Tra cứu 2239/TB-STP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2239/TB-STP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 48243 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 3698/TB-STP năm 2022 thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính từ ngày 01/01/2023 do Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội ban hành

3698/TB-STP,Thông báo 3698 2022,Thành phố Hà Nội,Cấp Phiếu lý lịch tư pháp dịch vụ công trực tuyến,Cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính,Cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

2

Thông báo 2239/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thép ống không hợp kim, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn do Tổng cục Hải quan ban hành

2239/TB-TCHQ,Thông báo 2239 2020 Tổng cục Hải quan,Thông báo 2239 năm 2020 Tổng cục Hải quan,Thông báo 2239 Tổng cục Hải quan ban hành 2020,TB 2239 Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,TB 2239 Tổng cục Hải quan áp dụng 2020,TB 2239 Tổng cục Hải quan mới nhất,TB số 2239 năm 2020 Tổng cục Hải quan,Thông báo 2239/TB-TCHQ ngày 08/04/2020,Thông báo 2239 Tổng

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2022

3

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình và số lượng dự án, công tình, nhu cầu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Phong Thổ và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2023 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 2239 năm 2023 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 2239 Tỉnh Lai Châu ban hành 2023,QĐ 2239 Tỉnh Lai Châu còn hiệu lực,QĐ 2239 Tỉnh Lai Châu áp dụng 2023,QĐ 2239 Tỉnh Lai Châu mới nhất,QĐ số 2239 năm 2023 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 2239/QD-UBND ngày 13/12/2023,Quyết định 2239 Tỉnh Lai Châu về điều chỉnh

Ban hành: 13/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2023

4

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2023 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 2239 năm 2023 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 2239 Tỉnh Quảng Nam ban hành 2023,QĐ 2239 Tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực,QĐ 2239 Tỉnh Quảng Nam áp dụng 2023,QĐ 2239 Tỉnh Quảng Nam mới nhất,QĐ số 2239 năm 2023 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 2239/QD-UBND ngày 18/10/2023,Quyết định 2239 Tỉnh Quảng Nam về

Ban hành: 18/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2023

5

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2023 về Đề án nâng cao chất lượng công tác trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023 -2030

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 2239 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 2239 Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 2023,QĐ 2239 Tỉnh Vĩnh Phúc còn hiệu lực,QĐ 2239 Tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng 2023,QĐ 2239 Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất,QĐ số 2239 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 2239/QD-UBND ngày 16/10/2023,Quyết định 2239 Tỉnh Vĩnh Phúc về

Ban hành: 16/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2023

6

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2023 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 2239 năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 2239 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 2023,QĐ 2239 Thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực,QĐ 2239 Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng 2023,QĐ 2239 Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất,QĐ số 2239 năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 2239

Ban hành: 01/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2023

7

Kế hoạch 2239/KH-UBND năm 2022 về giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

2239/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Đánh giá phát triển vùng dân tộc thiểu số,Giám sát phát triển kinh tế miền núi Gia Lai,Giám sát Chương trình phát triển miền núi,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2022

8

Quyết định 2239/QÐ-BVHTTDL về tổ chức Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

2239/QD-BVHTTDL,Quyết định 2239 2022,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Hỗ trợ bảo tồn phát huy văn hóa phi vật thể,Bảo tồn văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số,Phát huy văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2022

9

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2022 Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình 16-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 do tỉnh Quảng Nam ban hành

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2022,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch quy hoạch đô thị Quảng Nam,Kế hoạch xây dựng đô thị Quảng Nam,Kế hoạch phát triển đô thị Quảng Nam,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2022

10

Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2239/QD-TTg,Quyết định 2239 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 2030,Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp,Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2022

11

Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2239/QD-TTg,Quyết định 2239 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường sắt,Thành lập Hội đồng thẩm định mạng lưới đường sắt,Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch đường sắt,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

12

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2020 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2020,Tỉnh Bến Tre,Thủ tục hành chính lĩnh vực công thương ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Bến Tre,Thủ tục hành chính Công Thương Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

13

Kế hoạch 5245/KH-STP thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5245/KH-STP,Kế hoạch 5245 2022,Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Mi,Chương trình thực hành tiết kiệm,Chương trình chống lãng phí,Thực hiện Chương trình chống lãng phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2022

14

Quyết định 487/QĐ-STP về điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 (lần 1) do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

487/QD-STP,Quyết định 487 2022,Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Mi,Dự toán chi ngân sách Sở Tư pháp Hồ Chí Minh,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Hồ Chí Minh 2022,Dự toán chi ngân sách Sở Tư pháp Hồ Chí Minh 2022,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2022

15

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Bãi bỏ quy hoạch hàng hóa theo Luật Quy hoạch,Bãi bỏ quy hoạch sản phẩm theo Luật Quy hoạch,Bãi bỏ quy hoạch dịch vụ theo Luật Quy hoạch,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

16

Quyết định 2239/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Quận 5,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Quận 5 2020,Kế hoạch sử dụng đất Quận 5 Hồ Chí Minh 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2022

17

Quyết định 353/QĐ-STP năm 2022 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

353/QD-STP,Quyết định 353 2022,Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Mi,Công bố Hệ thống quản lý theo ISO 9001 2015,Hệ thống quản lý ISO 9001 2015 của Sở Tư pháp,Hệ thống quản lý phù hợp ISO 9001 2015 của Sở Tư pháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2022

18

Kế hoạch 1044/KH-STP thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1044/KH-STP,Kế hoạch 1044 2022,Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Mi,Kế hoạch trợ giúp pháp lý người khuyết tật,Trợ giúp pháp lý người khuyết tật khó khăn tài chính,Trợ giúp pháp lý người khuyết tật Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 21/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2022

19

Kế hoạch 2239/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất kết hợp phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

2239/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2239/KH-UBND Kon Tum, ngày 29 tháng 8 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2019

20

Quyết định 360/QĐ-STP năm 2021 về Chương trình công tác của ngành Tư pháp Thành phố năm 2022 do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

360/QD-STP,Quyết định 360 2021 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Mi,Quyết định 360 năm 2021 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Mi,Quyết định 360 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Mi ban hành 2021,QĐ 360 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Mi còn hiệu lực,QĐ 360 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Mi áp dụng 2021,QĐ 360 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Mi mới nhất,QĐ số 360 năm 2021 Sở

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.186.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!