Tra cứu 79/QĐ-BXD

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 79/QĐ-BXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201462 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

79/QD-BXD,Quyết định 79 2017 Bộ Xây dựng,Quyết định 79 năm 2017 Bộ Xây dựng,Quyết định 79 Bộ Xây dựng ban hành 2017,QĐ 79 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,QĐ 79 Bộ Xây dựng áp dụng 2017,QĐ 79 Bộ Xây dựng mới nhất, số 79 năm 2017 Bộ Xây dựng,Quyết định 79/QD-BXD ngày 15/02/2017,Quyết định 79 Bộ Xây dựng về Đầu tư xây dựng 2017,QĐ 79 Bộ Xây dựng về Đầu tư

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

2

Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2011 về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

79/QD-BXD,Quyết định 79 2011,Bộ Xây dựng,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Giáo dục pháp luật,Phổ biến giáo dục pháp luật,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 79/QĐ-BXD

Ban hành: 24/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2011

3

Quyết định 79/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

79/QD-UBND,Quyết định 79 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 79 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 79 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024,QĐ 79 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 79 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024,QĐ 79 Tỉnh Kon Tum mới nhất, số 79 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 79/QD-UBND ngày 20/02/2024,Quyết định 79 Tỉnh Kon Tum về Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện

Ban hành: 20/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2024

4

Quyết định 79/QĐ-BNV năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

79/QD-BNV,Quyết định 79 2024 Bộ Nội vụ,Quyết định 79 năm 2024 Bộ Nội vụ,Quyết định 79 Bộ Nội vụ ban hành 2024,QĐ 79 Bộ Nội vụ còn hiệu lực,QĐ 79 Bộ Nội vụ áp dụng 2024,QĐ 79 Bộ Nội vụ mới nhất, số 79 năm 2024 Bộ Nội vụ,Quyết định 79/QD-BNV ngày 05/02/2024,Quyết định 79 Bộ Nội vụ về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2024,QĐ 79 Bộ

Ban hành: 05/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2024

5

Quyết định 79/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

79/QD-UBND,Quyết định 79 2024 Tỉnh Ninh Bình,Quyết định 79 năm 2024 Tỉnh Ninh Bình,Quyết định 79 Tỉnh Ninh Bình ban hành 2024,QĐ 79 Tỉnh Ninh Bình còn hiệu lực,QĐ 79 Tỉnh Ninh Bình áp dụng 2024,QĐ 79 Tỉnh Ninh Bình mới nhất, số 79 năm 2024 Tỉnh Ninh Bình,Quyết định 79/QD-UBND ngày 01/02/2024,Quyết định 79 Tỉnh Ninh Bình về phê duyệt Kế hoạch sử

Ban hành: 01/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2024

6

Quyết định 79/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2019-2023

79/QD-BGTVT,Quyết định 79 2024 Bộ Giao thông vận tải,Quyết định 79 năm 2024 Bộ Giao thông vận tải,Quyết định 79 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2024,QĐ 79 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,QĐ 79 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2024,QĐ 79 Bộ Giao thông vận tải mới nhất, số 79 năm 2024 Bộ Giao thông vận tải,Quyết định 79/QD-BGTVT ngày

Ban hành: 26/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2024

7

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế; lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; lĩnh vực Nhiếp ảnh; lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

79/QD-UBND,Quyết định 79 2024 Tỉnh Đắk Nông,Quyết định 79 năm 2024 Tỉnh Đắk Nông,Quyết định 79 Tỉnh Đắk Nông ban hành 2024,QĐ 79 Tỉnh Đắk Nông còn hiệu lực,QĐ 79 Tỉnh Đắk Nông áp dụng 2024,QĐ 79 Tỉnh Đắk Nông mới nhất, số 79 năm 2024 Tỉnh Đắk Nông,Quyết định 79/QD-UBND ngày 23/01/2024,Quyết định 79 Tỉnh Đắk Nông về công bố thủ tục hành chính

Ban hành: 23/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2024

8

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

79/QD-UBND,Quyết định 79 2024 Tỉnh Cà Mau,Quyết định 79 năm 2024 Tỉnh Cà Mau,Quyết định 79 Tỉnh Cà Mau ban hành 2024,QĐ 79 Tỉnh Cà Mau còn hiệu lực,QĐ 79 Tỉnh Cà Mau áp dụng 2024,QĐ 79 Tỉnh Cà Mau mới nhất, số 79 năm 2024 Tỉnh Cà Mau,Quyết định 79/QD-UBND ngày 17/01/2024,Quyết định 79 Tỉnh Cà Mau về công bố thủ tục hành chính đường thủy nội địa

Ban hành: 17/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2024

9

Quyết định 79/QĐ-BTC năm 2024 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Tài chính

79/QD-BTC,Quyết định 79 2024 Bộ Tài chính,Quyết định 79 năm 2024 Bộ Tài chính,Quyết định 79 Bộ Tài chính ban hành 2024,QĐ 79 Bộ Tài chính còn hiệu lực,QĐ 79 Bộ Tài chính áp dụng 2024,QĐ 79 Bộ Tài chính mới nhất, số 79 năm 2024 Bộ Tài chính,Quyết định 79/QD-BTC ngày 12/01/2024,Quyết định 79 Bộ Tài chính về Công bố dự toán ngân sách Nhà nước Bộ

Ban hành: 12/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2024

10

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Nhà ở, Hoạt động xâỵ dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

79/QD-UBND,Quyết định 79 2024 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 79 năm 2024 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 79 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 2024,QĐ 79 Thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực,QĐ 79 Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng 2024,QĐ 79 Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất, số 79 năm 2024 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 79/QD-UBND ngày 08/01/2024,Quyết

Ban hành: 08/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2024

11

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023,Tỉnh Gia Lai,Sản phẩm nông nghiệp chủ lực Gia Lai,Sản phẩm nông nghiệp chủ lực Gia Lai 2023,Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Gia Lai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2023

12

Quyết định 79/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

79/QD-BTP,Quyết định 79 2023,Bộ Tư pháp,Công tác của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm 2023,Kế hoạch công tác của Cục Kiểm tra văn bản,Công tác năm 2023 của Cục Kiểm tra văn bản,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2023

13

Quyết định 79/QĐ-UBND Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023,Tỉnh Quảng Ngãi,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Quảng Ngãi,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Quảng Ngãi 2023,Tiết kiệm chống lãng phí Quảng Ngãi 2023,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2023

14

Quyết định 79/QĐ-BTC năm 2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022

79/QD-BTC,Quyết định 79 2023,Bộ Tài chính,Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực 2022,Văn bản quy phạm hết hiệu lực thuộc Bộ Tài chính,Văn bản pháp luật hết hiệu lực thuộc Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2023

15

Quyết định 79/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023,Tỉnh Lạng Sơn,Giải pháp phát triển kinh tế xã hội Lạng Sơn 2023,Nhiệm vụ dự toán ngân sách Lạng Sơn 2023,Giải pháp phát triển cải thiện môi trường kinh doanh,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2023

16

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023,Tỉnh Thái Nguyên,Công bố thủ tục hành chính biện pháp bảo đảm,Thủ tục hành chính Đăng ký biện pháp bảo đảm,Thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp Thái Nguyên,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2023

17

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2022

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023,Tỉnh Bắc Kạn,Công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực 2022,Văn bản quy phạm tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực 2022,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2023

18

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023,Tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản,Thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản phát hành,Thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2023

19

Quyết định 79/QĐ-UBND về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số Hồ Chí Minh,Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số Hồ Chí Minh 2023,Xác định Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số Hồ Chí Minh,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2023

20

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 79 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 79 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2023,QĐ 79 Tỉnh Thừa Thiên Huế còn hiệu lực,QĐ 79 Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 2023,QĐ 79 Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất, số 79 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 79/QD-UBND ngày 07/01/2023,Quyết định 79 Tỉnh

Ban hành: 07/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!