Tra cứu 209/2013/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 209/2013/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 267148 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

209/2013/ND-CP,Nghị định 209 2013 Chính phủ,Nghị định 209 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 209 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 209 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 209 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 209 Chính phủ mới nhất, số 209 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013,Nghị định 209 Chính phủ về Luật Thuế giá trị gia tăng 2013,NĐ 209 Chính phủ về

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

2

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18

Ban hành: 04/01/2024

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2024

3

Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP

49/2022/ND-CP,Nghị định 49 2022 Chính phủ,Nghị định 49 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 49 Chính phủ ban hành 2022, 49 Chính phủ còn hiệu lực, 49 Chính phủ áp dụng 2022, 49 Chính phủ mới nhất, số 49 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 49/2022/ND-CP ngày 29/07/2022,Nghị định 49 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP 2022, 49 Chính phủ về Sửa

Ban hành: 29/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2022

4

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

về Thông tư hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng 2021,VBHN 21 Bộ Tài chính về Thông tư hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng 2021,Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng Bộ Tài chính 2021,Văn bản hợp nhất 21 Bộ Tài chính về Thông tư hướng dẫn Nghị định 209/2013/NĐ-CP 2021,VBHN 21 Bộ Tài chính về Thông tư hướng dẫn Nghị định

Ban hành: 30/12/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2022

5

Văn bản hợp nhất 67/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

về Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng 2019,VBHN 67 Bộ Tài chính về Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng 2019,Văn bản hợp nhất Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Bộ Tài chính 2019,Văn bản hợp nhất 67 Bộ Tài chính về Hợp nhất Thông tư hướng dẫn 209/2013/NĐ-CP 2019,VBHN 67 Bộ Tài chính về Hợp

Ban hành: 19/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

6

Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-BTC) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH) Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; Căn cứ

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

7

Thông tư 13/2023/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, 100/2016/NĐ-CP và 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi Thông tư 80/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2023,TT 13 Bộ Tài chính về Hướng dẫn Nghị định 49/2022/NĐ-CP 2023,Thông tư Hướng dẫn Nghị định 49/2022/NĐ-CP Bộ Tài chính 2023,Thông tư 13 Bộ Tài chính về Hướng dẫn sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP 2023,TT 13 Bộ Tài chính về Hướng dẫn sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP 2023,Thông tư Hướng dẫn sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP Bộ Tài chính 2023,Thông tư 13

Ban hành: 28/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2023

8

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

gia tăng 2013,TT 219 Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng 2013,Thông tư Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Bộ Tài chính 2013,Thông tư 219 Bộ Tài chính về Nghị định 209/2013/NĐ-CP 2013,TT 219 Bộ Tài chính về Nghị định 209/2013/NĐ-CP 2013,Thông tư Nghị định 209/2013/NĐ-CP Bộ Tài chính 2013 BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2014

9

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Số: 14/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018 THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng

Ban hành: 09/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

10

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 13/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017 THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Thông tư

Ban hành: 15/05/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2017

11

Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

--------------- Số: 10/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT

Ban hành: 09/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2017

12

Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

THÔNG TƯ BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Luật Quản

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2018

13

Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Luật

Ban hành: 24/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2015

14

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Luật thuế giá trị gia tăng Bộ Tài chính 2015,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính về Hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng 2015,VBHN 16 Bộ Tài chính về Hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng 2015,Văn bản hợp nhất Hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng Bộ Tài chính 2015,Văn bản hợp nhất 16 Bộ Tài chính về Hợp nhất Nghị định 209/2013/NĐ-CP 2015,VBHN 16 Bộ Tài chính

Ban hành: 17/06/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2015

15

Nghị quyết 209/NQ-CP năm 2023 ký Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam - Trung Hoa do Chính phủ ban hành

209/NQ-CP,Nghị quyết 209 2023 Chính phủ,Nghị quyết 209 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 209 Chính phủ ban hành 2023,NQ 209 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 209 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 209 Chính phủ mới nhất,NQ số 209 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 209/NQ-CP ngày 08/12/2023,Nghị quyết 209 Chính phủ về Hiệp định hợp tác phòng chống tội phạm Việt Nam Trung

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2023

16

Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

209/2004/ND-CP,Nghị định 209 2004,Chính phủ,Chất lượng công trình xây dựng,Quản lý chất lượng,Tiêu chuẩn xây dựng,Công trình dân dụng,Công trình thủy lợi,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o -----

Ban hành: 16/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

17

Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2023 về phát triển Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La đáp ứng Nghị định 42/2022/NĐ-CP và Quyết định 146/QĐ-TTg

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 209/KH-UBND Sơn La, ngày 23 tháng 8 năm 2023 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA ĐÁP ỨNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2022/NĐ-CP NGÀY 24/6/2022 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 146/QĐ-TTG NGÀY 28/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH

Ban hành: 23/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2023

18

Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt

222/2013/ND-CP,Nghị định 222 2013 Chính phủ,Nghị định 222 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 222 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 222 Chính phủ còn hiệu lực, 222 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 222 Chính phủ mới nhất, số 222 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 222/2013/ND-CP ngày 31/12/2013,Nghị định 222 Chính phủ về Thanh toán bằng tiền mặt 2013,NĐ 222 Chính phủ về

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2014

19

Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

221/2013/ND-CP,Nghị định 221 2013 Chính phủ,Nghị định 221 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 221 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 221 Chính phủ còn hiệu lực, 221 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 221 Chính phủ mới nhất, số 221 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 221/2013/ND-CP ngày 30/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!