Tra cứu 32/2007/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 32/2007/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 254009 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 32/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2003/NĐ-CP, Nghị định 148/2004/NĐ-CP và Nghị định 156/2005/NĐ-CP thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

32/2007/TT-BTC,Thông tư 32 2007 Bộ Tài chính,Thông tư 32 năm 2007 Bộ Tài chính,Thông tư 32 Bộ Tài chính ban hành 2007,TT 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 32 Bộ Tài chính áp dụng 2007,TT 32 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 32 năm 2007 Bộ Tài chính,Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007,Thông tư 32 Bộ Tài chính về Hướng dẫn 2007,TT 32 Bộ Tài chính về

Ban hành: 09/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

2

Thông tư 30/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 32/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2003/NĐ-CP, Nghị định 148/2004/NĐ-CP và Nghị định 156/2005/NĐ-CP thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 32/2007/TT-BTC NGÀY 9/4/2007 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2003/NĐ-CP NGÀY 10/12/2003, NGHỊ ĐỊNH SỐ 148/2004/NĐ-CP NGÀY 23/7/2004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 156/2005/NĐ-CP NGÀY 15/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2008

3

Thông tư 32/2024/TT-BTC các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận thị trường, Cách tiếp cận chi phí, Cách tiếp cận từ thu nhập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

32/2024/TT-BTC,Thông tư 32 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 32 năm 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 32 Bộ Tài chính ban hành 2024,TT 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 32 Bộ Tài chính áp dụng 2024,TT 32 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 32 năm 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 32/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024,Thông tư 32 Bộ Tài chính về chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam cách

Ban hành: 16/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2024

4

Thông tư 32/2023/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

32/2023/TT-BTC,Thông tư 32 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 32 năm 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 32 Bộ Tài chính ban hành 2023,TT 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 32 Bộ Tài chính áp dụng 2023,TT 32 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 32 năm 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 32/2023/TT-BTC ngày 29/05/2023,Thông tư 32 Bộ Tài chính về sử dụng kinh phí chi thường xuyên lập

Ban hành: 29/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2023

5

Thông tư 32/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 273/2016/TT-BTC quy định về mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

32/2022/TT-BTC,Thông tư 32 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 32 năm 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 32 Bộ Tài chính ban hành 2022,TT 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 32 Bộ Tài chính áp dụng 2022,TT 32 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 32 năm 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 32/2022/TT-BTC ngày 09/06/2022,Thông tư 32 Bộ Tài chính về Sửa đổi Thông tư 273/2016/TT-BTC 2022,TT

Ban hành: 09/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2022

6

Thông tư 32/2021/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

32/2021/TT-BTC,Thông tư 32 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 32 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 32 Bộ Tài chính ban hành 2021,TT 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 32 Bộ Tài chính áp dụng 2021,TT 32 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 32 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 32/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021,Thông tư 32 Bộ Tài chính về Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu doanh

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

7

Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

32/2020/TT-BTC,Thông tư 32 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 32 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 32 Bộ Tài chính ban hành 2020,TT 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 32 Bộ Tài chính áp dụng 2020,TT 32 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 32 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 32/2020/TT-BTC ngày 04/05/2020,Thông tư 32 Bộ Tài chính về Sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC 2020,TT

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

8

Thông tư 32/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Bộ Tài chính ban hành

32/2018/TT-BTC,Thông tư 32 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 32 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 32 Bộ Tài chính ban hành 2018,TT 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 32 Bộ Tài chính áp dụng 2018,TT 32 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 32 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 32/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018,Thông tư 32 Bộ Tài chính về Khu công nghệ cao 2018,TT 32 Bộ Tài

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2018

9

Thông tư 32/2016/TT-BTC về tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Thông tư 21/2013/TT-BTC, 22/2013/TT-BTC đến hết năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

32/2016/TT-BTC,Thông tư 32 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 32 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 32 Bộ Tài chính ban hành 2016,TT 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 32 Bộ Tài chính áp dụng 2016,TT 32 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 32 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 32/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016,Thông tư 32 Bộ Tài chính về Thuốc bảo vệ thực vật 2016,TT 32 Bộ Tài

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

10

Thông tư 32/2015/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài

32/2015/TT-BTC,Thông tư 32 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 32 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 32 Bộ Tài chính ban hành 2015,TT 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 32 Bộ Tài chính áp dụng 2015,TT 32 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 32 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 32/2015/TT-BTC ngày 17/03/2015,Thông tư 32 Bộ Tài chính về Tiền lương cán bộ công viên chức 2015,TT

Ban hành: 17/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

11

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

32/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 32 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 32 năm 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 32 Bộ Tài chính ban hành 2022,VBHN 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 32 Bộ Tài chính áp dụng 2022,VBHN 32 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 32 năm 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC ngày 26/12/2022,Văn bản hợp nhất 32 Bộ Tài chính

Ban hành: 26/12/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2022

12

Thông tư 32/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 85/2011/TT-BTC hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

32/2014/TT-BTC,Thông tư 32 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 32 năm 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 32 Bộ Tài chính ban hành 2014,TT 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 32 Bộ Tài chính áp dụng 2014,TT 32 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 32 năm 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 32/2014/TT-BTC ngày 11/03/2014,Thông tư 32 Bộ Tài chính về Các khoản phải nộp NSNN 2014,TT 32 Bộ

Ban hành: 11/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

13

Thông tư 32/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

32/2013/TT-BTC,Thông tư 32 2013,Bộ Tài chính,Cấp giấy phép lái xe ,Thi sát hạch lái xe mô tô ,Lệ phí cấp giấy phép lái xe ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2013

14

Thông tư 32/2012/TT-BTC quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế do Bộ Tài chính ban hành

32/2012/TT-BTC,Thông tư 32 2012 Bộ Tài chính,Thông tư 32 năm 2012 Bộ Tài chính,Thông tư 32 Bộ Tài chính ban hành 2012,TT 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 32 Bộ Tài chính áp dụng 2012,TT 32 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 32 năm 2012 Bộ Tài chính,Thông tư 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012,Thông tư 32 Bộ Tài chính về Quản lý sử dụng kinh phí 2012,TT 32 Bộ

Ban hành: 29/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2012

15

Quyết định 32/2007/QĐ-BTC ban hành “Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

32/2007/QD-BTC,Quyết định 32 2007 Bộ Tài chính,Quyết định 32 năm 2007 Bộ Tài chính,Quyết định 32 Bộ Tài chính ban hành 2007,QĐ 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,QĐ 32 Bộ Tài chính áp dụng 2007,QĐ 32 Bộ Tài chính mới nhất,QĐ số 32 năm 2007 Bộ Tài chính,Quyết định 32/2007/QD-BTC ngày 15/05/2007,Quyết định 32 Bộ Tài chính về Kế toán Kiểm toán 2007,QĐ 32

Ban hành: 15/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

16

Thông tư 32/2023/TT-BYT hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

32/2023/TT-BYT,Thông tư 32 2023 Bộ Y tế,Thông tư 32 năm 2023 Bộ Y tế,Thông tư 32 Bộ Y tế ban hành 2023,TT 32 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 32 Bộ Y tế áp dụng 2023,TT 32 Bộ Y tế mới nhất,TT số 32 năm 2023 Bộ Y tế,Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023,Thông tư 32 Bộ Y tế về hướng dẫn Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 2023,TT 32 Bộ Y tế về hướng dẫn Luật

Ban hành: 31/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2024

17

Thông tư 32/2023/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ vi sai phi điện xuống lỗ do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

32/2023/TT-BCT,Thông tư 32 2023 Bộ Công thương,Thông tư 32 năm 2023 Bộ Công thương,Thông tư 32 Bộ Công thương ban hành 2023,TT 32 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 32 Bộ Công thương áp dụng 2023,TT 32 Bộ Công thương mới nhất,TT số 32 năm 2023 Bộ Công thương,Thông tư 32/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023,Thông tư 32 Bộ Công thương về Quy chuẩn an toàn vật

Ban hành: 21/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2023

18

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

32/2011/TT-BTC,Thông tư 32 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 32 năm 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 32 Bộ Tài chính ban hành 2011,TT 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 32 Bộ Tài chính áp dụng 2011,TT 32 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 32 năm 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011,Thông tư 32 Bộ Tài chính về Hoá đơn cung ứng dịch vụ 2011,TT 32 Bộ

Ban hành: 14/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

19

Thông tư 32/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 10/2020/TT-BGTVT quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

32/2023/TT-BGTVT,Thông tư 32 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 32 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 32 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2023,TT 32 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 32 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2023,TT 32 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 32 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 32/2023/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 28/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2023

20

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan do Bộ Tài chính ban hành

32/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 32 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 32 năm 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 32 Bộ Tài chính ban hành 2020,VBHN 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 32 Bộ Tài chính áp dụng 2020,VBHN 32 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 32 năm 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC ngày 20/07/2020,Văn bản hợp nhất 32 Bộ Tài chính

Ban hành: 20/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!