NĐ-CP, Nghị định 83/2009/NĐ-CP, Nghị định 08/2005/NĐ-CP, Nghị định 02/2006/NĐ-CP, Nghị định 153/2007/NĐ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng do Bộ Tư pháp ban hành

của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, Nghị định số 02/2006/NĐ-CP, Nghị định số 153/2007/NĐ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN Để

Ban hành: 27/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2011

3

Công văn 190/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP và 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

. Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và Đầu tư xây dựng Nhà Xinh Trả lời công văn số 130/CV-NX ngày 16/8/2011 của Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và Đầu tư xây dựng Nhà xinh về việc vướng mắc thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2011

4

Công văn 1114/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định 134/2008/NĐ-CP và Thông tư 02/2009/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

đóng BHXH theo số 134/2008/NĐ-CP và TT số 02/2009/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/01/2009 của Bộ Lao

Ban hành: 24/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2010

5

Công văn 1365/BXD-KTXD tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định 48/2010/NĐ-CP và Nghị đinh 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Điều 31 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện và chuẩn bị dự thảo trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung 02 Nghị định này. Để thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự phân công của Chính phủ,

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

6

Công văn 2316/BXD-TTr năm 2014 hướng dẫn một số quy định Nghị định 121/2013/NĐ-CP và Thông tư 02/2014/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

121/2013/NĐ-CP và Thông tư số 02/2014/TT-BXD Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014 Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 3636/SXD-TT ngày 28/4/2014 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số quy định của Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

7

Công văn 7587/VPCP-KTN về Thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2009/NĐ-CP và 24/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

7587/VPCP-KTN,Công văn 7587 2011,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7587/VPCP-KTN V/v Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và Nghị định số

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2011

8

Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành

hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 18/01/2016, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh giao Bộ Công

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

9

Công văn 1684/BCT-XNK năm 2018 về thực hiện Nghị định 14/2018/NĐ-CP, Thông tư 01/2018/TT-BCT và 02/2018/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

1684/BCT-XNK V/v triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Công an, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

10

Công văn 418/VPCP-KGVX năm 2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

ngày 21 tháng 12 năm 2015), của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ (văn bản số 1416/STC-QLNS ngày 06 tháng 10 năm 2015), của Bộ Công an (văn bản số 2733/BCA-V28 ngày 02 tháng 12 năm 2015) về hướng dẫn thực hiện chính sách đối với công an xã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

11

Công văn 459/BXD-TTr hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012 Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 8684/SXD-TT ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ và Thông tư số

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

12

Công văn 398/BXD-TTr giải đáp vướng mắc triển khai Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở và Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

13

Công văn 3181/BVHTTDL-PC thực hiện Nghị định 103/2009/NĐ-CP và 75/2010/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

do - Hạnh phúc --------- Số: 3181/BVHTTDL-PC V/v Thực hiện Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Nghị định số 75/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010 Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương Chính phủ đã ban hành

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2010

14

Công văn 25/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời thắc mắc Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

dựng đối với công trình do nhà thầu thực hiện lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công theo quy định tại Khoản 7 Điều 36 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đối với các dự án sử dụng vốn khác, Công ty có thể tham gia thực hiện gói thầu tư vấn Quản lý dự án, gói thầu tư vấn Giám sát

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2014

15

Công văn 760/BXD-TTr về hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

khoản 1 Điều 26 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (gọi tắt là Nghị định số 23/2009/NĐ-CP). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý

Ban hành: 19/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2011

16

Công văn 104/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 104/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn một số điểm của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 110/QPTĐ-KHNV ngày 11/8/2014 của

Ban hành: 04/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

17

Công văn 1862/BXD-KTXD hướng dẫn Nghị định 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

1862/BXD-KTXD,Công văn 1862 2010,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Hoạt động tư vấn xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1862/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 112/2009/NĐ-CP

Ban hành: 27/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

18

Công văn 07/BXD-PTĐT xác định loại hình của Ban quản lý dự án phát triển khu đô thị mới theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Nghị định số 02/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011 Kính gửi: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1438/SNV-TCCBCC ngày 18/10/2011 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ xin ý kiến về việc xác định loại hình phù hợp của Ban quản lý dự án phát triển khu đô thị mới trên địa

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2011

19

Công văn 294/TTg-ĐMDN thực hiện Nghị định 101/2009/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

định số 101/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; - Các Tập đoàn kinh tế nhà nước. Ngày 05 tháng 11 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị

Ban hành: 11/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2010

20

Công văn 188/CP-KGVX năm 2021 về đính chính Nghị định 141/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

188/CP-KGVX,Công văn 188 2021,Chính phủ,Đính chính Nghị định 141/2020/NĐ-CP,Đính chính Nghị định về chế độ cử tuyển đối học sinh dân tộc,Đính chính Nghị định về cử tuyển sinh viên dân tộc thiểu số,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server251