Tra cứu 30/2006/DS-ST

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 30/2006/DS-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 200246 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 140/QĐ-ĐS năm 2012 về Quy chế quản lý, cấp và sử dụng Thẻ công vụ do Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam ban hành

140/QD-DS,Quyết định 140 2012,Đường sắt Việt Nam,Sử dụng Thẻ công vụ ,Cấp Thẻ công vụ ,Quy chế quản lý,Bộ máy hành chính ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-ĐS

Ban hành: 14/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

2

Quy chế 1082/QCPH-ĐS-KL năm 2015 phối hợp giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Kiểm lâm kiểm tra việc vận chuyển lâm sản trên đường sắt quốc gia

1082/QCPH-DS-KL,Quy chế 1082 2015,Cục Kiểm lâm,Tổng công ty Đường sắt Việt Na,Đường sắt quốc gia,Vận chuyển lâm sản,Kiểm tra vận chuyển lâm sản,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI – BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TCT ĐƯỜNG SẮT VN - CỤC KIỂM LÂM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

3

Hướng dẫn 431/HD-STS về quản lý giống và nuôi tôm chân trắng (p.Vannamei) ở Cà Mau do Sở Thủy sản ban hành

431/HD-STS,Hướng dẫn 431 2008,Tỉnh Cà Mau,Giống tôm chân trắng,Nuôi tôm chân trắng,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH CÀ MAU SỞ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 431/HD-STS

Ban hành: 08/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2010

4

Quyết định 91/QĐ-STS năm 2008 về Quy định tạm thời Quy trình kiểm dịch tôm giống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

91/QD-STS,Quyết định 91 2008,Tỉnh Bình Thuận,Kiểm dịch tôm giống,Tỉnh Bình Thuận,Quy định tạm thời,Thể thao - Y tế UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 91/QĐ-STS

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

5

Nghị quyết 30/2006/NQ-HĐND điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

30/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2006,Tỉnh Bình Dương,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2006/NQ-HĐND Thủ Dầu Một, ngày

Ban hành: 18/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

6

Nghị quyết 30/2006/NQ-HĐND về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2007 (Nguồn vốn thu từ xổ số kiến thiết năm 2007) do tỉnh An Giang ban hành

30/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2006,Tỉnh An Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2006/NQ-HĐND Long Xuyên,

Ban hành: 08/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

7

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng do tỉnh Bạc Liêu ban hành

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30 2006,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2006/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 17

Ban hành: 17/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

8

Chỉ thị 30/2006/CT-UBND về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

30/2006/CT-UBND,Chỉ thị 30 2006,Tỉnh Tiền Giang,Chống tiêu cực giáo dục ,Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

9

Nghị quyết số 30/2006/NQ-CP về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Đắk Nông do Chính phủ ban hành

30/2006/NQ-CP,Nghị quyết 30 2006,Chính phủ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 30/2006/NQ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XÉT

Ban hành: 14/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

10

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hà Nam

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30 2006,Tỉnh Hà Nam,Sở văn hóa thông tin,Sở Văn hóa Thông tin Hà Nam,Tổ chức Sở Văn hóa Thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

11

Chỉ thị 30/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

30/2006/CT-UBND,Chỉ thị 30 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2006/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2006 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG

Ban hành: 06/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2006

12

Quyết định 30/2006/QĐ-BYT ban hành quy chế bảo mật dữ liệu đối với hồ sơ đăng ký thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

30/2006/QD-BYT,Quyết định 30 2006,Bộ Y tế,Quy chế bảo mật dữ liệu,Bảo mật hồ sơ đăng ký thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 30/2006/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 30/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

13

Quyết định 30/2006/QĐ-BTM phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

30/2006/QD-BTM,Quyết định 30 2006,Bộ Thương mại,Xúc tiến thương mại quốc gia 2007,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 30 /2006/QĐ - BTM Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2006 QUYẾT

Ban hành: 28/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2006

14

Quyết định 30/2006/QĐ-BXD quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

30/2006/QD-BXD,Quyết định 30 2006 Bộ Xây dựng,Quyết định 30 năm 2006 Bộ Xây dựng,Quyết định 30 Bộ Xây dựng ban hành 2006,QĐ 30 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,QĐ 30 Bộ Xây dựng áp dụng 2006,QĐ 30 Bộ Xây dựng mới nhất,QĐ số 30 năm 2006 Bộ Xây dựng,Quyết định 30/2006/QD-BXD ngày 14/09/2006,Quyết định 30 Bộ Xây dựng về Thái độ tác phong cán bộ công chức

Ban hành: 14/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2006

15

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng mạng và các dịch vụ cơ bản trên mạng vi tính Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30 2006 Quận 5,Quyết định 30 năm 2006 Quận 5,Quyết định 30 Quận 5 ban hành 2006,QĐ 30 Quận 5 còn hiệu lực,QĐ 30 Quận 5 áp dụng 2006,QĐ 30 Quận 5 mới nhất,QĐ số 30 năm 2006 Quận 5,Quyết định 30/2006/QD-UBND ngày 12/09/2006,Quyết định 30 Quận 5 về Quận 5 2006,QĐ 30 Quận 5 về Quận 5 2006,Quyết định Quận 5 Quận 5 2006

Ban hành: 12/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

16

Chỉ thị 30/2006/CT-UBND nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với công tác phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Bình Dương ban hành

30/2006/CT-UBND,Chỉ thị 30 2006,Tỉnh Bình Dương,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2006/CT-UBND Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 08/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

17

Quyết định 30/2006/QĐ-BBCVT ban hành tiêu chuẩn ngành về Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat và Dịch vụ điện thoại VoIP do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

30/2006/QD-BBCVT,Quyết định 30,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B,Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C,Thiết bị thu phát vô tuyến VHF,Thiết bị điện thoại VHF hai chiều,Vô tuyến góc băng tần dân dụng 27 MHz,Vô tuyến băng tần dân dụng 27 M BỘ BƯU CHÍNH-VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

18

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý thu phí, lệ phí và đấu thầu phí đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30 2006,Tỉnh Hậu Giang,Quản lý thu phí,Quản lý thu lệ phí,Đấu thầu phí,Xã phường thị trấn,Tỉnh Hậu Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 05/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

19

Chỉ thị 30/2006/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 theo Quyết định 201/2004/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Bình ban hành

30/2006/CT-UBND,Chỉ thị 30 2006,Tỉnh Quảng Bình,Hệ thống thuế,Chiến lược cải cách hệ thống thuế ,Chương trình cải cách hệ thống thuế,Kế hoạch cải cách hệ thống thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

20

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND về quy định giá bán báo Kiên Giang

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30,Tỉnh Kiên Giang,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2006/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 31 tháng 8 năm 2006

Ban hành: 31/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.186.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!