Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 76/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32264 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

2

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2020 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại hai khu vực do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA TỈNH HÒA BÌNH VÀ TỈNH NINH BÌNH TẠI HAI KHU VỰC DO LỊCH SỬ ĐỂ LẠI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

3

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2018 về công tác phòng, chống thiên tai do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2018,Chính phủ,Phòng chống thiên tai ,Công tác phòng chống thiên tai ,Thiên tai,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

4

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2017 về gia hạn hoạt động xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Nam do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2017,Chính phủ,Hoạt động xuất khẩu ,Xác nhận hoạt động xuất khẩu,Hạch toán phụ thuộc,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/NQ-CP

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

5

Nghị quyết 76/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016

Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2016 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2016 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Ban hành: 03/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

6

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2013 sửa đổi Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2013,Chính phủ,Cải cách hành chính nhà nước,Chương trình tổng thể ,Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 76/NQ-CP

Ban hành: 13/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2013

7

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2012 phê duyệt nội dung và ký Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân và Biểu cam kết kèm theo do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2012,Chính phủ,Ký Hiệp định ASEAN ,Phê duyệt nội dung Hiệp định ASEAN ,Di chuyển thể nhân CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

8

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 01/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

9

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2021 về Đề án Đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2021,Tỉnh Kon Tum,Phát triển vùng kinh tế động lực Kon Tum,Xây dựng phát triển vùng kinh tế động lực Kon Tum,Xây dựng vùng kinh tế động lực Kon Tum,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

10

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16/NQ-HĐND về hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ và cơ chế tài chính hỗ trợ của ngân sách tỉnh Bình Định

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2021,Tỉnh Bình Định,Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16/NQ-HĐND Bình Định,Thực hiện hợp đồng lao động bảo vệ rừng,Cơ chế hỗ trợ ngân sách bảo vệ rừng,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 11/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

11

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2021 thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và sửa đổi Nghị quyết 276/NQ-HĐND

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2021,Tỉnh Gia Lai,Dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Gia Lai,Công trình dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Công trình có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Gia Lai,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

12

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2021 thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2021,Thành phố Cần Thơ,Tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Cần Thơ,Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng Cần Thơ,Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Cần Thơ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2022

13

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2021 phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập và các hội của tỉnh Bến Tre năm 2022

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2021,Tỉnh Bến Tre,Biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính,Biên chế công chức hành chính tỉnh Bến Tre,Số lượng lao động trong đơn vị sự nghiệp Bến Tre,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

14

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2021,Tỉnh Yên Bái,Đề án nâng cao hoạt động Hội đồng nhân dân,Đề án nâng cao hiệu quả Hội đồng nhân dân,Nâng cao hoạt động Hội đồng nhân dân Yên Bái,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2022

15

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2021 quy định về chế độ hỗ trợ kinh phí chi tăng thêm mức phụ cấp cho đối tượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Phụ cấp cho đối tượng tham gia phòng chống covid19,Phụ cấp cho đối tượng phòng chống Covid19 tỉnh Khánh Hòa,Hỗ trợ tăng thêm phụ cấp đối tượng tham gia chống Covid19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2021

16

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2020 về Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2020,Tỉnh Kon Tum,Danh mục dự án cần thu hồi đất Kon Tum 2021,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác,Dự án cần thu hồi đất tỉnh Kon Tum,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

17

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch tổ chức kỳ họp năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng Ninh Thuận,Kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân 2021,Kế hoạch tổ chức kỳ họp tỉnh Ninh Thuận 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

18

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Triển khai kế hoạch đầu tư công tỉnh Khánh Hòa 2021,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Khánh Hòa 2021,Kế hoạch đầu tư công Khánh Hòa,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

19

Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển

76/2021/ND-CP,Nghị định 76 2021,Chính phủ,Quy trình phân loại cảng biển Việt Nam,Quy trình đánh giá cảng biển Việt Nam,Tiêu chí đánh giá phân loại cảng biển,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

20

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Huế,Chương trình giám sát tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình giám sát Thừa Thiên Huế năm 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84