Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2012 đàm phán, ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 47/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/NQ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Về đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại tờ trình Chính phủ số 40/TTr-VKSNDTC-HTQT ngày 14 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập đoàn liên ngành để đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a nêu tại tờ trình trên.

Điều 2. Ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Tiến làm Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định trên.

Điều 3. Ủy quyền cho một lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao thay mặt Nhà nước ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của In-đô-nê-xi-a.

Điều 4. Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo Chủ tịch nước về việc đàm phán, ký Hiệp định trên.

Điều 5. Giao Bộ Tài chính cấp kinh phí cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức đàm phán, ký Hiệp định trên.

Điều 6. Giao Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, NC, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2012 đàm phán, ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.268
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70