Tra cứu Công Văn 32/2007/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 32/2007/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 83148 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 2650/TCT-CS về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định (tàu biển quốc tế) theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Vận tải quốc tế” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Tại điểm 2 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế

Ban hành: 14/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2008

2

Công văn số 6389/CT-TTHT về việc thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành để hướng dẫn việc tính thuế giá trị gia tăng và lập hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mãi khi thực hiện Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính

******* Số: 6389/CT-TTHT V/v Hướng dẫn việc tính thuế GTGT và lập hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mãi khi thực hiện Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2007 Kính gửi : Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP. Hồ

Ban hành: 05/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2007

3

Công văn 32/BTC-BCĐ389 năm 2022 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid 19 do Ban Chỉ đạo 389 ban hành

32/BTC-BCD389,Công văn 32 2022,Ban Chỉ đạo 389,Chống hàng giả sinh phẩm phòng Covid 19,Chống buôn lậu gian lận thương mại thiết bị y tế,Chống buôn lậu thiết bị y tế phòng Covid 19,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO 389 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

4

Công văn 812/TCT-DNL năm 2019 về ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

tư số 32/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 287/CT-HCQT,TV,AC ngày 18/01/2019 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa báo cáo vướng mắc và đề nghị hướng dẫn về ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử khi áp dụng theo quy định tại

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

5

Công văn số 32/BTC-CST về việc phân loại để xác định mã số hàng hoá đối với mặt hàng dầu cọ do Bộ Tài chính ban hành

32/BTC-CST,Công văn 32 2006 Bộ Tài chính,Công văn 32 năm 2006 Bộ Tài chính,Công văn 32 Bộ Tài chính ban hành 2006,CV 32 Bộ Tài chính còn hiệu lực,CV 32 Bộ Tài chính áp dụng 2006,CV 32 Bộ Tài chính mới nhất,CV số 32 năm 2006 Bộ Tài chính,Công văn 32/BTC-CST ngày 03/01/2006 BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG

Ban hành: 03/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2008

6

Công văn 2798/TCT-DNL hướng dẫn Quy định tại Thông tư 32/2009/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

dung quy định tại Thông tư số 32/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2010 Kính gửi: Công ty TNHH KPMG Việt Nam Trả lời công văn ngày 17/05/2010 của Công ty TNHH KPMG Việt Nam về việc hướng dẫn chính sách thuế về một số nội dung qui định tại Thông tư số 32/2009/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành

Ban hành: 29/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2010

7

Công văn 13257/BTC-HCSN năm 2021 hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13257/BTC-HCSN V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính

Ban hành: 22/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2021

8

Công văn 32/TCT-KK năm 2023 về đăng ký mã số thuế để kê khai thuế chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

nước ngoài đầu tư vốn khai thay nếu tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn cũng là nhà thầu nước ngoài).” - Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn: “c) Đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức

Ban hành: 06/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2023

9

Công văn 32/BVHTTDL-VP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

32/BVHTTDL-VP,Công văn 32 2023 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Công văn 32 năm 2023 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Công văn 32 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2023,CV 32 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,CV 32 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2023,CV 32 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,CV số 32 năm 2023 Bộ Văn hoá Thể thao

Ban hành: 05/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2024

10

Công văn số 599/TCT-CS về việc thuế GTGT đối với xuất bản phẩm là bản đồ và sách do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: Công ty Cổ phần Truyền thông Đại Việt Trả lời công văn số 456/2008/CV ngày 17/12/2008 của Công ty Cổ phần Truyền thông Đại Việt về thuế GTGT đối với xuất bản phẩm là bản đồ và sách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Điểm 2.8 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế suất 5% áp

Ban hành: 24/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2009

11

Công văn 3142/TC-TCHQ xử lý nợ đọng thuế theo Thông tư 32/2002/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3142/TC-TCHQ về việc xử lý nợ đọng thuế theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2005 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Bộ Tài chính nhận được báo cáo

Ban hành: 18/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

12

Công văn 32/KCHT năm 2020 về Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang do Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông ban hành

32/KCHT,Công văn 32 2020 Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,Công văn 32 năm 2020 Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,Công văn 32 Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông ban hành 2020,CV 32 Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông còn hiệu lực,CV 32 Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông áp dụng 2020,CV 32 Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông mới nhất,CV số 32 năm 2020 Vụ Kết cấu hạ tầng giao

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

13

Công văn 32/BGTVT-KHĐT năm 2022 về Đề xuất Dự án “Mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1A”, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 32/BGTVT-KHĐT V/v Đề xuất Dự án “Mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1A”, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022 Kính gửi: Bộ Tài chính Phúc đáp Công văn số 14769/BTC-QLN ngày 27/12/2021 của Bộ Tài

Ban hành: 05/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2022

14

Công văn 1769/BXD-ĐMDN đề nghị làm rõ Thông tư 18/2007/TT-BTC do Bộ Xây dựng ban hành

1769/BXD-DMDN,Công văn 1769 2011,Bộ Xây dựng,Chứng khoán BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1769/BXD-ĐMDN V/v đề nghị làm rõ Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 Hà Nội,

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2011

15

Công văn số 3271/TCT-QLN về việc xoá nợ thuế theo TT số 32/2002/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

3271/TCT-QLN,Công văn 3271 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 3271/TCT-QLN V/v: Xoá nợ thuế theo TT số 32/2002/TT-BTC

Ban hành: 14/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2007

16

Công văn 926/TCT-TS năm 2007 thực hiện Thông tư 02/2007/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 926/TCT-TS V/v: Thực hiện Thông tư số 02/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2007 Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hải Phòng; -

Ban hành: 06/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

17

Công văn 3548/BTC-KBNN năm 2024 đính chính Thông tư 17/2024/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

17/2024/TT-BTC 2024,CV 3548 Bộ Tài chính về đính chính Thông tư 17/2024/TT-BTC 2024,Công văn đính chính Thông tư 17/2024/TT-BTC Bộ Tài chính 2024,Công văn 3548 Bộ Tài chính về thông báo đính chính Thông tư 2024,CV 3548 Bộ Tài chính về thông báo đính chính Thông tư 2024,Công văn thông báo đính chính Thông tư Bộ Tài chính 2024,Công văn 3548 Bộ Tài chính về thông

Ban hành: 04/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2024

18

Công văn 3490/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xoá nợ theo Thông tư 32/2002/TT-BTC

NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC XÓA NỢ THEO THÔNG TƯ 32 Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố Căn cứ Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp đối với doanh

Ban hành: 22/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

19

Công văn 1083/TCT-CS tham gia ý kiến sửa đổi Thông tư 60/2007/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu

Ban hành: 05/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!