Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 65/2013/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 65/2013/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10155 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2013/BGTVT về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN65:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN65:2013,Bộ Giao thông vận tải, cung cấp dịch vụ tàu biển,đánh giá năng lực cơ sở chế tạo tàu biển,chế tạo tàu biển,QCVN 65:2013/BGTVT ,Giao thông,Công nghiệp QCVN 65:2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CƠ SỞ CHẾ TẠO VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀU BIỂN National

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65: 2013/BTTTT về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN65:2013/BTTTT,Quy chuẩn QCVN65:2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thiết bị truy nhập vô tuyến,Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz ,QCVN 65: 2013/BTTTT ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 65: 2013/BTTTT VỀ THIẾT BỊ TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG TẦN 5 GHz National technical regulation on radio access

Ban hành: 10/01/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-65:2013 (IEC 60068-2-65:1993) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2- 65: Phương pháp thử nghiệm – Thử nghiệm Fg: Rung do âm thanh

TCVN7699-2-65:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-65:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-65:2013 IEC 60068-2-65:1993 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-65: PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Fg: RUNG DO ÂM THANH Environmental testing - Part 2-65: Methods of test - Test Fg: Vibration,

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2021/BTTTT về Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

với phép đo bức xạ Phụ lục C (Quy định) Mã HS thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz Thư mục tài liệu tham khảo Lời nói đầu QCVN 65:2021/BTTTT thay thế QCVN 65:2013/BTTTT. QCVN 65:2021/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện và Vụ Khoa học và Công nghệ biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa

Ban hành: 28/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2021

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

sử dụng phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Cơ quan kiểm tra). 1.3.6. Tổ chức giám định được chỉ định là tổ chức giám định đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2015/BGTVT về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển mã số QCVN 65: 2015/BGTVT thay thế cho QCVN 65: 2013/BGTVT, do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 71/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015. MỤC LỤC   

Ban hành: 09/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-65:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

LÚA National Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Rice varieties HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 01-65 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 554:2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-65:2010 (IEC 60335-2-65:2008) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-65: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch không khí

TCVN5699-2-65:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-65:2010,***,Thiết bị làm sạch không khí ,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Yêu cầu cụ thể ,Thiết bị điện gia dụng,Thiết bị điện tương tự,TCVN 5699-2-65:2010 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-65:2010 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN –

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

9

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 65: 2004 về sản xuất ván sợi – yêu cầu an toàn trong vận hành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN65:2004,Tiêu chuẩn ngành 04TCN65:2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Sản xuất ván sợi,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 65: 2004 SẢN XUẤT VÁN SỢI – YÊU CẦU AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH Fiberlboard production – Safety requirements in operation (Ban hành kèm theo

Ban hành: 01/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-65:2003 (IEC 60335-2-65 : 2002) về thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-65: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch không khí do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5699-2-65:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-65:2003,***,Thiết bị làm sạch không khí ,Thiết bị điện gia dụng,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Thiết bị điện tương tự,TCVN 5699-2-65:2003,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-65 : 2003 IEC 60335-2-65 : 2002 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ -

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 65:2002 về hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công - phương pháp thử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN65:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN65:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN65:2002,Hỗn hợp Bê tông thủy công,Phương pháp thử,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 65:2002 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG VÀ BÊ TÔNG THỦY CÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Hydraulic Concrete Mixture and Hydraulic Concrete - Methods of Testing

Ban hành: 29/01/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8411-4:2011 (ISO 3767-4 : 1993) về Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp, thiết bị làm vườn và làm cỏ có động cơ – Ký hiệu các cơ cấu điều khiển và các bộ phận chỉ báo khác – Phần 4: Ký hiệu cho máy lâm nghiệp

TCVN8411-4:201101.080.20;65.060.80,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8411-4:201101.080.20;65.06,***,Nông nghiệp,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8411-4 : 2011 ISO 3767-4 : 1993 MÁY KÉO VÀ MÁY DÙNG TRONG NÔNG LÂM NGHIỆP THIẾT BỊ LÀM VƯỜN VÀ LÀM CỎ CÓ ĐỘNG CƠ - KÝ HIỆU CÁC CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC BỘ PHẬN CHỈ BÁO KHÁC -

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9454:2013 (ISO 1217:2009) về Máy nén thể tích - Thử nghiệm thu

TCVN9454:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9454:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9454:2013 ISO 1217:2009 MÁY NÉN THỂ TÍCH - THỬ NGHIỆM THU Displacement compressors - Acceptance tests Lời nói đầu TCVN 9454:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1217:2009. TCVN 9454:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9486:2013 về Phân bón - Phương pháp lấy mẫu

301-2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9486:2013 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9609:2013 (ISO 5500:1986) về Khô dầu - Lấy mẫu

TCVN9609:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9609:2013,***,Khô dầu , Lấy mẫu khô dầu, TCVN 9609:2013 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9609:2013 ISO 5500:1986 KHÔ DẦU - LẤY MẪU Oilseed residues - Sampling Lời nói đầu TCVN 9609:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 5500:1986; TCVN 9609:2013 do Ban

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9610:2013 (ISO 5502:1992) về Khô dầu - Chuẩn bị mẫu thử

TCVN9610:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9610:2013,***,Khô dầu ,Chuẩn bị mẫu thử,Chuẩn bị mẫu thử khô dầu , TCVN 9610:2013 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9610:2013 ISO 5502:1992 KHÔ DẦU - CHUẨN BỊ MẪU THỬ Oilseed residues - Preparation of test samples Lời nói đầu TCVN 9610:2013 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7138:2013 (ISO 13720:2010) về Thịt và sản phẩm thịt - Định lượng Pseudomonas spp. giả định

TCVN7138:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7138:2013,***,Định lượng Pseudomonas spp. giả định,Định lượng Pseudomonas spp. ,Thịt và sản phẩm thịt ,TCVN 7138:2013 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7138:2013 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - ĐỊNH LƯỢNG PSEUDOMONAS SPP. GIẢ ĐỊNH Meat and meat products - Enumeration of

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

18

National standard TCVN 7087:2013 (CODEX STAN 1-1985, amended in 2010) about the Labelling of all prepackaged Foods

TCVN7087:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7087:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Công nghiệp NATIONAL STANDARD TCVN 7087:2013 CODEX STAN 1-1985, AMENDED IN 2010 LABELLING OF PREPACKAGED FOODS Foreword TCVN 7087:2013 supersedes TCVN 7087:2008; TCVN 7087:2013 corresponds to CODEX STAN 1-1985, amended in 2010;

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2022

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14051:2013 (ISO 14051:2011) về Quản lý môi trường - Hạch toán chi phí dòng vật liệu - Khuôn khổ chung

TCVNISO14051:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14051:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14051:2013 ISO 14051:2011 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - HẠCH TOÁN CHI PHÍ DÒNG VẬT LIỆU - KHUÔN KHỔ CHUNG Environmental management - Material flow cost accounting - General framework Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2023

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10180:2013 (ISO 7186:2011) về Sản phẩm bằng gang dẻo dùng cho các công trình nước thải

TCVN10180:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10180:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10180:2013 ISO 7186:2011 SẢN PHẨM BẰNG GANG DẺO DÙNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC THẢI Ductile iron products for sewerage applications Lời nói đầu TCVN 10180:2013 hoàn toàn tương với ISO 7186:2011. TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!