Tra cứu 622/QĐ-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 622/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 185342 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 622/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 98/2015/QH13 ngày 10

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

2

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2009 sửa đổi Quyết định 579/QĐ-TTg năm 2009 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

622/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 579/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN VAY TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25

Ban hành: 17/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2009

3

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 622/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều

Ban hành: 26/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2008

4

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2001 phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án "hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

622/QD-TTg,Quyết định 622 2001,Thủ tướng Chính phủ,Dự án hạ tầng cơ sở,Hạ tầng cơ sở,Nông thôn,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 622/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 22/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2009

5

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2000 phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng đại lộ Đông – Tây thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

622/QD-TTg,Quyết định 622 2000,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng đại lộ Đông Tây,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 622/QĐ-TTg

Ban hành: 05/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

6

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2023 về kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội

622/QD-UBND,Quyết định 622 2023,Thành phố Hà Nội,Hoạt động Quỹ phòng chống thiên tai Hà Nội,Tổ chức Quỹ phòng chống thiên tai Hà Nội,Tổ chức Quỹ phòng chống thiên tai Hà Nội 2023,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2023

7

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án "Xây dựng Chương trình định vị và phát triển thương hiệu du lịch Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

622/QD-UBND,Quyết định 622 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Đề án phát triển thương hiệu du lịch Quảng Ngãi,Phát triển thương hiệu du lịch Quảng Ngãi đến 2025,Chương trình định vị thương hiệu du lịch Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2022

8

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

622/QD-UBND,Quyết định 622 2022,Tỉnh Bến Tre,Thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường,Công bố thủ tục hành chính môi trường,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban xã Bến Tre,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2022

9

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Quảng Nam

622/QD-UBND,Quyết định 622 2022,Tỉnh Quảng Nam,Quy chế quản lý Biểu trưng Quảng Nam,Quy chế sử dụng Biểu trưng Quảng Nam,Quản lý và sử dụng Biểu trưng Quảng Nam,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2022

10

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế, sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

622/QD-UBND,Quyết định 622 2022,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính Lưu thông hàng hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2022

11

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

622/QD-UBND,Quyết định 622 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Đề án Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm chợ,Đề án Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm,Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm chợ Bắc Ninh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2022

12

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn

622/QD-UBND,Quyết định 622 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Công bố thủ tục về đường bộ Sở Giao thông tỉnh Bắc Kạn,Công bố thủ tục về đường thủy Sở Giao thông tỉnh Bắc Kạn,Thủ tục về đường thủy nội địa Sở Giao thông tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

13

Quyết định 622/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành

622/QD-CTN,Quyết định 622 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Lào,Cho thôi quốc tịch đối với 02 công dân cư trú tại Lào,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

14

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang và của Ủy ban nhân dân cấp huyện

622/QD-UBND,Quyết định 622 2021,Tỉnh An Giang,Công bố thủ tục về du lịch Sở Văn hóa tỉnh An Giang,Thủ tục về du lịch Sở Văn hóa tỉnh An Giang 2021,Công bố thủ tục du lịch Ủy ban cấp huyện An Giang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

15

Quyết định 622/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại về chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

622/QD-UBDT,Quyết định 622 2020,Uỷ ban Dân tộc,Phổ biến chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội,Phổ biến chính sách pháp luật Bảo hiểm y tế,Phổ biến pháp luật bảo hiểm vùng dân tộc,Bảo hiểm ỦY BAN DÂN TỘC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

16

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

622/QD-UBND,Quyết định 622 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thủ tục hành chính chuẩn hóa thể dục thể thao Vũng Tàu,Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa văn hóa cơ sở,Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực thư viện,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

17

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

622/QD-UBND,Quyết định 622 2018,Tỉnh Ninh Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

18

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020

622/QD-UBND,Quyết định 622 2018,Tỉnh Bắc Ninh,Công nghệ thông tin,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

19

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp giữa tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum

622/QD-UBND,Quyết định 622 2017,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

20

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch phối hợp phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên cơ sở giới do tỉnh Ninh Thuận ban hành

622/QD-UBND,Quyết định 622 2017,Tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch phòng chống bạo lực phụ nữ,Kế hoạch phòng chống bạo lực trẻ em gái,Phê duyệt kế hoạch chống bạo lực phụ nữ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236