Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 767/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 06/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 767/BXD-HĐXD
V/v: áp dụng chuyển tiếp thực hiện NĐ 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 14/VKSTC-VP ngày 10/4/2009 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị được áp dụng quy định chuyển tiếp đối với dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng trụ sở Viện kiểm sát nhân tối cao theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Khoản 3 Điều 57 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ thì các dự án được phê duyệt trước ngày Nghị định có hiệu lực thì không phải trình duyệt lại dự án, các nội dung công việc tiếp theo được thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Theo nội dung công văn, dự án đã được Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam lập trên cơ sở phương án kiến trúc được lựa chọn và được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt theo Quyết định số 802/QĐ-VKSTC-V11 ngày 16/12/2008. Do đó, căn cứ theo Khoản 3 Điều 15 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ thì Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam được đảm bảo quyền tác giả và được lựa chọn trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng để thực hiện bước thiết kế xây dựng tiếp theo nếu Tổng công ty có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 767/BXD-HĐXD ngày 06/05/2009 về việc áp dụng chuyển tiếp thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.843

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97