Tra cứu 201/QĐ-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 201/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 207025 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 201/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

201/QD-TTg,Quyết định 201 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 201 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 201 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,QĐ 201 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 201 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,QĐ 201 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 201 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 201/QD-TTg ngày 27/02/2024,Quyết định

Ban hành: 27/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2024

2

Quyết định 201/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

201/QD-TTg,Quyết định 201 2020,Thủ tướng Chính phủ,Lực lượng Dự bị động viên,Kế hoạch triển khai,Triển khai thi hành luật,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 201/QĐ-TTg

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

3

Quyết định 201/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc tỷ lệ 1/5.000 đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

201/QD-TTg,Quyết định 201 2014,Thủ tướng Chính phủ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 201/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

4

Quyết định 201/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 201/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT "QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030" THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm

Ban hành: 22/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

5

Quyết định 201/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ đông xuân 2007 - 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

201/QD-TTg,Quyết định 201 2008 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 201 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 201 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2008,QĐ 201 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 201 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2008,QĐ 201 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 201 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 201/QD-TTg ngày 19/02/2008,Quyết định

Ban hành: 19/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2008

6

Công điện 201/CĐ-TTg năm 2022 về bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại U-crai-na do Thủ tướng Chính phủ điện

201/CD-TTg,Công điện 201 2022,Thủ tướng Chính phủ,Bảo hộ công dân Việt Nam tại Ucraina,Bảo hộ pháp nhân Việt Nam ở Ucraina,Bảo hộ công dân pháp nhân Việt Nam tại Ucraina,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

7

Quyết định 201/QĐ-BXD Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 của Bộ Xây dựng

201/QD-BXD,Quyết định 201 2024 Bộ Xây dựng,Quyết định 201 năm 2024 Bộ Xây dựng,Quyết định 201 Bộ Xây dựng ban hành 2024,QĐ 201 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,QĐ 201 Bộ Xây dựng áp dụng 2024,QĐ 201 Bộ Xây dựng mới nhất, số 201 năm 2024 Bộ Xây dựng,Quyết định 201/QD-BXD ngày 26/03/2024,Quyết định 201 Bộ Xây dựng về phổ biến giáo dục pháp luật doanh

Ban hành: 26/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2024

8

Quyết định 201/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Chen, Ying-Hsiu do Chủ tịch nước ban hành

201/QD-CTN,Quyết định 201 2024 Chủ tịch nước,Quyết định 201 năm 2024 Chủ tịch nước,Quyết định 201 Chủ tịch nước ban hành 2024,QĐ 201 Chủ tịch nước còn hiệu lực,QĐ 201 Chủ tịch nước áp dụng 2024,QĐ 201 Chủ tịch nước mới nhất, số 201 năm 2024 Chủ tịch nước,Quyết định 201/QD-CTN ngày 08/03/2024,Quyết định 201 Chủ tịch nước về Cho trở lại quốc tịch

Ban hành: 08/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2024

9

Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

201/QD-UBND,Quyết định 201 2024 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 201 năm 2024 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 201 Tỉnh Lai Châu ban hành 2024,QĐ 201 Tỉnh Lai Châu còn hiệu lực,QĐ 201 Tỉnh Lai Châu áp dụng 2024,QĐ 201 Tỉnh Lai Châu mới nhất, số 201 năm 2024 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 201/QD-UBND ngày 05/03/2024,Quyết định 201 Tỉnh Lai Châu về Công bố thủ tục hành

Ban hành: 05/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2024

10

Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

201/QD-UBND,Quyết định 201 2024 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 201 năm 2024 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 201 Tỉnh Bắc Ninh ban hành 2024,QĐ 201 Tỉnh Bắc Ninh còn hiệu lực,QĐ 201 Tỉnh Bắc Ninh áp dụng 2024,QĐ 201 Tỉnh Bắc Ninh mới nhất, số 201 năm 2024 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 201/QD-UBND ngày 29/02/2024,Quyết định 201 Tỉnh Bắc Ninh về Thủ tục hành chính

Ban hành: 29/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2024

11

Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2024 công bố hiện trạng rừng tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

201/QD-UBND,Quyết định 201 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 201 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 201 Tỉnh Quảng Ngãi ban hành 2024,QĐ 201 Tỉnh Quảng Ngãi còn hiệu lực,QĐ 201 Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng 2024,QĐ 201 Tỉnh Quảng Ngãi mới nhất, số 201 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 201/QD-UBND ngày 29/02/2024,Quyết định 201 Tỉnh Quảng Ngãi về Tỷ

Ban hành: 29/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2024

12

Quyết định 201/QĐ-BKHCN năm 2024 về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Cọc ống thép và Cọc ống ván thép do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

201/QD-BKHCN,Quyết định 201 2024 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết định 201 năm 2024 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết định 201 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2024,QĐ 201 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,QĐ 201 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2024,QĐ 201 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất, số 201 năm 2024 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết định

Ban hành: 27/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2024

13

Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và Quy trình nội bộ giải quyết nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

201/QD-UBND,Quyết định 201 2023,Tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Phú Yên,Thủ tục hành chính Sở Văn hóa Phú Yên 2023,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Phú Yên,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2023

14

Quyết định 201/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phích cắm, ổ cắm cố định hoặc di động và ổ nối vào thiết bị dùng cho mục đích công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

201/QD-BKHCN,Quyết định 201 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết định 201 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết định 201 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2023,QĐ 201 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,QĐ 201 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2023,QĐ 201 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất, số 201 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết định

Ban hành: 23/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2023

15

Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng

201/QD-UBND,Quyết định 201 2023 Tỉnh Sóc Trăng,Quyết định 201 năm 2023 Tỉnh Sóc Trăng,Quyết định 201 Tỉnh Sóc Trăng ban hành 2023,QĐ 201 Tỉnh Sóc Trăng còn hiệu lực,QĐ 201 Tỉnh Sóc Trăng áp dụng 2023,QĐ 201 Tỉnh Sóc Trăng mới nhất, số 201 năm 2023 Tỉnh Sóc Trăng,Quyết định 201/QD-UBND ngày 02/02/2023,Quyết định 201 Tỉnh Sóc Trăng về Công bố thủ

Ban hành: 02/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2023

16

Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

201/QD-UBND,Quyết định 201 2023,Tỉnh Phú Thọ,Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ,Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp Phú Thọ,Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp 2023,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2023

17

Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

201/QD-UBND,Quyết định 201 2023,Tỉnh Bình Thuận,Quy hoạch sử dụng đất huyện Tánh Linh Bình Thuận,Quy hoạch sử dụng đất Tánh Linh Bình Thuận,Quy hoạch sử dụng đất Tánh Linh Bình Thuận 2023,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2023

18

Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành và lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế (sửa đổi, bổ sung)

201/QD-UBND,Quyết định 201 2023,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản in,Quy trình thủ tục hành chính phát thanh truyền hình,Quy trình thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2023

19

Quyết định 201/QĐ-QLD năm 2022 về Danh mục 149 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 174.1 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

201/QD-QLD,Quyết định 201 2022 Cục Quản lý dược,Quyết định 201 năm 2022 Cục Quản lý dược,Quyết định 201 Cục Quản lý dược ban hành 2022,QĐ 201 Cục Quản lý dược còn hiệu lực,QĐ 201 Cục Quản lý dược áp dụng 2022,QĐ 201 Cục Quản lý dược mới nhất, số 201 năm 2022 Cục Quản lý dược,Quyết định 201/QD-QLD ngày 20/04/2022,Quyết định 201 Cục Quản lý dược

Ban hành: 20/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

20

Quyết định 201/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

201/QD-UBND,Quyết định 201 2022,Tỉnh Trà Vinh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Tiểu Cần,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tiểu Cần 2022,Kế hoạch sử dụng đất Tiểu Cần Trà Vinh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!