Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 17/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/NQ-HĐND

 Bình Định, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 đã trình bày tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Về kinh tế

Tập trung chỉ đạo thu hoạch kịp thời vụ Hè Thu, triển khai sản xuất vụ Mùa phù hợp theo thời vụ nhằm phấn đấu giành thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020. Tiếp tục phát triển cánh đồng mẫu lớn và nhân rộng các mô hình trồng trọt đạt hiệu quả kinh tế cao gắn với chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ bền vững trong nông nghiệp. Triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa nắng nóng. Tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn tái đàn heo và phát triển đàn bò thịt chất lượng cao, nuôi gà đồi đi đôi với thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thu hút đầu tư các nhà máy chế biến súc sản. Tăng cường hoạt động khai thác thủy sản gắn với phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững; tiếp tục mở rộng các chuỗi liên kết tiêu thụ cá ngừ đại dương, đặc biệt là thị trường quốc tế để nâng cao thu nhập cho ngư dân. Triển khai quyết liệt các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. Chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường. Triển khai công tác trồng rừng và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; chuẩn bị tốt các điều kiện về đất, cây giống,… để triển khai niên vụ trồng rừng 2020. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa huyện Tuy Phước và 08 xã đã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; đồng thời củng cố, duy trì các tiêu chí đã đạt được đối với các địa phương đã công nhận nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chống lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Tập trung nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các dự án đã và đang đầu tư để giải quyết, tháo gỡ kịp thời nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh gắn với triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương về tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19. Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, nhất là các mặt hàng, nhóm hàng chủ lực, đang thuận lợi về nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ như dược phẩm, may mặc, dăm gỗ, thép và tôn thép... Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, nhất là thu hút các dự án có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động và quy trình sản xuất sản phẩm hiện đại gắn với đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và rà soát, điều chỉnh bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp một cách phù hợp, có tác dụng thu hút đối với các nhà đầu tư. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư FDI vào Việt Nam cùng cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu nhờ các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam vừa ký kết. Theo dõi đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án công nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là khẩn trương triển khai dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định để làm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Tập trung triển khai các Chương trình kích thích tiêu dùng nội địa, kích cầu du lịch, dịch vụ,… nhằm khôi phục, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sau dịch Covid-19. Đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh và các mặt hàng đang có thị trường tiêu thụ. Chú trọng thị trường tiêu thụ ở nông thôn, đảm bảo hàng hóa phục vụ đồng bào miền núi. Tăng cường các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa xâm phạm sở hữu, kiểu dáng công nghiệp, xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm theo quy định; kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch và hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài nước. Đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành các khu du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và Khu kinh tế Nhơn Hội đi vào hoạt động. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải... để phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục huy động mọi nguồn vốn nhằm đáp ứng yêu cầu chi đầu tư. Tranh thủ sự giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, nhất là trong việc bố trí các nguồn vốn thuộc Trái phiếu Chính phủ, nguồn an sinh xã hội nhằm tăng nguồn vốn đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh và giải quyết các khó khăn của địa phương. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương và xã hội hóa để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, sửa chữa lớn các công trình phúc lợi công cộng, thủy lợi… đang xuống cấp. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, giáo dục đào tạo, văn hóa, y tế,... sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, tăng thu ngân sách, nhất là thu nội địa để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách; chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác. Khuyến khích phát triển, mở rộng các ngành nghề, lĩnh vực có số thu lớn, nguồn thu ổn định và các hoạt động dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp có thu để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết để kịp thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế địa phương.

2. Về văn hóa - xã hội

Chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong các trường học, lớp học; tăng cường kiến thức đạo đức, nhân cách cho học sinh, nhất là học sinh cấp Trung học phổ thông. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021. Thực hiện tốt các hoạt động hè cho giáo viên và học sinh. Khẩn trương hoàn thành các dự án xây dựng, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường, lớp học để phục vụ tốt năm học mới 2020 – 2021. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; thực hiện Đề án dạy học 02 buổi/ngày ở cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa. Tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước, nhất là Đại hội đảng các cấp. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” đi vào chiều sâu; phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án bảo tồn, phát huy các di tích văn hóa, lịch sử; sửa chữa, nâng cấp, chống xuống cấp các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo, rao vặt; khuyến khích giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ Internet, xuất bản, báo chí...

Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức trong ngành y tế; tăng cường hiệu quả công tác y tế dự phòng, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng mở rộng; triển khai các biện pháp phòng ngừa và chữa trị có hiệu quả các loại dịch bệnh; chú trọng kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và khuyến khích thúc đẩy phát triển loại hình y tế ngoài công lập. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở. Đôn đốc đẩy nhanh các dự án, công trình xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh đảm bảo hoàn thành đưa vào hoạt động đúng tiến độ.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; phát triển nhiều ngành nghề và giải quyết việc làm khu vực nông thôn; triển khai có hiệu quả đề án giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người có công, hộ nghèo và đồng bào dân tộc; kịp thời giúp đỡ, cứu trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cứu tế xã hội. Tiếp tục triển khai chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo, vùng bị thiên tai, công nhân các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, mở rộng Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần thị xã Hoài Nhơn, Trung tâm chăm sóc người có công theo quy hoạch và dự án được duyệt.

3. Về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp, kiện toàn một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, nhất là những thủ tục hành chính thuộc mức độ 3, mức độ 4; triển khai có hiệu quả dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện đồng bộ, nhiều giải pháp để cải thiện kết quả các Chỉ số PAPI, Chỉ số PCI, Chỉ số PAR Index và Chỉ số SIPAS của tỉnh năm 2020. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người, giải quyết tốt các vụ khiếu nại tồn đọng, không để phát sinh điểm nóng.

4. Về quốc phòng, an ninh

Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn trong năm 2020; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp của tỉnh. Đẩy mạnh triển khai công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên, các tệ nạn xã hội, trộm cắp; đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các vụ việc vi phạm pháp luật về kinh tế, xã hội, công nghệ cao, vệ sinh an toàn thực phẩm… Triển khai quyết liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (báo cáo);
- VPQH, VPCP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo), TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- VKSND, TAND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP ĐĐBQH tỉnh, VP HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối ngày 17/07/2020 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7