Tra cứu 26/2019/QĐ-UBND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 26/2019/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 242609 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2023

2

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019,Tỉnh Phú Thọ,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

3

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019,Tỉnh Quảng Nam ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

4

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019 Tỉnh Yên Bái,Quyết định 26 năm 2019 Tỉnh Yên Bái,Quyết định 26 Tỉnh Yên Bái ban hành 2019,QĐ 26 Tỉnh Yên Bái còn hiệu lực,QĐ 26 Tỉnh Yên Bái áp dụng 2019,QĐ 26 Tỉnh Yên Bái mới nhất, số 26 năm 2019 Tỉnh Yên Bái,Quyết định 26/2019/QD-UBND ngày 22/12/2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 22/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2020

5

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 19 tháng 12 năm

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

6

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019 Tỉnh Đắk Lắk,Quyết định 26 năm 2019 Tỉnh Đắk Lắk,Quyết định 26 Tỉnh Đắk Lắk ban hành 2019,QĐ 26 Tỉnh Đắk Lắk còn hiệu lực,QĐ 26 Tỉnh Đắk Lắk áp dụng 2019,QĐ 26 Tỉnh Đắk Lắk mới nhất, số 26 năm 2019 Tỉnh Đắk Lắk,Quyết định 26/2019/QD-UBND ngày 17/12/2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2019

7

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Quy định về chế độ báo cáo thống kê Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

8

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 274/2016/QĐ-UBND quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019,Tỉnh Bắc Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

9

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019,Tỉnh Hà Giang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

10

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 45/2015/QĐ-UBND Quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019,Tỉnh Bình Dương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 21 tháng 11 năm

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

11

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác công trình Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

12

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về đối tượng khách được mời cơm theo quy định tại Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND do thành phố Hà Nội ban hành

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019 Thành phố Hà Nội,Quyết định 26 năm 2019 Thành phố Hà Nội,Quyết định 26 Thành phố Hà Nội ban hành 2019,QĐ 26 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,QĐ 26 Thành phố Hà Nội áp dụng 2019,QĐ 26 Thành phố Hà Nội mới nhất, số 26 năm 2019 Thành phố Hà Nội,Quyết định 26/2019/QD-UBND ngày 18/11/2019,Quyết định 26 Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

13

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019 Tỉnh Trà Vinh,Quyết định 26 năm 2019 Tỉnh Trà Vinh,Quyết định 26 Tỉnh Trà Vinh ban hành 2019,QĐ 26 Tỉnh Trà Vinh còn hiệu lực,QĐ 26 Tỉnh Trà Vinh áp dụng 2019,QĐ 26 Tỉnh Trà Vinh mới nhất, số 26 năm 2019 Tỉnh Trà Vinh,Quyết định 26/2019/QD-UBND ngày 14/11/2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

14

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm c Khoản 19 Điều 2 của “Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận”, được kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng tư pháp,Tổ chức,Bãi bỏ văn bản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND

Ban hành: 08/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

15

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 26 năm 2019 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 26 Tỉnh Bắc Ninh ban hành 2019,QĐ 26 Tỉnh Bắc Ninh còn hiệu lực,QĐ 26 Tỉnh Bắc Ninh áp dụng 2019,QĐ 26 Tỉnh Bắc Ninh mới nhất, số 26 năm 2019 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 26/2019/QD-UBND ngày 30/10/2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 30/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

16

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019 Tỉnh Vĩnh Long,Quyết định 26 năm 2019 Tỉnh Vĩnh Long,Quyết định 26 Tỉnh Vĩnh Long ban hành 2019,QĐ 26 Tỉnh Vĩnh Long còn hiệu lực,QĐ 26 Tỉnh Vĩnh Long áp dụng 2019,QĐ 26 Tỉnh Vĩnh Long mới nhất, số 26 năm 2019 Tỉnh Vĩnh Long,Quyết định 26/2019/QD-UBND ngày 29/10/2019 ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 29/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

17

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 21 tháng 10

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2019

18

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019,Tỉnh Đồng Tháp,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2019

19

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019,Tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

20

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do tỉnh Tuyên Quang ban hành

26/2019/QD-UBND,Quyết định 26 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 04 tháng 10 năm

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!