Tra cứu 632/2009/DS-KN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 632/2009/DS-KN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68376 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

632/QD-UBND,Quyết định 632 2024 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 632 năm 2024 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 632 Tỉnh Lai Châu ban hành 2024,QĐ 632 Tỉnh Lai Châu còn hiệu lực,QĐ 632 Tỉnh Lai Châu áp dụng 2024,QĐ 632 Tỉnh Lai Châu mới nhất,QĐ số 632 năm 2024 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 632/QD-UBND ngày 26/04/2024,Quyết định 632 Tỉnh Lai Châu về Công bố thủ tục hành

Ban hành: 26/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2024

2

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

632/QD-UBND,Quyết định 632 2024 Tỉnh Bắc Kạn,Quyết định 632 năm 2024 Tỉnh Bắc Kạn,Quyết định 632 Tỉnh Bắc Kạn ban hành 2024,QĐ 632 Tỉnh Bắc Kạn còn hiệu lực,QĐ 632 Tỉnh Bắc Kạn áp dụng 2024,QĐ 632 Tỉnh Bắc Kạn mới nhất,QĐ số 632 năm 2024 Tỉnh Bắc Kạn,Quyết định 632/QD-UBND ngày 12/04/2024,Quyết định 632 Tỉnh Bắc Kạn về Công bố thủ tục hành chính

Ban hành: 12/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2024

3

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi Quyết định 7059/QĐ-UBND về giá dịch vụ đò dọc tại Quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn, Thành phố Hà Nội

632/QD-UBND,Quyết định 632 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 632 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 632 Thành phố Hà Nội ban hành 2024,QĐ 632 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,QĐ 632 Thành phố Hà Nội áp dụng 2024,QĐ 632 Thành phố Hà Nội mới nhất,QĐ số 632 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 632/QD-UBND ngày 31/01/2024,Quyết định 632 Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2024

4

Quyết định 1298/QĐ-BNN-KN năm 2024 phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1298/QD-BNN-KN,Quyết định 1298 2024 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quyết định 1298 năm 2024 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quyết định 1298 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2024,QĐ 1298 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,QĐ 1298 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2024,QĐ 1298 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,QĐ số 1298

Ban hành: 08/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2024

5

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung của lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Kon Tum

632/QD-UBND,Quyết định 632 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 632 năm 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 632 Tỉnh Kon Tum ban hành 2023,QĐ 632 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 632 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2023,QĐ 632 Tỉnh Kon Tum mới nhất,QĐ số 632 năm 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 632/QD-UBND ngày 21/12/2023,Quyết định 632 Tỉnh Kon Tum về công bố thủ tục hành chính

Ban hành: 21/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2024

6

Quyết định 407/QĐ-BNN-KN năm 2024 thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" và phát triển thủy sản bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

407/QD-BNN-KN,Quyết định 407 2024 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quyết định 407 năm 2024 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quyết định 407 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2024,QĐ 407 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,QĐ 407 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2024,QĐ 407 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,QĐ số 407 năm 2024

Ban hành: 25/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2024

7

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025

632/QD-UBND,Quyết định 632 2023 Tỉnh Yên Bái,Quyết định 632 năm 2023 Tỉnh Yên Bái,Quyết định 632 Tỉnh Yên Bái ban hành 2023,QĐ 632 Tỉnh Yên Bái còn hiệu lực,QĐ 632 Tỉnh Yên Bái áp dụng 2023,QĐ 632 Tỉnh Yên Bái mới nhất,QĐ số 632 năm 2023 Tỉnh Yên Bái,Quyết định 632/QD-UBND ngày 27/04/2023,Quyết định 632 Tỉnh Yên Bái về Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ

Ban hành: 27/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2024

8

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ Tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

632/QD-UBND,Quyết định 632 2023 Tỉnh Bình Dương,Quyết định 632 năm 2023 Tỉnh Bình Dương,Quyết định 632 Tỉnh Bình Dương ban hành 2023,QĐ 632 Tỉnh Bình Dương còn hiệu lực,QĐ 632 Tỉnh Bình Dương áp dụng 2023,QĐ 632 Tỉnh Bình Dương mới nhất,QĐ số 632 năm 2023 Tỉnh Bình Dương,Quyết định 632/QD-UBND ngày 28/03/2023,Quyết định 632 Tỉnh Bình Dương về Quản

Ban hành: 28/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2023

9

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

632/QD-UBND,Quyết định 632 2023,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Ủy ban huyện Huế,Huế công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội,Huế công bố thủ tục Bảo trợ xã hội thuộc Ủy ban huyện,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2023

10

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2023 phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 do tỉnh Bình Định ban hành

632/QD-UBND,Quyết định 632 2023 Tỉnh Bình Định,Quyết định 632 năm 2023 Tỉnh Bình Định,Quyết định 632 Tỉnh Bình Định ban hành 2023,QĐ 632 Tỉnh Bình Định còn hiệu lực,QĐ 632 Tỉnh Bình Định áp dụng 2023,QĐ 632 Tỉnh Bình Định mới nhất,QĐ số 632 năm 2023 Tỉnh Bình Định,Quyết định 632/QD-UBND ngày 05/03/2023,Quyết định 632 Tỉnh Bình Định về phân bổ kinh

Ban hành: 05/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2024

11

Kế hoạch 632/KH-UBND năm 2022 triển khai Quyết định 1079/QĐ-TTg phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

632/KH-UBND,Tỉnh Đắk Nông,Triển khai Quyết định 1079/QĐ-TTg,Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam,Kế hoạch truyền thông quyền con người Đắk Nông,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2022

12

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

632/QD-UBND,Quyết định 632 2022,Tỉnh Kon Tum,Ban quản lý dự án giao thông Kon Tum,Quy chế tổ chức Ban quản lý dự án giao thông,Quy chế hoạt động Ban quản lý dự án dân dụng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2022

13

Quyết định 4486/QĐ-BNN-KN năm 2022 phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4486/QD-BNN-KN,Quyết định 4486 2022,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục dự án khuyến nông Trung ương,Dự án khuyến nông trung ương thực hiện từ 2023,Danh mục dự án khuyến nông thực hiện từ 2023 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2022

14

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

632/QD-UBND,Quyết định 632 2022,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục hành chính môi trường,Thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường,Thủ tục hành chính Ủy ban xã Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2022

15

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2022 sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

632/QD-UBND,Quyết định 632 2022 Tỉnh Khánh Hòa,Quyết định 632 năm 2022 Tỉnh Khánh Hòa,Quyết định 632 Tỉnh Khánh Hòa ban hành 2022,QĐ 632 Tỉnh Khánh Hòa còn hiệu lực,QĐ 632 Tỉnh Khánh Hòa áp dụng 2022,QĐ 632 Tỉnh Khánh Hòa mới nhất,QĐ số 632 năm 2022 Tỉnh Khánh Hòa,Quyết định 632/QD-UBND ngày 02/03/2022,Quyết định 632 Tỉnh Khánh Hòa về Thủ tục hành

Ban hành: 02/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2022

16

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

632/QD-UBND,Quyết định 632 2022 Tỉnh Bình Định,Quyết định 632 năm 2022 Tỉnh Bình Định,Quyết định 632 Tỉnh Bình Định ban hành 2022,QĐ 632 Tỉnh Bình Định còn hiệu lực,QĐ 632 Tỉnh Bình Định áp dụng 2022,QĐ 632 Tỉnh Bình Định mới nhất,QĐ số 632 năm 2022 Tỉnh Bình Định,Quyết định 632/QD-UBND ngày 01/03/2022,Quyết định 632 Tỉnh Bình Định về Giải quyết

Ban hành: 01/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2022

17

Quyết định 726/QĐ-BNN-KN năm 2022 về định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

726/QD-BNN-KN,Quyết định 726 2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quyết định 726 năm 2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quyết định 726 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2022,QĐ 726 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,QĐ 726 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2022,QĐ 726 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,QĐ số 726 năm 2022

Ban hành: 24/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

18

Quyết định 4605/QĐ-BNN-KN năm 2021 phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4605/QD-BNN-KN,Quyết định 4605 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2022,Danh mục dự án khuyến nông Trung ương từ 2022,Phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

19

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung; Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

632/QD-UBND,Quyết định 632 2021,Tỉnh Lai Châu,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Lai Châu,Thủ tục về Việc làm của Sở Lao động tỉnh Lai Châu,Giải quyết thủ tục lĩnh vực Việc làm của Sở Lao động Lai Châu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2021

20

Quyết định 632/QĐ-BKHĐT năm 2021 về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

632/QD-BKHDT,Quyết định 632 2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quyết định 632 năm 2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quyết định 632 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 2021,QĐ 632 Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn hiệu lực,QĐ 632 Bộ Kế hoạch và Đầu tư áp dụng 2021,QĐ 632 Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhất,QĐ số 632 năm 2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quyết định 632/QD-BKHDT ngày

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!