Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 47/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32982 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2022 thông qua Dự án Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH 14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

--------------- Số: 47/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ ÁN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI HẠN ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2017/QH 14 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 29/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2022

2

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 47/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

3

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2020 về điều chuyển một phần kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế sang cho Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Học viện Tài chính do Chính phủ ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/NQ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHUYỂN MỘT PHẦN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC THUẾ SANG CHO TỔNG CỤC HẢI QUAN, TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC, ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

4

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2018,Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đai,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/NQ-CP

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

5

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2016 phê duyệt “Hiệp định Vận tải biển” giữa Việt Nam và Xu-Đăng do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2016,Chính phủ,Hiệp định vận tải biển,Phê duyệt hiệp định,Việt Nam Xu Đăng,Vận tải biển,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/NQ-CP

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

6

Nghị quyết 47/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2014,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 47/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

7

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai; thành lập phường thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2013,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập thị xã Hoàng Mai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/NQ-CP

Ban hành: 03/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

8

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2012 đàm phán, ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2012,Chính phủ,Việt Nam và In-đô-nê-xi-a CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 47/NQ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2012

9

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 47/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

10

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2010 thành lập thị trấn Yên Bình - thị trấn huyện lỵ huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2010,Chính phủ,Thị trấn Yên Bình,Huyện Quang Bình,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 47/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm

Ban hành: 07/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

11

Nghị quyết 47/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính phường, thành lập các phường thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2009,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập,Tỉnh Hải Dương,Thành phố Hải Dương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 47/NQ-CP

Ban hành: 23/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2009

12

Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

47/2022/ND-CP,Nghị định 47 2022,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 10/2020/NĐ-CP,Sửa đổi quy định kinh doanh vận tải xe ô tô,Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2022

13

Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành

47/NQ-HDND,Nghị quyết 47 2021,Tỉnh Kiên Giang,Quyết toán thu ngân sách nhà nước 2020,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2020,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương Kiên Giang 2020,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2022

14

Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Hà Nam

47/NQ-HDND,Nghị quyết 47 2021,Tỉnh Hà Nam,Kế hoạch sử dụng đất 2021 2025,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm Hà Nam,Kế hoạch sử dụng đất Hà Nam 2021 2025,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2022

15

Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

47/NQ-HDND,Nghị quyết 47 2021,Tỉnh Lào Cai,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân,Tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân Lào Cai,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng Lào Cai khóa XVI,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2022

16

Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

47/NQ-HDND,Nghị quyết 47 2021,Tỉnh Tiền Giang,Công trình dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất Tiền Giang,Dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha,Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ tỉnh Tiền Giang,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2021

17

Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2021 về Danh mục dự án có thu hồi đất năm 2022 do tỉnh An Giang ban hành

47/NQ-HDND,Nghị quyết 47 2021,Tỉnh An Giang,Danh mục dự án có thu hồi đất An Giang 2022,Danh mục dự án thu hồi đất An Giang 2022,Danh mục dự án có thu hồi đất An Giang,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

18

Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành

47/NQ-HDND,Nghị quyết 47 2021,Tỉnh Sơn La,Kế hoạch đầu tư công 2022,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Sơn La 2022,Kế hoạch đầu tư công Sơn La 2022,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2022

19

Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Cà Mau ban hành

47/NQ-HDND,Nghị quyết 47 2021,Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cà Mau,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2022,Phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2022,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

20

Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cần Thơ

47/NQ-HDND,Nghị quyết 47 2021,Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn Cần Thơ 2021 2025,Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thành phố Cần Thơ,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198