Tra cứu 76/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 76/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38731 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2024 về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết 07/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2024 Chính phủ,Nghị quyết 76 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 76 Chính phủ ban hành 2024,NQ 76 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 76 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 76 Chính phủ mới nhất,NQ số 76 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 24/05/2024,Nghị quyết 76 Chính phủ về giảm tiền thuê đất thuê mặt nước tại Nghị quyết 07/NQ-CP 2024,NQ

Ban hành: 24/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2024

2

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2023 về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2023 Chính phủ,Nghị quyết 76 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 76 Chính phủ ban hành 2023,NQ 76 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 76 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 76 Chính phủ mới nhất,NQ số 76 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 08/05/2023,Nghị quyết 76 Chính phủ về Nghị quyết chính sách tháo gỡ đầu tư công trình giao thông 2023,NQ

Ban hành: 08/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2023

3

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

4

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2020 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại hai khu vực do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA TỈNH HÒA BÌNH VÀ TỈNH NINH BÌNH TẠI HAI KHU VỰC DO LỊCH SỬ ĐỂ LẠI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

5

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2018 về công tác phòng, chống thiên tai do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2018,Chính phủ,Phòng chống thiên tai ,Công tác phòng chống thiên tai ,Thiên tai,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

6

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2017 về gia hạn hoạt động xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Nam do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2017,Chính phủ,Hoạt động xuất khẩu ,Xác nhận hoạt động xuất khẩu,Hạch toán phụ thuộc,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/NQ-CP

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

7

Nghị quyết 76/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016

Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2016 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2016 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Ban hành: 03/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

8

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2013 sửa đổi Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2013 Chính phủ,Nghị quyết 76 năm 2013 Chính phủ,Nghị quyết 76 Chính phủ ban hành 2013,NQ 76 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 76 Chính phủ áp dụng 2013,NQ 76 Chính phủ mới nhất,NQ số 76 năm 2013 Chính phủ,Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 13/06/2013,Nghị quyết 76 Chính phủ về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 2013,NQ 76 Chính phủ về Kế

Ban hành: 13/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2013

9

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2012 phê duyệt nội dung và ký Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân và Biểu cam kết kèm theo do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2012,Chính phủ,Ký Hiệp định ASEAN ,Phê duyệt nội dung Hiệp định ASEAN ,Di chuyển thể nhân CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

10

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 01/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

11

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2023 kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2023 Thành phố Đà Nẵng,Nghị quyết 76 năm 2023 Thành phố Đà Nẵng,Nghị quyết 76 Thành phố Đà Nẵng ban hành 2023,NQ 76 Thành phố Đà Nẵng còn hiệu lực,NQ 76 Thành phố Đà Nẵng áp dụng 2023,NQ 76 Thành phố Đà Nẵng mới nhất,NQ số 76 năm 2023 Thành phố Đà Nẵng,Nghị quyết 76/NQ-HDND ngày 14/12/2023,Nghị quyết 76 Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 14/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2024

12

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2023 Tỉnh Bắc Giang,Nghị quyết 76 năm 2023 Tỉnh Bắc Giang,Nghị quyết 76 Tỉnh Bắc Giang ban hành 2023,NQ 76 Tỉnh Bắc Giang còn hiệu lực,NQ 76 Tỉnh Bắc Giang áp dụng 2023,NQ 76 Tỉnh Bắc Giang mới nhất,NQ số 76 năm 2023 Tỉnh Bắc Giang,Nghị quyết 76/NQ-HDND ngày 13/12/2023,Nghị quyết 76 Tỉnh Bắc Giang về Dự án chuyển mục đích

Ban hành: 13/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2024

13

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu, cơ bản sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Nghị quyết 76 năm 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Nghị quyết 76 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2023,NQ 76 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hiệu lực,NQ 76 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng 2023,NQ 76 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất,NQ số 76 năm 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Nghị quyết 76/NQ-HDND ngày

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2024

14

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2023 Tỉnh Bình Thuận,Nghị quyết 76 năm 2023 Tỉnh Bình Thuận,Nghị quyết 76 Tỉnh Bình Thuận ban hành 2023,NQ 76 Tỉnh Bình Thuận còn hiệu lực,NQ 76 Tỉnh Bình Thuận áp dụng 2023,NQ 76 Tỉnh Bình Thuận mới nhất,NQ số 76 năm 2023 Tỉnh Bình Thuận,Nghị quyết 76/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 76 Tỉnh Bình Thuận về thông qua Quy

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2024

15

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2023 về sáp nhập, đặt tên, đổi tên khối, thôn ở các phường, xã tại Thành phố Vinh và huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2023 Tỉnh Nghệ An,Nghị quyết 76 năm 2023 Tỉnh Nghệ An,Nghị quyết 76 Tỉnh Nghệ An ban hành 2023,NQ 76 Tỉnh Nghệ An còn hiệu lực,NQ 76 Tỉnh Nghệ An áp dụng 2023,NQ 76 Tỉnh Nghệ An mới nhất,NQ số 76 năm 2023 Tỉnh Nghệ An,Nghị quyết 76/NQ-HDND ngày 07/12/2023,Nghị quyết 76 Tỉnh Nghệ An về sáp nhập đặt tên đổi tên khối thôn

Ban hành: 07/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2023

16

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Bình Định ban hành

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2023 Tỉnh Bình Định,Nghị quyết 76 năm 2023 Tỉnh Bình Định,Nghị quyết 76 Tỉnh Bình Định ban hành 2023,NQ 76 Tỉnh Bình Định còn hiệu lực,NQ 76 Tỉnh Bình Định áp dụng 2023,NQ 76 Tỉnh Bình Định mới nhất,NQ số 76 năm 2023 Tỉnh Bình Định,Nghị quyết 76/NQ-HDND ngày 06/12/2023,Nghị quyết 76 Tỉnh Bình Định về Phê chuẩn quyết toán

Ban hành: 06/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2023

17

Nghị quyết 76/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Nghị quyết 76 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Nghị quyết 76 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2023,NQ 76 Tỉnh Thừa Thiên Huế còn hiệu lực,NQ 76 Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 2023,NQ 76 Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất,NQ số 76 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Nghị quyết 76/NQ-HDND ngày 21/08/2023,Nghị quyết 76 Tỉnh

Ban hành: 21/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2023

18

Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

76/2023/ND-CP,Nghị định 76 2023 Chính phủ,Nghị định 76 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 76 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 76 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 76 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 76 Chính phủ mới nhất,NĐ số 76 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 76/2023/ND-CP ngày 01/11/2023,Nghị định 76 Chính phủ về Hướng dẫn Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2023,NĐ 76 Chính

Ban hành: 01/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2023

19

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2022 về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phân bổ dự toán ngân sách địa phương 2023,Phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương,Phân bổ dự toán ngân sách địa phương Vũng Tàu,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2023

20

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2022 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cụ thể của cử tri do Thành phố Hải Phòng ban hành

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2022,Thành phố Hải Phòng,Kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri,Kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri Hải Phòng,Giám sát giải quyết kiến nghị cử tri Hải Phòng 2022,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!