Tra cứu 20/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-11 trong 11 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2023 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 20 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 20 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,CT 20 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 20 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,CT 20 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 20 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/06/2023 THỦ TƯỚNG

Ban hành: 08/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2023

2

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2022 về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/CT-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TRONG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐỌC, TIẾP CẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CHO THIẾU NHI Những năm qua, hệ thống thư viện mà

Ban hành: 01/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2022

3

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2021 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 20 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 20 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2021,CT 20 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 20 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2021,CT 20 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 20 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 23/07/2021,Chỉ thị 20 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

4

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 20 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 20 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2020,CT 20 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 20 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2020,CT 20 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 20 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07/05/2020,Chỉ thị 20 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

5

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2019,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư công ,Kế hoạch đầu tư,Kế hoạch đầu tư công trung hạn ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/CT-TTg Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2019

6

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2018 về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2018,Thủ tướng Chính phủ,Điều kiện kinh doanh,Kiểm tra chuyên ngành ,Đơn giản hóa,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/CT-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

7

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2017,Thủ tướng Chính phủ,Chấn chỉnh hoạt động,Kiểm tra doanh nghiệp,Thanh tra doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/CT-TTg

Ban hành: 17/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2017

8

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2016 về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 20/CT-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM NGĂN CHẶN VÀ GIẢM THIỂU TAI NẠN BOM MÌN, VẬT NỔ CÒN SÓT LẠI SAU CHIẾN TRANH Trong thời gian gần đây, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ

Ban hành: 01/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

9

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 20/CT-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÁC DỰ ÁN VEN BIỂN Trong thời gian qua, thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/2008/CT-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2008 về việc tăng cường

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

10

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2014 ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2014,Thủ tướng Chính phủ,Tôm có tạp chất,Ngăn chặn tạp chất trong tôm,Thương mại,Vi phạm hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/CT-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

11

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2013,Thủ tướng Chính phủ,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 20/CT-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013 CHỈ

Ban hành: 03/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!