Tra cứu 217/QĐ-UBND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 217/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 295500 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình do tỉnh Bắc Ninh ban hành

217/QD-UBND,Quyết định 217 2024 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 217 năm 2024 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 217 Tỉnh Bắc Ninh ban hành 2024,QĐ 217 Tỉnh Bắc Ninh còn hiệu lực,QĐ 217 Tỉnh Bắc Ninh áp dụng 2024,QĐ 217 Tỉnh Bắc Ninh mới nhất, số 217 năm 2024 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 217/QD-UBND ngày 06/03/2024,Quyết định 217 Tỉnh Bắc Ninh về Phòng chống bạo lực

Ban hành: 06/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2024

2

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2023 về Quy định tiêu chí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

217/QD-UBND,Quyết định 217 2023 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 217 năm 2023 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 217 Tỉnh Bắc Ninh ban hành 2023,QĐ 217 Tỉnh Bắc Ninh còn hiệu lực,QĐ 217 Tỉnh Bắc Ninh áp dụng 2023,QĐ 217 Tỉnh Bắc Ninh mới nhất, số 217 năm 2023 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 217/QD-UBND ngày 31/05/2023,Quyết định 217 Tỉnh Bắc Ninh về trật tự an toàn giao

Ban hành: 31/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2023

3

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

217/QD-UBND,Quyết định 217 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 217 năm 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 217 Tỉnh Kon Tum ban hành 2023,QĐ 217 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 217 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2023,QĐ 217 Tỉnh Kon Tum mới nhất, số 217 năm 2023 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 217/QD-UBND ngày 04/05/2023,Quyết định 217 Tỉnh Kon Tum về Thủ tục hành chính lĩnh vực

Ban hành: 04/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2023

4

Quyết định 217/QĐ-UBND về Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 02 tháng 3 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH GIÁM SÁT ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP, GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

Ban hành: 02/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2022

5

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 14 tháng 02 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LAI CHÂU CHỦ

Ban hành: 14/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2022

6

Quyết định 217/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

--------------- Số: 217/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 27 tháng 01 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN CÁI NƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019); Căn cứ

Ban hành: 27/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2022

7

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

--------------- Số: 217/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 18 tháng 01 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2022

8

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

- Hạnh phúc -------------------- Số: 217/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 08 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

9

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

217/QD-UBND,Quyết định 217 2020,Tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 217/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

10

Quyết định 217/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

217/QD-UBND,Quyết định 217 2020,Tỉnh Đắk Nông,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

11

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2020 công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến cuối năm 2019

217/QD-UBND,Quyết định 217 2020,Tỉnh Bình Phước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 06 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

12

Quyết định 217/QĐ-UBND về giao kế hoạch đầu tư năm 2020 nguồn vốn ngân sách Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 05 tháng 02 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH QUẬN. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2022

13

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch triển khai dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025, tỉnh Điện Biên

217/QD-UBND,Quyết định 217 2018,Tỉnh Điện Biên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 21 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 21/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

14

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

217/QD-UBND,Quyết định 217 2018 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 217 năm 2018 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 217 Tỉnh Kon Tum ban hành 2018,QĐ 217 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 217 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2018,QĐ 217 Tỉnh Kon Tum mới nhất, số 217 năm 2018 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 217/QD-UBND ngày 27/02/2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

15

Quyết định 217/QĐ-UBND phê duyệt Phương án thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

217/QD-UBND,Quyết định 217 2018,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 02 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2018

16

Quyết định 217/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2018

217/QD-UBND,Quyết định 217 2018,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 31 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

17

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt tạm thời giá sản phẩm, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh do tỉnh Yên Bái ban hành

217/QD-UBND,Quyết định 217 2017 Tỉnh Yên Bái,Quyết định 217 năm 2017 Tỉnh Yên Bái,Quyết định 217 Tỉnh Yên Bái ban hành 2017,QĐ 217 Tỉnh Yên Bái còn hiệu lực,QĐ 217 Tỉnh Yên Bái áp dụng 2017,QĐ 217 Tỉnh Yên Bái mới nhất, số 217 năm 2017 Tỉnh Yên Bái,Quyết định 217/QD-UBND ngày 25/01/2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

18

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế do thành phố Cần Thơ ban hành

217/QD-UBND,Quyết định 217 2017,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 25

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

19

Quyết định 217/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

217/QD-UBND,Quyết định 217 2017,Tỉnh Hải Dương,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

20

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

217/QD-UBND,Quyết định 217 2016,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 16 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!