Tra cứu 21/2000/QĐ-BGD&ĐT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/2000/QĐ-BGD&ĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204849 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

2

Quyết định 1332/-BYT năm 2024 về Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1332/QD-BYT,Quyết định 1332 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1332 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1332 Bộ Y tế ban hành 2024, 1332 Bộ Y tế còn hiệu lực, 1332 Bộ Y tế áp dụng 2024, 1332 Bộ Y tế mới nhất, số 1332 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1332/QD-BYT ngày 21/05/2024,Quyết định 1332 Bộ Y tế về Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp VNeID 2024, 1332 Bộ Y

Ban hành: 21/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

3

Quyết định 1317/-BYT năm 2024 về "Hướng dẫn tổng hợp kết quả khảo sát và dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1317/QD-BYT,Quyết định 1317 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1317 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1317 Bộ Y tế ban hành 2024, 1317 Bộ Y tế còn hiệu lực, 1317 Bộ Y tế áp dụng 2024, 1317 Bộ Y tế mới nhất, số 1317 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1317/QD-BYT ngày 20/05/2024,Quyết định 1317 Bộ Y tế về Hướng dẫn tổng hợp kết quả khảo sát dịch vụ khám bệnh

Ban hành: 20/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

4

Quyết định 2609/-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

2609/QD-UBND,Quyết định 2609 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 2609 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 2609 Thành phố Hà Nội ban hành 2024, 2609 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực, 2609 Thành phố Hà Nội áp dụng 2024, 2609 Thành phố Hà Nội mới nhất, số 2609 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 2609/QD-UBND ngày 20/05/2024,Quyết định 2609 Thành

Ban hành: 20/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

5

Quyết định 2610/-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội

2610/QD-UBND,Quyết định 2610 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 2610 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 2610 Thành phố Hà Nội ban hành 2024, 2610 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực, 2610 Thành phố Hà Nội áp dụng 2024, 2610 Thành phố Hà Nội mới nhất, số 2610 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 2610/QD-UBND ngày 20/05/2024,Quyết định 2610 Thành

Ban hành: 20/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

6

Quyết định 2604/-UBND năm 2024 phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội

2604/QD-UBND,Quyết định 2604 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 2604 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 2604 Thành phố Hà Nội ban hành 2024, 2604 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực, 2604 Thành phố Hà Nội áp dụng 2024, 2604 Thành phố Hà Nội mới nhất, số 2604 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 2604/QD-UBND ngày 20/05/2024,Quyết định 2604 Thành

Ban hành: 20/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

7

Quyết định 24/2024/-UBND áp dụng hình thức và quy trình lựa chọn luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước Việt Nam, Cơ quan nhà nước tại Cơ quan tài phán nước ngoài hoặc quốc tế theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 29 Luật Đấu thầu do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

24/2024/QD-UBND,Quyết định 24 2024 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 24 năm 2024 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 24 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 2024, 24 Thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực, 24 Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng 2024, 24 Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất, số 24 năm 2024 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 24/2024/QD-UBND ngày

Ban hành: 20/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2024

8

Quyết định 16/2024/-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 5 năm 2024. 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 18/2023/-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và bãi bỏ Quyết định số 21/2022/QĐ- UBND ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bổ

Ban hành: 20/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2024

9

Quyết định 27/2024/-UBND về Quy định giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương tại Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

27/2024/QD-UBND,Quyết định 27 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 27 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 27 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024, 27 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực, 27 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024, 27 Tỉnh Kon Tum mới nhất, số 27 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 27/2024/QD-UBND ngày 20/05/2024,Quyết định 27 Tỉnh Kon Tum về cho thuê tài sản Nhà nước

Ban hành: 20/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2024

Ban hành: 18/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

11

Quyết định 428/-TTg năm 2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình của Thủ tướng Chính phủ ban hành

428/QD-TTg,Quyết định 428 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 428 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 428 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024, 428 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực, 428 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024, 428 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 428 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 428/QD-TTg ngày 18/05/2024,Quyết định

Ban hành: 18/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2024

12

Quyết định 426/-TTg năm 2024 phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần đến hết năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

426/QD-TTg,Quyết định 426 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 426 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 426 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024, 426 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực, 426 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024, 426 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 426 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 426/QD-TTg ngày 17/05/2024,Quyết định

Ban hành: 17/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

13

Quyết định 26/2024/-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

26/2024/QD-UBND,Quyết định 26 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 26 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 26 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024, 26 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực, 26 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024, 26 Tỉnh Kon Tum mới nhất, số 26 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 26/2024/QD-UBND ngày 17/05/2024,Quyết định 26 Tỉnh Kon Tum về Giá thóc thu thuế sử dụng

Ban hành: 17/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2024

14

Quyết định 1277/-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

1277/QD-UBND,Quyết định 1277 2024 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 1277 năm 2024 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 1277 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2024, 1277 Tỉnh Thừa Thiên Huế còn hiệu lực, 1277 Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 2024, 1277 Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất, số 1277 năm 2024 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 1277/QD-UBND ngày

Ban hành: 17/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2024

15

Quyết định 624/-BLĐTBXH năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

624/QD-BLDTBXH,Quyết định 624 2024 Bộ Lao động - Thương binh và X,Quyết định 624 năm 2024 Bộ Lao động - Thương binh và X,Quyết định 624 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2024, 624 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực, 624 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2024, 624 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất, số 624 năm 2024

Ban hành: 17/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

16

Quyết định 19/2024/-UBND bổ sung giá đất trong Bảng giá đất ở kèm theo Quyết định 17/2023/-UBND sửa đổi Bảng giá số 2, Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024) kèm theo Quyết định 11/2020/-UBND Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm

19/2024/QD-UBND,Quyết định 19 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 19 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 19 Tỉnh Quảng Ngãi ban hành 2024, 19 Tỉnh Quảng Ngãi còn hiệu lực, 19 Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng 2024, 19 Tỉnh Quảng Ngãi mới nhất, số 19 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 19/2024/QD-UBND ngày 17/05/2024,Quyết định 19 Tỉnh Quảng Ngãi về bổ

Ban hành: 17/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2024

17

Quyết định 1315/-BYT năm 2024 về tài liệu Hướng dẫn báo cáo đánh giá kinh tế dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1315/QD-BYT,Quyết định 1315 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1315 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1315 Bộ Y tế ban hành 2024, 1315 Bộ Y tế còn hiệu lực, 1315 Bộ Y tế áp dụng 2024, 1315 Bộ Y tế mới nhất, số 1315 năm 2024 Bộ Y tế,Quyết định 1315/QD-BYT ngày 17/05/2024,Quyết định 1315 Bộ Y tế về tài liệu báo cáo đánh giá kinh tế dược 2024, 1315 Bộ Y tế

Ban hành: 17/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2024

18

Quyết định 572/-UBND năm 2024 về Kế hoạch triển khai Quyết định 213/-TTg phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

572/QD-UBND,Quyết định 572 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 572 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 572 Tỉnh Quảng Ngãi ban hành 2024, 572 Tỉnh Quảng Ngãi còn hiệu lực, 572 Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng 2024, 572 Tỉnh Quảng Ngãi mới nhất, số 572 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 572/QD-UBND ngày 17/05/2024,Quyết định 572 Tỉnh Quảng Ngãi về kế

Ban hành: 17/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2024

19

Quyết định 1972/-UBND chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

1972/QD-UBND,Quyết định 1972 2024 Tỉnh Thanh Hóa,Quyết định 1972 năm 2024 Tỉnh Thanh Hóa,Quyết định 1972 Tỉnh Thanh Hóa ban hành 2024, 1972 Tỉnh Thanh Hóa còn hiệu lực, 1972 Tỉnh Thanh Hóa áp dụng 2024, 1972 Tỉnh Thanh Hóa mới nhất, số 1972 năm 2024 Tỉnh Thanh Hóa,Quyết định 1972/QD-UBND ngày 17/05/2024,Quyết định 1972 Tỉnh Thanh Hóa về

Ban hành: 17/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2024

20

Quyết định 09/2024/-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An

09/2024/QD-UBND,Quyết định 09 2024 Tỉnh Nghệ An,Quyết định 09 năm 2024 Tỉnh Nghệ An,Quyết định 09 Tỉnh Nghệ An ban hành 2024, 09 Tỉnh Nghệ An còn hiệu lực, 09 Tỉnh Nghệ An áp dụng 2024, 09 Tỉnh Nghệ An mới nhất, số 09 năm 2024 Tỉnh Nghệ An,Quyết định 09/2024/QD-UBND ngày 16/05/2024,Quyết định 09 Tỉnh Nghệ An về Danh mục thủ tục hành chính

Ban hành: 16/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!