Chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn

Hình từ Internet

1. Chấm dứt hợp đồng lao động do hết hạn hợp đồng lao động

Trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt do hết hạn là trường hợp đặc thù của loại hợp đồng lao động xác định thời hạn (hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng)

Khi hợp đồng lao động hết hạn thì đương nhiên chấm dứt, có tiếp tục quan hệ lao động nữa hay không phụ thuộc vào sự đồng thuận của các bên;

Tuy nhiên, trường hợp hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ thì phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết cho đến hết nhiệm kỳ.

2. Quy trình chấm dứt hợp đồng lao động do hết hạn hợp đồng lao động

(1) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn. Trong văn bản thông báo này, có thể kết hợp những nội dung nhằm tham khảo ý chí của người lao động về việc tiếp tục quan hệ lao động nữa hay không; để từ đó, sắp xếp thỏa thuận hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Tham khảo mẫu Thông báo thời điểm hợp đồng lao động hết hạn.

(2) Trường hợp một trong hai bên không tiếp tục quan hệ lao động, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải có văn bản Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động.

Văn bản này là căn cứ xác lập thời điểm, sự chấm dứt quan hệ lao động của đôi bên và là điều kiện để đôi bên giải quyết các thủ tục liên quan khác (như: các loại bảo hiểm; tranh chấp, khiếu nại về lao động; tiền lương;….);

Tuy nhiên, trên thực tế, trong trường hợp các bên tiếp tục quan hệ lao động thì lại thường bỏ qua việc ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động; điều này có thể gây bất lợi trước hết cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi có tranh chấp lao động xảy ra.

Do đó, công ty TNHH 2 thành viên trở lên nên đảm bảo đầy đủ các giấy tờ để tránh những rắc rối không đáng có.

(3) Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

2. Trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm

Đồng thời, công ty có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác đã giữ lại của người lao động. Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu (chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả).

Lưu ý: Khi giao kết hợp đồng lao động mới, công ty TNHH 2 thành viên trở lên và người lao động cần tuân thủ quy định về số lần giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn - xem chi tiết tại công việc Giao kết hợp đồng lao động.

Trường hợp khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động tiếp tục làm việc thì hợp đồng lao động đã giao kết vẫn được áp dụng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng hoặc trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,827
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: