Tra cứu 39/2012/QH-13

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 39/2012/QH-13 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 226531 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 39/2012/QH13 tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với quyết định hành chính về đất đai do Quốc hội ban hành

39/2012/QH13,Nghị quyết 39 2012,Quốc hội,Chính sách pháp luật về đất ở,Giải quyết khiếu nại,Giải quyết khiếu nại đất đai,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Khiếu nại tố cáo của công dân ,Quyết định hành chính về đất đai ,Khiếu nại tố cáo quyết định hành chính ,Khiếu nại Tố cáo,Bất động sản,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

2

Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 do tỉnh Bình Phước ban hành

ngày 01 tháng 07 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 312/QĐ-TTG NGÀY 07/02/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39/2012/QH13 NGÀY 23/11/2012 CỦA QUỐC HỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

3

Quyết định 1809/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

NGHỊ QUYẾT SỐ 39/2012/QH13 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân

Ban hành: 12/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2013

4

Quyết định 312/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với quyết định hành chính về đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 312/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39/2012/QH13 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

5

Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

LuậtQuốc hội,Luật thi đua khen thưởng,Luật thi đua khen thưởng sửa đổi,Luật thi đua khen thưởng 2013,39/2013/QH13,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 39/2013/QH13

Ban hành: 16/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

6

Luật giám định tư pháp 2012

LuậtQuốc hội,Luật giám định tư pháp 2012,13/2012/QH13,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 13/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

7

Nghị quyết 36/2012/QH13 tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại do Quốc hội ban hành

36/2012/QH13,Nghị quyết 36 2012,Quốc hội,Thừa phát lại,Thí điểm thừa phát lại,Thí điểm chế định Thừa phát lại,Chế định Thừa phát lại,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

8

Nghị quyết 40/2012/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

40/2012/QH13,Nghị quyết 40 2012,Quốc hội,Trả lời chất vấn,Chất vấn đại biểu Quốc hội,Chất vấn và trả lời chất vấn,Chất vấn tại kỳ họp Quốc hội ,Kỳ họp Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

9

Nghị quyết 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013 do Quốc hội ban hành

37/2012/QH13,Nghị quyết 37 2012,Quốc hội,Phòng chống vi phạm pháp luật,Phòng chống tội phạm,Công tác thi hành án năm 2013 ,Nghị quyết 37/2012/QH13 ,Công tác của Viện kiểm sát nhân dân,Tòa án nhân dân,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

10

Nghị quyết 38/2012/QH13 tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Quốc hội ban hành

38/2012/QH13,Nghị quyết 38 2012,Quốc hội,Lấy ý kiến nhân dân,Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992,Nghị quyết 38/2012/QH13 ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 38/2012/QH13

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

11

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012

LuậtQuốc hội,Luật phòng chống tham nhũng,Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi,Chống tham nhũng,Luật phòng chống tham nhũng mới,Luật phòng chống tham nhũng mới nhất,Luật phòng chống tham nhũng vừa thông qua,27/2012/QH13,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

12

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

LuậtQuốc hội,Sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân,Luật thuế thu nhập cá nhân,Giảm trừ gia cảnh,Chính sách thuế mới,Luật thuế thu nhập cá nhân mới,Mức thu nhập đóng thuế,26/2012/QH13,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

13

Nghị quyết 35/2012/QH13 về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

35/2012/QH13,Nghị quyết 35 2012,Quốc hội,Bỏ phiếu,Lấy phiếu tín nhiệm,Bỏ phiếu tín nhiệm ,Bầu cử đại biểu ,Bầu cử đại biểu quốc hội,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

14

Luật Thủ đô 2012

LuậtQuốc hội,Thủ Đô,Luật Thủ đô,Luật Thủ đô 2012,Thủ đô Hà Nội,Luật Thủ đô mới nhất,Luật Thủ đô vừa thông qua,25/2012/QH13,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 25/2012/QH13

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

15

Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

LuậtQuốc hội,Luật quản lý thuế sửa đổi 2012,Sửa đổi Luật quản lý thuế,Quản lý thuế,Luật quản lý thuế mới nhất,Luật quản lý thuế mới ,Luật quản lý thuế vừa thông qua,21/2012/QH13,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

16

Luật Luật sư sửa đổi 2012

LuậtQuốc hội,Luật Luật sư,Luật Luật sư sửa đổi 2012,Sửa đổi Luật Luật sư ,Luật Luật sư mới nhất,Luật sư,Luật Luật sư mới ,Điểm mới Luật Luật sư ,20/2012/QH13,Dịch vụ pháp lý QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

17

Luật hợp tác xã 2012

LuậtQuốc hội,Luật Hợp tác xã,Hợp tác xã,Luật hợp tác xã 2012,Luật hợp tác xã mới nhất,Luật hợp tác xã mới thông qua,Luật hợp tác xã mới,23/2012/QH13,Doanh nghiệp QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số:

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

18

Luật dự trữ quốc gia 2012

LuậtQuốc hội,Luật dự trữ quốc gia ,Luật dự trữ quốc gia mới,Dự trữ Quốc gia,Luật dự trữ quốc gia mới nhất,22/2012/QH13,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 22/2012/QH13

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

19

Luật điện lực sửa đổi 2012

LuậtQuốc hội,Luật điện lực sửa đổi 2012,Luật Điện Lực,Sửa đổi Luật điện lực,Điều chỉnh giá điện,Luật điện lực vừa thông qua,Luật điện lực mới nhất,Luật điện lực mới ,24/2012/QH13,Thương mại,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

20

Luật xuất bản 2012

LuậtQuốc hội,Luật xuất bản 2012,Luật Xuất bản,Xuất bản,Luật xuất bản sửa đổi,Luật xuất bản mới nhất,Luật xuất bản mới ,19/2012/QH13,Thương mại,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số:

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!