Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 201/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 25/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/5.000 KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ v lp, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc tỷ lệ 1/5.000 đến năm 2030 (lần 2) với những nội dung chính sau:

1. Phạm vi, ranh giới:

- Phạm vi Khu công nghệ cao Hòa Lạc trên địa bàn các xã: Xã Phú Cát, huyện Quốc Oai và các xã Tân Xã, Hạ Bằng, Thạch Hòa, Bình Yên, Đồng Trúc huyện Thạch Thất, Hà Nội.

- Quy mô diện tích: Khoảng 1.586 ha, với ranh giới được xác định cụ thể đối với từng khu vực như sau:

+ Khu vực phía Bắc của Đại lộ Thăng Long:

. Phía Bắc giáp khu dân cư phía Nam đường 84 (tỉnh lộ 420);

. Phía Đông giáp khu dân cư xã Hạ Bằng, Tân Xã, Bình Yên;

. Phía Tây giáp quốc lộ 21;

. Phía Nam giáp Đại lộ Thăng Long.

+ Khu vực phía Nam của Đại lộ Thăng Long:

. Phía Bắc giáp Đại lộ Thăng Long;

. Phía Đông giáp đường vành đai đã xây dựng;

. Phía Tây giáp Khu dân dụng Bắc Phú Cát;

. Phía Nam giáp Khu dân dụng Bắc Phú Cát và đường quy hoạch.

2. Quy mô dân số:

- Hiện trạng năm 2013: Dân số, lao động trong Khu công nghệ cao khoảng 12.400 người.

- Dự báo quy mô dân số (đến năm 2030): Khoảng 229.000 người, trong đó dân số thường trú khoảng 99.300 người.

3. Tính chất:

- Là trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao cấp Quc gia.

- Là nơi ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao.

Trọng tâm phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao như: Công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, sinh học, cơ điện tử, chế tạo máy, vật liệu mới và năng lượng mới...

4. Mục tiêu, quan điểm quy hoạch:

a) Mục tiêu:

- Xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc phù hợp với Chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Quốc gia, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm kêu gọi thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc nhanh và bền vững.

b) Quan điểm:

- Điều chỉnh Quy hoạch chung không làm thay đổi ranh giới, quy mô, tính chất và cơ cấu phân khu chức năng chính của Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã được phê duyệt tại Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các nội dung điều chỉnh tập trung giải quyết các vấn đề bất cập, phát sinh trong quá trình thực hiện Quy hoạch chung điều chỉnh lần 1, làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch chi tiết, triển khai các dự án nhằm đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc hướng tới phát triển bền vững.

5. Nội dung nghiên cứu:

a) Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Kế thừa các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã được phê duyệt tại Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Một số khu chức năng khác áp dụng tiêu chuẩn của Đô thị vệ tinh Hòa Lạc trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được phê duyệt.

b) Các nội dung nghiên cứu quy hoạch:

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu công nghệ cao Hòa Lạc lần 1 đã được phê duyệt: Nêu rõ kết quả đạt được cũng như các vấn đề khó khăn, vướng mắc và tồn tại.

- Đánh giá hiện trạng:

+ Thu thập, nghiên cứu và cập nhật các hồ sơ quy hoạch, các dự án, thiết kế đã được phê duyệt và trin khai trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc, cũng như tiến hành khảo sát thực tế đối với các dự án đã, đang và sẽ triển khai lân cận với Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Khu Đại học quốc gia, Khu dân dụng Bắc Phú Cát...) để đảm bảo sự kết nối hợp lý, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, định hướng phát triển không gian và sử dụng đất giữa Khu công nghệ cao Hòa Lạc với các khu vực lân cận và trong tổng thể quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.

+ Điều tra và đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, dân số, lao động, hạ tầng xã hội, sử dụng đất, môi trường... của Khu công nghệ cao Hòa Lạc và khu vực lân cận.

+ Đánh giá hiện trạng địa hình, hiện trạng xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình chức năng khác trong phạm vi ranh giới Khu công nghệ cao Hòa Lạc... làm căn cứ để đề xuất các giải pháp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và không gian kiến trúc cảnh quan, tránh những bất cập và sai khác giữa hiện trạng thực tế và hồ sơ quy hoạch.

- Về định hướng phát triển không gian và quy hoạch sử dụng đất:

+ Điều chỉnh lại cơ cấu và quy mô sử dụng đất tại một số khu chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn; không xây dựng sân Golf trong khu công nghệ cao.

+ Xác định, điều chỉnh độ cao công trình (m) của từng khu chức năng, từng khu vực của Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho phù hợp với Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về "Quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không".

- Về thiết kế đô thị: Xác định các nét đặc trưng về không gian kiến trúc, cảnh quan, các khu vực không gian: Khu vực trung tâm, vị trí cổng chính của khu Công nghệ cao, trục không gian chính, quảng trường, không gian cây xanh - mặt nước, điểm nhấn trong khu và đề xuất nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho khu công nghệ cao.

- Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Đề xuất điều chỉnh giải pháp chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng trên quan điểm tôn trọng địa hình tự nhiên giảm chi phí xây dựng; cải tạo hệ thống hồ và suối đảm bảo an toàn về lũ, úng; phòng tránh các thiên tai,...

+ Đề xuất điều chỉnh mặt cắt ngang đường giao thông chiều dài, hướng tuyến, các công trình đầu mối nhằm đảm bảo kết nối giao thông, đảm bảo yếu tố kỹ thuật và hiệu quả đầu tư, xác định các điểm đỗ xe tập trung...

+ Đề xuất điều chỉnh giải pháp cấp điện và chiếu sáng đảm bảo tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả; nghiên cứu đề xuất các các giải pháp nhằm đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo chất lượng, mỹ quan và phù hợp với thực trạng các dự án đang triển khai.

+ Đề xuất điều chỉnh giải pháp cấp nước về nguồn và mạng lưới đảm bảo sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước; nghiên cứu điều chỉnh các yếu tố kỹ thuật của hệ thống đường ống nhằm đảm bảo cấp nước và cảnh quan cho toàn Khu công nghệ cao.

+ Đề xuất điều chỉnh giải pháp thoát nước và xử lý nước thải, điều chỉnh công suất nhà máy xử lý nước thải, bổ sung các điểm thu gom và xử lý chất thải rắn đảm bảo áp dụng kỹ thuật hiện đại, không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tự nhiên và cảnh quan của khu.

+ Đề xuất các giải pháp điều chỉnh quy hoạch hệ thống viễn thông nhằm đảm bảo việc vận hành, khai thác đạt hiệu quả đầu tư và kế hoạch xây dựng phát triển của ngành.

- Về đánh giá môi trường chiến lược: Đánh giá tác động môi trường chiến lược theo các quy định hiện hành của Bộ Xây dựng trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư đảm bảo phù hợp với dự báo nguồn lực thực hiện.

- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung.

6. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

- Cơ quan trình duyệt: Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan thẩm định: Bộ Xây dựng.

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ.

- Tiến độ thực hiện: Không quá 12 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 201/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc tỷ lệ 1/5.000 đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.761

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!