Tra cứu 19/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38345 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2022 Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 19/NQ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính

Ban hành: 16/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

2

Nghị quyết 19/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021

19/NQ-CP,Nghị quyết 19 2021,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01,Phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2021,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/NQ-CP

Ban hành: 10/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2021

3

Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Trung Quốc giữa các thành viên ASEAN và Trung Hoa do Chính phủ ban hành

19/NQ-CP,Nghị quyết 19 2020,Chính phủ,Phê duyệt,Bản ghi nhớ,Thành lập trung tâm CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020 NGHỊ

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

4

Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2018 về thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chính phủ ban hành

19/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA 07 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

5

Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 do Chính phủ ban hành

19/NQ-CP,Nghị quyết 19 2015,Chính phủ,Năng lực cạnh tranh quốc gia ,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015 NGHỊ

Ban hành: 12/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

6

Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2014 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do Chính phủ ban hành

19/NQ-CP,Nghị quyết 19 2014 Chính phủ,Nghị quyết 19 năm 2014 Chính phủ,Nghị quyết 19 Chính phủ ban hành 2014,NQ 19 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 19 Chính phủ áp dụng 2014,NQ 19 Chính phủ mới nhất,NQ số 19 năm 2014 Chính phủ,Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/03/2014,Nghị quyết 19 Chính phủ về Chương trình cải thiện môi trường kinh doanh 2014,NQ 19 Chính phủ

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

7

Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Bắc Giang do Chính phủ ban hành

19/NQ-CP,Nghị quyết 19 2013,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất,Quy hoạch đất Bắc Giang ,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/NQ-CP

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

8

Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2010 thành lập thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng do Chính phủ ban hành

19/NQ-CP,Nghị quyết 19 2010,Chính phủ,Thành lập,Tỉnh Lâm Đồng,Thành phố Bảo Lộc,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 19/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

Ban hành: 08/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2009

10

Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do Chính phủ ban hành

19-2018/NQ-CP,Nghị quyết 19-2018 2018 Chính phủ,Nghị quyết 19-2018 năm 2018 Chính phủ,Nghị quyết 19-2018 Chính phủ ban hành 2018,NQ 19-2018 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 19-2018 Chính phủ áp dụng 2018,NQ 19-2018 Chính phủ mới nhất,NQ số 19-2018 năm 2018 Chính phủ,Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018,Nghị quyết 19-2018 Chính phủ về Môi trường kinh

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

11

Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 do Chính phủ ban hành

tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ, Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

12

Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 do Chính phủ ban hành

LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA HAI NĂM 2016 - 2017, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 và

Ban hành: 28/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2016

13

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2023 bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 888/QĐ-TTg do tỉnh Phú Thọ ban hành

19/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 19 năm 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 19 Tỉnh Phú Thọ ban hành 2023,NQ 19 Tỉnh Phú Thọ còn hiệu lực,NQ 19 Tỉnh Phú Thọ áp dụng 2023,NQ 19 Tỉnh Phú Thọ mới nhất,NQ số 19 năm 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 19/NQ-HDND ngày 30/10/2023,Nghị quyết 19 Tỉnh Phú Thọ về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Ban hành: 30/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2023

14

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2023 về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Yên

19/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2023 Tỉnh Phú Yên,Nghị quyết 19 năm 2023 Tỉnh Phú Yên,Nghị quyết 19 Tỉnh Phú Yên ban hành 2023,NQ 19 Tỉnh Phú Yên còn hiệu lực,NQ 19 Tỉnh Phú Yên áp dụng 2023,NQ 19 Tỉnh Phú Yên mới nhất,NQ số 19 năm 2023 Tỉnh Phú Yên,Nghị quyết 19/NQ-HDND ngày 18/10/2023,Nghị quyết 19 Tỉnh Phú Yên về Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công

Ban hành: 18/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2023

15

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

19/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2023 Thành phố Đà Nẵng,Nghị quyết 19 năm 2023 Thành phố Đà Nẵng,Nghị quyết 19 Thành phố Đà Nẵng ban hành 2023,NQ 19 Thành phố Đà Nẵng còn hiệu lực,NQ 19 Thành phố Đà Nẵng áp dụng 2023,NQ 19 Thành phố Đà Nẵng mới nhất,NQ số 19 năm 2023 Thành phố Đà Nẵng,Nghị quyết 19/NQ-HDND ngày 19/07/2023,Nghị quyết 19 Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 19/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2023

16

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2023 giám sát chuyên đề về “Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 123/2019/NQ-HĐND về nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019-2020 đến năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

19/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Nghị quyết 19 năm 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Nghị quyết 19 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2023,NQ 19 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hiệu lực,NQ 19 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng 2023,NQ 19 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất,NQ số 19 năm 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Nghị quyết 19/NQ-HDND ngày

Ban hành: 13/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2023

18

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2023 về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

19/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2023 Tỉnh An Giang,Nghị quyết 19 năm 2023 Tỉnh An Giang,Nghị quyết 19 Tỉnh An Giang ban hành 2023,NQ 19 Tỉnh An Giang còn hiệu lực,NQ 19 Tỉnh An Giang áp dụng 2023,NQ 19 Tỉnh An Giang mới nhất,NQ số 19 năm 2023 Tỉnh An Giang,Nghị quyết 19/NQ-HDND ngày 13/07/2023,Nghị quyết 19 Tỉnh An Giang về đặt tên đường trên địa bàn

Ban hành: 13/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2023

19

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2023 thông qua dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Bình Phước ban hành

19/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2023 Tỉnh Bình Phước,Nghị quyết 19 năm 2023 Tỉnh Bình Phước,Nghị quyết 19 Tỉnh Bình Phước ban hành 2023,NQ 19 Tỉnh Bình Phước còn hiệu lực,NQ 19 Tỉnh Bình Phước áp dụng 2023,NQ 19 Tỉnh Bình Phước mới nhất,NQ số 19 năm 2023 Tỉnh Bình Phước,Nghị quyết 19/NQ-HDND ngày 12/07/2023,Nghị quyết 19 Tỉnh Bình Phước về Kế hoạch vốn

Ban hành: 12/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2023

20

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2023 về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

19/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2023 Thành phố Cần Thơ,Nghị quyết 19 năm 2023 Thành phố Cần Thơ,Nghị quyết 19 Thành phố Cần Thơ ban hành 2023,NQ 19 Thành phố Cần Thơ còn hiệu lực,NQ 19 Thành phố Cần Thơ áp dụng 2023,NQ 19 Thành phố Cần Thơ mới nhất,NQ số 19 năm 2023 Thành phố Cần Thơ,Nghị quyết 19/NQ-HDND ngày 11/07/2023,Nghị quyết 19 Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 11/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!