Tra cứu 3192/QĐ-BYT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3192/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204648 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 3192/QĐ-BYT năm 2017 điều chỉnh Quyết định 4295/QĐ-BYT Kế hoạch đáp ứng phòng chống dịch bệnh bại liệt do vi rút bại liệt týp 2 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3192/QD-BYT,Quyết định 3192 2017 Bộ Y tế,Quyết định 3192 năm 2017 Bộ Y tế,Quyết định 3192 Bộ Y tế ban hành 2017,QĐ 3192 Bộ Y tế còn hiệu lực,QĐ 3192 Bộ Y tế áp dụng 2017,QĐ 3192 Bộ Y tế mới nhất, số 3192 năm 2017 Bộ Y tế,Quyết định 3192/QD-BYT ngày 12/07/2017,Quyết định 3192 Bộ Y tế về Giám sát phòng chống bệnh bại liệt 2017,QĐ 3192 Bộ Y tế về

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

2

Quyết định 3192/QĐ-BYT năm 2014 về Quy trình giám sát bệnh do vi rút Ê-bô-la do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3192/QD-BYT,Quyết định 3192 2014,Bộ Y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3192/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

3

Quyết định 3192/QĐ-BYT năm 2010 ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3192/QD-BYT,Quyết định 3192 2010 Bộ Y tế,Quyết định 3192 năm 2010 Bộ Y tế,Quyết định 3192 Bộ Y tế ban hành 2010,QĐ 3192 Bộ Y tế còn hiệu lực,QĐ 3192 Bộ Y tế áp dụng 2010,QĐ 3192 Bộ Y tế mới nhất, số 3192 năm 2010 Bộ Y tế,Quyết định 3192/QD-BYT ngày 31/08/2010,Quyết định 3192 Bộ Y tế về Hướng dẫn 2010,QĐ 3192 Bộ Y tế về Hướng dẫn 2010,Quyết định

Ban hành: 31/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2010

4

Quyết định 3192/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

3192/QD-UBND,Quyết định 3192 2023 Tỉnh Đồng Nai,Quyết định 3192 năm 2023 Tỉnh Đồng Nai,Quyết định 3192 Tỉnh Đồng Nai ban hành 2023,QĐ 3192 Tỉnh Đồng Nai còn hiệu lực,QĐ 3192 Tỉnh Đồng Nai áp dụng 2023,QĐ 3192 Tỉnh Đồng Nai mới nhất, số 3192 năm 2023 Tỉnh Đồng Nai,Quyết định 3192/QD-UBND ngày 07/12/2023,Quyết định 3192 Tỉnh Đồng Nai về công bố

Ban hành: 07/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2023

5

Quyết định 3192/QĐ-BTNMT năm 2022 sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

3192/QD-BTNMT,Quyết định 3192 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quyết định 3192 năm 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quyết định 3192 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 2022,QĐ 3192 Bộ Tài nguyên và Môi trường còn hiệu lực,QĐ 3192 Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng 2022,QĐ 3192 Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhất, số 3192 năm 2022 Bộ Tài

Ban hành: 18/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2022

6

Quyết định 3192/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Đấu thầu; Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

3192/QD-UBND,Quyết định 3192 2020,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục Đấu thầu Sở Kế hoạch tỉnh Yên Bái,Thủ tục về Thành lập doanh nghiệp Sở Kế hoạch Yên Bái,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Yên Bái 2020,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

7

Quyết định 3192/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

3192/QD-UBND,Quyết định 3192 2020,Tỉnh Thái Bình,Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử,Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thái Bình,Phát triển thương mại điện tử tỉnh Thái Bình,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

8

Quyết định 3192/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long

3192/QD-UBND,Quyết định 3192 2019,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính của Ủy ban huyện tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục về Lao động của Ủy ban huyện tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục lĩnh vực Lao động cấp huyện tỉnh Vĩnh Long,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG

Ban hành: 24/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2021

9

Quyết định 3192/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035

3192/QD-UBND,Quyết định 3192 2018,Tỉnh An Giang,Quy hoạch chung đô thị Chợ Mới tỉnh An Giang,Đồ án quy hoạch chung đô thị Chợ Mới tỉnh An Giang,Phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị Chợ Mới tỉnh An Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

10

Quyết định 3192/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Quảng Ninh ban hành

3192/QD-UBND,Quyết định 3192 2018,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3192/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

11

Quyết định 3192/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu giao thực hiện bảo hiểm y tế năm 2016 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

3192/QD-UBND,Quyết định 3192 2016,Tỉnh Đắk Lắk,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3192/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 25 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

12

Quyết định 3192/QĐ-BCT năm 2015 phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

3192/QD-BCT,Quyết định 3192 2015,Bộ Công thương,Xây dựng nông thôn mới ,Tiêu chí xây dựng nông thôn mới ,Điện nông thôn,Tiêu chí số 4 về điện nông thôn BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3192/QĐ

Ban hành: 03/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

13

Quyết định 3192/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

3192/QD-UBND,Quyết định 3192 2014 Tỉnh Đồng Nai,Quyết định 3192 năm 2014 Tỉnh Đồng Nai,Quyết định 3192 Tỉnh Đồng Nai ban hành 2014,QĐ 3192 Tỉnh Đồng Nai còn hiệu lực,QĐ 3192 Tỉnh Đồng Nai áp dụng 2014,QĐ 3192 Tỉnh Đồng Nai mới nhất, số 3192 năm 2014 Tỉnh Đồng Nai,Quyết định 3192/QD-UBND ngày 14/10/2014,Quyết định 3192 Tỉnh Đồng Nai về Công bố bộ

Ban hành: 14/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

14

Quyết định 3192/2000/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3192/2000/QD-BYT,Quyết định 3192 2000 Bộ Y tế,Quyết định 3192 năm 2000 Bộ Y tế,Quyết định 3192 Bộ Y tế ban hành 2000,QĐ 3192 Bộ Y tế còn hiệu lực,QĐ 3192 Bộ Y tế áp dụng 2000,QĐ 3192 Bộ Y tế mới nhất, số 3192 năm 2000 Bộ Y tế,Quyết định 3192/2000/QD-BYT ngày 11/09/2000,Quyết định 3192 Bộ Y tế về Phòng Nghiệp vụ Y 2000,QĐ 3192 Bộ Y tế về Phòng

Ban hành: 11/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

15

Quyết định 3192/QĐ-BNN-PC năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3192/QD-BNN-PC,Quyết định 3192 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan,Thực hiện chỉ thị 13/CT-TTg ,Cải cách thủ tục hành chính,Cải cách thủ tục hành chính 2015,Tham gia cải cách thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2015

16

Quyết định 3192/QĐ-BTC năm 2011 giao nhiệm vụ mua, bán hàng dự trữ quốc gia năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

3192/QD-BTC,Quyết định 3192 2011,Bộ Tài chính,Hàng dự trữ quốc gia,Mua bán hàng dự trữ quốc gia ,Hàng dự trữ quốc gia 2012,Vật tư thiết bị dự trữ quốc gia,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2013

17

Quyết định 1332/QĐ-BYT năm 2024 về Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1332/QD-BYT,Quyết định 1332 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1332 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1332 Bộ Y tế ban hành 2024, 1332 Bộ Y tế còn hiệu lực, 1332 Bộ Y tế áp dụng 2024, 1332 Bộ Y tế mới nhất, số 1332 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1332/QD-BYT ngày 21/05/2024,Quyết định 1332 Bộ Y tế về Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp VNeID 2024, 1332 Bộ Y

Ban hành: 21/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

18

Quyết định 1317/QĐ-BYT năm 2024 về "Hướng dẫn tổng hợp kết quả khảo sát và dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1317/QD-BYT,Quyết định 1317 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1317 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1317 Bộ Y tế ban hành 2024, 1317 Bộ Y tế còn hiệu lực, 1317 Bộ Y tế áp dụng 2024, 1317 Bộ Y tế mới nhất, số 1317 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1317/QD-BYT ngày 20/05/2024,Quyết định 1317 Bộ Y tế về Hướng dẫn tổng hợp kết quả khảo sát dịch vụ khám bệnh

Ban hành: 20/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

19

Quyết định 1315/QĐ-BYT năm 2024 về tài liệu Hướng dẫn báo cáo đánh giá kinh tế dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1315/QD-BYT,Quyết định 1315 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1315 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1315 Bộ Y tế ban hành 2024, 1315 Bộ Y tế còn hiệu lực, 1315 Bộ Y tế áp dụng 2024, 1315 Bộ Y tế mới nhất, số 1315 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1315/QD-BYT ngày 17/05/2024,Quyết định 1315 Bộ Y tế về tài liệu báo cáo đánh giá kinh tế dược 2024, 1315 Bộ Y tế

Ban hành: 17/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2024

20

Quyết định 1289/QĐ-BYT năm 2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với các chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế

1289/QD-BYT,Quyết định 1289 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1289 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1289 Bộ Y tế ban hành 2024, 1289 Bộ Y tế còn hiệu lực, 1289 Bộ Y tế áp dụng 2024, 1289 Bộ Y tế mới nhất, số 1289 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1289/QD-BYT ngày 16/05/2024,Quyết định 1289 Bộ Y tế về tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm lại quản lý đơn vị sự nghiệp

Ban hành: 16/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!