Tra cứu 65/2013/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 65/2013/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 275123 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

65/2013/ND-CP,Nghị định 65 2013 Chính phủ,Nghị định 65 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 65 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 65 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 65 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 65 Chính phủ mới nhất, số 65 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 65/2013/ND-CP ngày 27/06/2013,Nghị định 65 Chính phủ về Luật thuế thu nhập cá nhân mới 2013,NĐ 65 Chính phủ về Luật

Ban hành: 27/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2013

2

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8

Ban hành: 04/01/2024

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2024

3

Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm

Ban hành: 15/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2013

4

Văn bản hợp nhất 68/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 68/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019 THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY

Ban hành: 19/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

5

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 05/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016 THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ

Ban hành: 14/03/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2016

6

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

tháng 02 năm 2015 THÔNG TƯ 1 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Ban hành: 05/02/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2015

7

Nghị định 65/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

65/2024/ND-CP,Nghị định 65 2024 Chính phủ,Nghị định 65 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 65 Chính phủ ban hành 2024,NĐ 65 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 65 Chính phủ áp dụng 2024,NĐ 65 Chính phủ mới nhất, số 65 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 65/2024/ND-CP ngày 17/06/2024,Nghị định 65 Chính phủ về gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất trong nước

Ban hành: 17/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2024

8

Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ

65/2023/ND-CP,Nghị định 65 2023 Chính phủ,Nghị định 65 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 65 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 65 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 65 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 65 Chính phủ mới nhất, số 65 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 65/2023/ND-CP ngày 23/08/2023,Nghị định 65 Chính phủ về hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ sở hữu công nghiệp 2023,NĐ 65

Ban hành: 23/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2023

9

Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

65/2022/ND-CP,Nghị định 65 2022 Chính phủ,Nghị định 65 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 65 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 65 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 65 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 65 Chính phủ mới nhất, số 65 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 65/2022/ND-CP ngày 16/09/2022,Nghị định 65 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP trái phiếu doanh nghiệp

Ban hành: 16/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2022

10

Nghị định 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

65/2021/ND-CP,Nghị định 65 2021 Chính phủ,Nghị định 65 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 65 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 65 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 65 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 65 Chính phủ mới nhất, số 65 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 65/2021/ND-CP ngày 30/06/2021,Nghị định 65 Chính phủ về Sử dụng kinh phí bảo đảm công tác điều ước quốc tế 2021,NĐ 65

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

11

Nghị định 65/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

65/2020/ND-CP,Nghị định 65 2020 Chính phủ,Nghị định 65 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 65 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 65 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 65 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 65 Chính phủ mới nhất, số 65 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 65/2020/ND-CP ngày 10/06/2020,Nghị định 65 Chính phủ về Người lưu trú tại cơ sở lưu trú chờ xuất cảnh 2020,NĐ 65

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

12

Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đề điều

65/2019/ND-CP,Nghị định 65 2019 Chính phủ,Nghị định 65 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 65 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 65 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 65 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 65 Chính phủ mới nhất, số 65 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 65/2019/ND-CP ngày 18/07/2019,Nghị định 65 Chính phủ về Thiên tai 2019,NĐ 65 Chính phủ về Thiên tai 2019,Nghị định

Ban hành: 18/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

13

Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt

65/2018/ND-CP,Nghị định 65 2018 Chính phủ,Nghị định 65 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 65 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 65 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 65 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 65 Chính phủ mới nhất, số 65 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 65/2018/ND-CP ngày 12/05/2018,Nghị định 65 Chính phủ về Luật Đường sắt 2018,NĐ 65 Chính phủ về Luật Đường sắt

Ban hành: 12/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

14

Nghị định 65/2017/NĐ-CP chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

65/2017/ND-CP,Nghị định 65 2017 Chính phủ,Nghị định 65 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 65 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 65 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 65 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 65 Chính phủ mới nhất, số 65 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 65/2017/ND-CP ngày 19/05/2017,Nghị định 65 Chính phủ về Cây dược liệu 2017,NĐ 65 Chính phủ về Cây dược liệu 2017,Nghị

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2017

15

Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

65/2016/ND-CP,Nghị định 65 2016 Chính phủ,Nghị định 65 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 65 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 65 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 65 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 65 Chính phủ mới nhất, số 65 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 65/2016/ND-CP ngày 01/07/2016,Nghị định 65 Chính phủ về Điều kiện kinh doanh 2016,NĐ 65 Chính phủ về Điều kiện kinh

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

16

Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

65/2015/ND-CP,Nghị định 65 2015 Chính phủ,Nghị định 65 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 65 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 65 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 65 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 65 Chính phủ mới nhất, số 65 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 65/2015/ND-CP ngày 07/08/2015,Nghị định 65 Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính 2015,NĐ 65 Chính phủ về Xử phạt vi

Ban hành: 07/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

17

Nghị quyết 65/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024

65/NQ-CP,Nghị quyết 65 2024 Chính phủ,Nghị quyết 65 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 65 Chính phủ ban hành 2024,NQ 65 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 65 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 65 Chính phủ mới nhất,NQ số 65 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 65/NQ-CP ngày 07/05/2024,Nghị quyết 65 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 2024,NQ 65 Chính phủ về

Ban hành: 07/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2024

18

Nghị định 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ

Ban hành: 01/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

19

Nghị quyết 65/NQ-CP năm 2023 về điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 do Chính phủ ban hành

65/NQ-CP,Nghị quyết 65 2023 Chính phủ,Nghị quyết 65 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 65 Chính phủ ban hành 2023,NQ 65 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 65 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 65 Chính phủ mới nhất,NQ số 65 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 65/NQ-CP ngày 28/04/2023,Nghị quyết 65 Chính phủ về Thời điểm kết thúc hợp đồng EPC Nhà máy nhiệt điện 2023,NQ 65

Ban hành: 28/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!