Tra cứu 622/QĐ-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 622/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203691 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 622/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 98/2015/QH13 ngày 10

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

2

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2009 sửa đổi Quyết định 579/QĐ-TTg năm 2009 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

622/QD-TTg,Quyết định 622 2009 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 622 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 622 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2009,QĐ 622 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 622 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2009,QĐ 622 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 622 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 622/QD-TTg ngày 17/05/2009,Quyết định

Ban hành: 17/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2009

3

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 622/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều

Ban hành: 26/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2008

4

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2001 phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án "hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

622/QD-TTg,Quyết định 622 2001,Thủ tướng Chính phủ,Dự án hạ tầng cơ sở,Hạ tầng cơ sở,Nông thôn,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 622/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 22/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2009

5

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2000 phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng đại lộ Đông – Tây thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

622/QD-TTg,Quyết định 622 2000,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng đại lộ Đông Tây,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 622/QĐ-TTg

Ban hành: 05/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

6

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

622/QD-UBND,Quyết định 622 2024 Tỉnh Bến Tre,Quyết định 622 năm 2024 Tỉnh Bến Tre,Quyết định 622 Tỉnh Bến Tre ban hành 2024,QĐ 622 Tỉnh Bến Tre còn hiệu lực,QĐ 622 Tỉnh Bến Tre áp dụng 2024,QĐ 622 Tỉnh Bến Tre mới nhất, số 622 năm 2024 Tỉnh Bến Tre,Quyết định 622/QD-UBND ngày 01/04/2024,Quyết định 622 Tỉnh Bến Tre về Công bố thủ tục hành chính

Ban hành: 01/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2024

7

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

622/QD-UBND,Quyết định 622 2024 Tỉnh Quảng Trị,Quyết định 622 năm 2024 Tỉnh Quảng Trị,Quyết định 622 Tỉnh Quảng Trị ban hành 2024,QĐ 622 Tỉnh Quảng Trị còn hiệu lực,QĐ 622 Tỉnh Quảng Trị áp dụng 2024,QĐ 622 Tỉnh Quảng Trị mới nhất, số 622 năm 2024 Tỉnh Quảng Trị,Quyết định 622/QD-UBND ngày 25/03/2024,Quyết định 622 Tỉnh Quảng Trị về Công bố danh

Ban hành: 25/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2024

8

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

622/QD-UBND,Quyết định 622 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quyết định 622 năm 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quyết định 622 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2024,QĐ 622 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hiệu lực,QĐ 622 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng 2024,QĐ 622 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất, số 622 năm 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quyết định 622/QD-UBND ngày

Ban hành: 11/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2024

9

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2023 giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 (đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố) do tỉnh Bắc Ninh ban hành

622/QD-UBND,Quyết định 622 2023 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 622 năm 2023 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 622 Tỉnh Bắc Ninh ban hành 2023,QĐ 622 Tỉnh Bắc Ninh còn hiệu lực,QĐ 622 Tỉnh Bắc Ninh áp dụng 2023,QĐ 622 Tỉnh Bắc Ninh mới nhất, số 622 năm 2023 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 622/QD-UBND ngày 27/12/2023,Quyết định 622 Tỉnh Bắc Ninh về giao kế hoạch đầu tư

Ban hành: 27/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2024

10

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt mới, bãi bỏ Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

622/QD-UBND,Quyết định 622 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 622 năm 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 622 Tỉnh Kon Tum ban hành 2023,QĐ 622 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 622 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2023,QĐ 622 Tỉnh Kon Tum mới nhất, số 622 năm 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 622/QD-UBND ngày 14/12/2023,Quyết định 622 Tỉnh Kon Tum về giải quyết thủ tục hành

Ban hành: 14/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2024

11

Quyết định 622/QĐ-QLD năm 2023 về Danh mục 12 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 186 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

622/QD-QLD,Quyết định 622 2023 Cục Quản lý dược,Quyết định 622 năm 2023 Cục Quản lý dược,Quyết định 622 Cục Quản lý dược ban hành 2023,QĐ 622 Cục Quản lý dược còn hiệu lực,QĐ 622 Cục Quản lý dược áp dụng 2023,QĐ 622 Cục Quản lý dược mới nhất, số 622 năm 2023 Cục Quản lý dược,Quyết định 622/QD-QLD ngày 28/08/2023,Quyết định 622 Cục Quản lý dược

Ban hành: 28/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2023

12

Quyết định 622/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Vũ Lê Tường Vy do Chủ tịch nước ban hành

622/QD-CTN,Quyết định 622 2023 Chủ tịch nước,Quyết định 622 năm 2023 Chủ tịch nước,Quyết định 622 Chủ tịch nước ban hành 2023,QĐ 622 Chủ tịch nước còn hiệu lực,QĐ 622 Chủ tịch nước áp dụng 2023,QĐ 622 Chủ tịch nước mới nhất, số 622 năm 2023 Chủ tịch nước,Quyết định 622/QD-CTN ngày 02/06/2023,Quyết định 622 Chủ tịch nước về cho thôi quốc tịch bà

Ban hành: 02/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2023

13

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai

622/QD-UBND,Quyết định 622 2023 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 622 năm 2023 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 622 Tỉnh Gia Lai ban hành 2023,QĐ 622 Tỉnh Gia Lai còn hiệu lực,QĐ 622 Tỉnh Gia Lai áp dụng 2023,QĐ 622 Tỉnh Gia Lai mới nhất, số 622 năm 2023 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 622/QD-UBND ngày 30/05/2023,Quyết định 622 Tỉnh Gia Lai về công bố thủ tục hành chính

Ban hành: 30/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2023

14

Quyết định 622/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2023

622/QD-UBND,Quyết định 622 2023,Tỉnh Đắk Lắk,Chương trình xúc tiến đầu tư Đắk Lắk,Chương trình Xúc tiến đầu tư Đắk Lắk 2023,Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

15

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2023 về kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội

622/QD-UBND,Quyết định 622 2023,Thành phố Hà Nội,Hoạt động Quỹ phòng chống thiên tai Hà Nội,Tổ chức Quỹ phòng chống thiên tai Hà Nội,Tổ chức Quỹ phòng chống thiên tai Hà Nội 2023,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2023

16

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án "Xây dựng Chương trình định vị và phát triển thương hiệu du lịch Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

622/QD-UBND,Quyết định 622 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Đề án phát triển thương hiệu du lịch Quảng Ngãi,Phát triển thương hiệu du lịch Quảng Ngãi đến 2025,Chương trình định vị thương hiệu du lịch Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2022

17

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

622/QD-UBND,Quyết định 622 2022,Tỉnh Bến Tre,Thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường,Công bố thủ tục hành chính môi trường,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban xã Bến Tre,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2022

18

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Quảng Nam

622/QD-UBND,Quyết định 622 2022,Tỉnh Quảng Nam,Quy chế quản lý Biểu trưng Quảng Nam,Quy chế sử dụng Biểu trưng Quảng Nam,Quản lý và sử dụng Biểu trưng Quảng Nam,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2022

19

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế, sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

622/QD-UBND,Quyết định 622 2022 Tỉnh Cà Mau,Quyết định 622 năm 2022 Tỉnh Cà Mau,Quyết định 622 Tỉnh Cà Mau ban hành 2022,QĐ 622 Tỉnh Cà Mau còn hiệu lực,QĐ 622 Tỉnh Cà Mau áp dụng 2022,QĐ 622 Tỉnh Cà Mau mới nhất, số 622 năm 2022 Tỉnh Cà Mau,Quyết định 622/QD-UBND ngày 28/02/2022,Quyết định 622 Tỉnh Cà Mau về Công bố thủ tục hành chính Sở Công

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2022

20

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

622/QD-UBND,Quyết định 622 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Đề án Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm chợ,Đề án Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm,Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm chợ Bắc Ninh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!