Tra cứu 61/2009/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 61/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 266308 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

Số: 61/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm

Ban hành: 24/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2009

2

Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

2013 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TÊN GỌI VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2009/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2013

3

Thông tư 03/2009/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tư pháp ban hành

30 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2009/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 30/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2009

4

Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC hướng dẫn Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến chi phí thực hiện công việc của thừa phát lại và chế độ tài chính đối với Văn phòng thừa phát lại do Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

CỦA THỪA PHÁT LẠI VÀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội Khóa XII về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự; Căn cứ Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và

Ban hành: 24/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2010

5

Nghị định 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

61/2023/ND-CP,Nghị định 61 2023 Chính phủ,Nghị định 61 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 61 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 61 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 61 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 61 Chính phủ mới nhất, số 61 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 61/2023/ND-CP ngày 16/08/2023,Nghị định 61 Chính phủ về thực hiện hương ước quy ước của cộng đồng dân cư 2023,NĐ 61

Ban hành: 16/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2023

6

Nghị định 61/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

61/2022/ND-CP,Nghị định 61 2022 Chính phủ,Nghị định 61 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 61 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 61 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 61 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 61 Chính phủ mới nhất, số 61 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 61/2022/ND-CP ngày 12/09/2022,Nghị định 61 Chính phủ về Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Lăng Chủ tịch 2022,NĐ 61 Chính phủ

Ban hành: 12/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2022

7

Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

61/2021/ND-CP,Nghị định 61 2021 Chính phủ,Nghị định 61 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 61 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 61 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 61 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 61 Chính phủ mới nhất, số 61 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 61/2021/ND-CP ngày 25/06/2021,Nghị định 61 Chính phủ về Hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 2021,NĐ 61 Chính phủ về

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

8

Nghị định 61/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

61/2020/ND-CP,Nghị định 61 2020 Chính phủ,Nghị định 61 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 61 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 61 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 61 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 61 Chính phủ mới nhất, số 61 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 61/2020/ND-CP ngày 29/05/2020,Nghị định 61 Chính phủ về Chế độ bảo hiểm thất nghiệp 2020,NĐ 61 Chính phủ về Chế độ

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2020

9

Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam

61/2019/ND-CP,Nghị định 61 2019 Chính phủ,Nghị định 61 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 61 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 61 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 61 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 61 Chính phủ mới nhất, số 61 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 61/2019/ND-CP ngày 10/07/2019,Nghị định 61 Chính phủ về Cảnh sát biển Việt Nam 2019,NĐ 61 Chính phủ về Cảnh sát biển

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

10

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

61/2018/ND-CP,Nghị định 61 2018 Chính phủ,Nghị định 61 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 61 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 61 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 61 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 61 Chính phủ mới nhất, số 61 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 61/2018/ND-CP ngày 23/04/2018,Nghị định 61 Chính phủ về Giải quyết thủ tục hành chính 2018,NĐ 61 Chính phủ về Giải

Ban hành: 23/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2018

11

Nghị định 61/2017/NĐ-CP hướng dẫn việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn

61/2017/ND-CP,Nghị định 61 2017 Chính phủ,Nghị định 61 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 61 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 61 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 61 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 61 Chính phủ mới nhất, số 61 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 61/2017/ND-CP ngày 16/05/2017,Nghị định 61 Chính phủ về Hội đồng đấu giá 2017,NĐ 61 Chính phủ về Hội đồng đấu giá

Ban hành: 16/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

12

Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

61/2016/ND-CP,Nghị định 61 2016 Chính phủ,Nghị định 61 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 61 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 61 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 61 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 61 Chính phủ mới nhất, số 61 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 61/2016/ND-CP ngày 01/07/2016,Nghị định 61 Chính phủ về Danh lam thắng cảnh 2016,NĐ 61 Chính phủ về Danh lam thắng

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

13

Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

61/2015/ND-CP,Nghị định 61 2015 Chính phủ,Nghị định 61 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 61 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 61 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 61 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 61 Chính phủ mới nhất, số 61 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 61/2015/ND-CP ngày 09/07/2015,Nghị định 61 Chính phủ về Hỗ trợ tạo việc làm 2015,NĐ 61 Chính phủ về Hỗ trợ tạo việc

Ban hành: 09/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

14

Nghị định 61/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 124/2004/NĐ-CP về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

61/2014/ND-CP,Nghị định 61 2014 Chính phủ,Nghị định 61 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 61 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 61 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 61 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 61 Chính phủ mới nhất, số 61 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 61/2014/ND-CP ngày 19/06/2014,Nghị định 61 Chính phủ về Cơ chế tài chính 2014,NĐ 61 Chính phủ về Cơ chế tài chính

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

15

Nghị định 61/2013/NĐ-CP Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước

61/2013/ND-CP,Nghị định 61 2013 Chính phủ,Nghị định 61 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 61 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 61 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 61 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 61 Chính phủ mới nhất, số 61 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 61/2013/ND-CP ngày 25/06/2013,Nghị định 61 Chính phủ về Đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính 2013,NĐ 61 Chính phủ về

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2013

16

Nghị định 61/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

61/2012/ND-CP,Nghị định 61 2012 Chính phủ,Nghị định 61 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 61 Chính phủ ban hành 2012,NĐ 61 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 61 Chính phủ áp dụng 2012,NĐ 61 Chính phủ mới nhất, số 61 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 61/2012/ND-CP ngày 10/08/2012,Nghị định 61 Chính phủ về Bộ Nội vụ 2012,NĐ 61 Chính phủ về Bộ Nội vụ 2012,Nghị định Bộ

Ban hành: 10/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

17

Nghị quyết 61/NQ-CP năm 2022 về ký Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản cho khoản vay STEP lần 2 của Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam)” do Chính phủ ban hành

61/NQ-CP,Nghị quyết 61 2022,Chính phủ,Công hàm phòng chống thiên tai sử dụng vệ tinh,Dự án phòng chống biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh,Ký Công hàm Nhật Bản chống biến đổi khí hậu,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

18

Nghị định 31/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 01/2012/NĐ-CP, Nghị định 61/2016/NĐ-CP và Nghị định 36/2019/NĐ-CP

đổi Nghị định 01/2012/NĐ-CP 2024,Nghị định sửa đổi Nghị định 01/2012/NĐ-CP Chính phủ 2024,Nghị định 31 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 36/2019/NĐ-CP 2024, 31 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 36/2019/NĐ-CP 2024,Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2019/NĐ-CP Chính phủ 2024,Nghị định 31 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 61/2016/NĐ-CP 2024, 31 Chính phủ về sửa

Ban hành: 15/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2024

19

Nghị định 61/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

61/2011/ND-CP,Nghị định 61 2011,Chính phủ,Biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh,Người chưa thành niên,Người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2011

20

Nghị quyết 61/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam do Chính phủ ban hành

61/NQ-CP,Nghị quyết 61 2021 Chính phủ,Nghị quyết 61 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 61 Chính phủ ban hành 2021,NQ 61 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 61 Chính phủ áp dụng 2021,NQ 61 Chính phủ mới nhất,NQ số 61 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 19/06/2021,Nghị quyết 61 Chính phủ về Mua vắc xin phòng COVID19 do AstraZeneca sản xuất 2021,NQ 61 Chính

Ban hành: 19/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!