Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/01/2020-31/12/2020: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 220816 văn bản

1

Thông tư 01/2020/TT-VPCP quy định về chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

01/2020/TT-VPCP,Thông tư 01 2020,Văn phòng Chính phủ,Chế độ báo cáo định kỳ ,Quản lý sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo,Sử dụng khai thác Hệ thống thông tin báo cáo,Công nghệ thông tin VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

2

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

01/2020/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức Phòng Tài chính quận Tân Phú,Quy chế hoạt động Phòng Tài chính quận Tân Phú,Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

3

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐNĐ về quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức hỗ trợ cho chức danh Đội trưởng đội dân phòng,Hỗ trợ chức danh Đội trưởng đội dân phòng Vũng Tàu,Mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng đội dân phòng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

4

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

01/2020/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế về tổ chức của Phòng Lao động Quận 7,Quy chế về hoạt động của Phòng Lao động Quận 7,Phòng Lao động Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

5

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và năm 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Hải Dương,Bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm tỉnh Hải Dương,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm tỉnh Hải Dương,Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 2020 tỉnh Hải Dương,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2020

6

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Thành phố Hải Phòng,Đặt tên đường thành phố Hải Phòng,Đặt tên công trình công cộng Hải Phòng,Đặt tên đường và công trình công cộng,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

7

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tuyên truyền phổ biến đến từng người nộp thuế các văn bản chính sách thuế mới như: Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, Nghị quyết

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

8

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND8 thông qua số lượng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/NQ-HĐND Bình Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2013/NQ-HĐND8 NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA SỐ LƯỢNG VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

9

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Trà Vinh,Mức chi thực hiện công tác thăm dò khảo cổ,Chi công tác thăm dò khảo cổ từ nguồn ngân sách,Mức chi công tác thăm dò khảo cổ Trà Vinh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

10

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/NQ-HĐND Bình Định, ngày 17 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật tổ

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

11

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2020-2021

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Phú Thọ,Học phí đối với cơ sở giáo dục công lập Phú Thọ,Học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân Phú Thọ,Học phí đối với cơ sở giáo dục công lập quốc dân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

12

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Đồng Nai,Chế độ người hoạt động không chuyên trách cấp xã,Chính sách người hoạt động không chuyên trách cấp xã,Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

13

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/2020/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 10 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019); Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

14

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên

hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo); - Chính phủ (Báo cáo); - Bộ Nội vụ (Báo cáo); - Bộ Tài chính (Báo cáo); - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Báo cáo); - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp (Kiểm tra);

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

15

Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành

01/2020/QD-KTNN,Quyết định 01 2020,Kiểm toán Nhà nước,Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán,Kiểm toán Nhà nước ban hành mẫu biểu hồ sơ kiểm toán,Mẫu biểu hồ sơ kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

16

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

01/2020/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức hoạt động Phòng Tài chính Kế hoạch,Quy chế tổ chức Phòng Tài chính Kế hoạch Gò Vấp,Hoạt động Phòng Tài chính Kế hoạch Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

17

Lệnh công bố Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

01/2020/L-CTN,Lệnh 01 2020,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020,Lệnh 01/2020/L-CTN công bố Luật Giám định sửa đổi 2020,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

18

Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân

01/2020/TT-TANDTC,Thông tư 01 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Giải quyết khiếu nại trong Tòa án nhân dân,Giải quyết tố cáo trong Tòa án nhân dân,Thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo trong Tòa án,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

19

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định chủ trương đầu tư toàn bộ dự án nhóm C,Bắc Ninh giao quyền đầu tư toàn bộ dự án nhóm C,Bắc Ninh đầu tư toàn bộ dự án nhóm C,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

20

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và bãi bỏ Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Tây Ninh,Bãi bỏ nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND Tây Ninh,Bãi bỏ đầu tư các dự án đầu tư công Tây Ninh,Đầu tư các dự án trọng điểm C Tây Ninh,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.184.78