Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 79/QĐ-BXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 172988 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

79/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

2

Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2011 về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

79/QD-BXD,Quyết định 79 2011,Bộ Xây dựng,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Giáo dục pháp luật,Phổ biến giáo dục pháp luật,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 79/QĐ-BXD

Ban hành: 24/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2011

3

Quyết định 79/QĐ-BNV năm 2022 về Quy chế quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hội, quỹ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

79/QD-BNV,Quyết định 79 2022,Bộ Nội vụ,Quy chế vận hành Cơ sở dữ liệu hội quỹ,Quy chế quản lý Cơ sở dữ liệu hội quỹ,Khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu hội quỹ,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

4

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

79/QD-UBND,Quyết định 79 2022,Tỉnh Cao Bằng,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai,Thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên Cao Bằng,Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

5

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch “Tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

79/QD-UBND,Quyết định 79 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Quản lý và chăm sóc người nhiễm COVID19 tại nhà,Chăm sóc người nhiễm COVID19 tại nhà nơi lưu trú,Chăm sóc người nhiễm COVID19 tại nhà Quảng Ngãi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2022

6

Quyết định 79/QĐ-TTg năm 2022 về tham gia thực hiện Dự án khu vực "Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các nhóm dân cư nghèo ở các nước ASEAN, đặc biệt xem xét tác động của Covid-19 tại Campuchia và Việt Nam” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

79/QD-TTg,Quyết định 79 2022,Thủ tướng Chính phủ,Chống biến đổi khí hậu nhóm dân cư nghèo ASEAN,Dự án chống biến đổi khí hậu sử dụng vốn ODA Đức,Dự án chống biến đổi khí hậu các nước ASEAN,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

7

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

79/QD-UBND,Quyết định 79 2022,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch,Thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực du lịch,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông Phú Yên,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

8

Quyết định 79/QĐ-BCĐKTTT năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

79/QD-BCDKTTT,Quyết định 79 2021,Hoạt động Ban Chỉ đạo Trung ương nâng cao kinh tế tập thể,Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo nâng cao kinh tế tập thể,Đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể,Doanh nghiệp BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT

Ban hành: 09/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

9

Quyết định 79/QĐ-VP năm 2021 hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc cho người lao động tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

79/QD-VP,Quyết định 79 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phòng chống Covid 19 tại nơi làm việc cho lao động Kiên Giang,Hhướng dẫn phòng chống Covid 19 tại nơi làm việc Kiên Giang,Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid 19 tỉnh Kiên Giang,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế UBND TỈNH KIÊN GIANG VĂN PHÒNG -------

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2021

10

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2021 quy định về quản lý và sử dụng dự phòng ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

79/QD-UBND,Quyết định 79 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Sử dụng dự phòng ngân sách địa phương,Quản lý dự phòng ngân sách địa phương,Dự phòng ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

11

Quyết định 79/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

79/QD-UBND,Quyết định 79 2021,Tỉnh Đắk Nông,Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước,Triển khai công tác bồi thường của Nhà nước Đắk Nông,công tác bồi thường của Nhà nước tỉnh Đắk Nông 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

12

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2020

79/QD-UBND,Quyết định 79 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố văn bản hết hiệu lực quận 6 Hồ Chí Minh,Công bố văn bản hết hiệu lực Ủy ban nhân dân quận 6,Công bố văn bản hết hiệu lực Ủy ban quận 6 Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

13

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành tỉnh đến 31/12/2020

79/QD-UBND,Quyết định 79 2021,Tỉnh Trà Vinh,Công bố văn bản hết hiệu lực,Danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Trà Vinh,Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

14

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế; được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, tỉnh Ninh Thuận

79/QD-UBND,Quyết định 79 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 79/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

15

Quyết định 79/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

79/QD-UBND,Quyết định 79 2020,Tỉnh Đắk Nông,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 15 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

16

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

79/QD-UBND,Quyết định 79 2020,Tỉnh Quảng Trị,Công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị,Thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Quảng Trị,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

17

Quyết định 79/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

79/QD-UBND,Quyết định 79 2020,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 09 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

18

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

79/QD-UBND,Quyết định 79 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 79/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

19

Quyết định 79/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

79/2021/QD-UBND,Quyết định 79 2021,Tỉnh Bắc Giang,Quy chế phối hợp trong giáo dục học sinh Bắc Giang,Quy chế phối hợp nhà trường gia đình xã hội,Phối hợp nhà trường gia đình xã hội Bắc Giang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2022

20

Quyết định 79/2021/QĐ-UBND quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

79/2021/QD-UBND,Quyết định 79 2021,Tỉnh Nghệ An,Cơ chế quản lý ngân sách nhà nước Nghệ An 2022,Cơ chế điều hành ngân sách nhà nước Nghệ An 2022,Cơ chế quản lý điều hành ngân sách nhà nước Nghệ An,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74