Tra cứu 19/2013/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2013/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 282433 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 19/2013/TT-BTC hướng dẫn quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/2013/TT-BTC,Thông tư 19 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 19 năm 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 19 Bộ Tài chính ban hành 2013,TT 19 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 19 Bộ Tài chính áp dụng 2013,TT 19 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 19 năm 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 19/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013,Thông tư 19 Bộ Tài chính về Hoạt động thanh tra 2013,TT 19 Bộ Tài

Ban hành: 20/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

2

Thông tư 19/2024/TT-BTC quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/2024/TT-BTC,Thông tư 19 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 19 năm 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 19 Bộ Tài chính ban hành 2024,TT 19 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 19 Bộ Tài chính áp dụng 2024,TT 19 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 19 năm 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 19/2024/TT-BTC ngày 22/03/2024,Thông tư 19 Bộ Tài chính về định mức hao hụt thóc gạo dự trữ quốc

Ban hành: 22/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2024

3

Thông tư 19/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/2023/TT-BTC,Thông tư 19 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 19 năm 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 19 Bộ Tài chính ban hành 2023,TT 19 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 19 Bộ Tài chính áp dụng 2023,TT 19 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 19 năm 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 19/2023/TT-BTC ngày 03/04/2023,Thông tư 19 Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư 150/2010/TT-BTC thuế giá

Ban hành: 03/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2023

4

Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/2022/TT-BTC,Thông tư 19 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 19 năm 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 19 Bộ Tài chính ban hành 2022,TT 19 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 19 Bộ Tài chính áp dụng 2022,TT 19 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 19 năm 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 19/2022/TT-BTC ngày 23/03/2022,Thông tư 19 Bộ Tài chính về Phí dịch vụ kiểm tra trạng thái chứng

Ban hành: 23/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2022

5

Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/2021/TT-BTC,Thông tư 19 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 19 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 19 Bộ Tài chính ban hành 2021,TT 19 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 19 Bộ Tài chính áp dụng 2021,TT 19 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 19 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021,Thông tư 19 Bộ Tài chính về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

6

Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/2020/TT-BTC,Thông tư 19 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 19 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 19 Bộ Tài chính ban hành 2020,TT 19 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 19 Bộ Tài chính áp dụng 2020,TT 19 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 19 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020,Thông tư 19 Bộ Tài chính về Sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC 2020,TT

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

7

Thông tư 19/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/2019/TT-BTC,Thông tư 19 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 19 năm 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 19 Bộ Tài chính ban hành 2019,TT 19 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 19 Bộ Tài chính áp dụng 2019,TT 19 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 19 năm 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 19/2019/TT-BTC ngày 09/04/2019,Thông tư 19 Bộ Tài chính về Giá tính lệ phí trước bạ 2019,TT 19 Bộ

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

8

Thông tư 19/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/2018/TT-BTC,Thông tư 19 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 19 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 19 Bộ Tài chính ban hành 2018,TT 19 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 19 Bộ Tài chính áp dụng 2018,TT 19 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 19 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 19/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018,Thông tư 19 Bộ Tài chính về Nghĩa vụ tài chính Ngân hàng 2018,TT 19

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

9

Thông tư 19/2017/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành

19/2017/TT-BTC,Thông tư 19 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 19 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 19 Bộ Tài chính ban hành 2017,TT 19 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 19 Bộ Tài chính áp dụng 2017,TT 19 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 19 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017,Thông tư 19 Bộ Tài chính về Xử lý vi phạm hành chính 2017,TT 19 Bộ

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

10

Thông tư 19/2013/TT-BTTTT quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

19/2013/TT-BTTTT,Thông tư 19 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 19 năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 19 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2013,TT 19 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 19 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2013,TT 19 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 19 năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 02/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2013

11

Thông tư 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

19/2013/TT-BTP,Thông tư 19 2013 Bộ Tư pháp,Thông tư 19 năm 2013 Bộ Tư pháp,Thông tư 19 Bộ Tư pháp ban hành 2013,TT 19 Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TT 19 Bộ Tư pháp áp dụng 2013,TT 19 Bộ Tư pháp mới nhất,TT số 19 năm 2013 Bộ Tư pháp,Thông tư 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013,Thông tư 19 Bộ Tư pháp về Tập sự hành nghề luật sư 2013,TT 19 Bộ Tư pháp về Tập sự

Ban hành: 28/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2013

12

Thông tư 19/2013/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

19/2013/TT-BXD,Thông tư 19 2013,Bộ Xây dựng,Quy chuẩn phương tiện quảng cáo ngoài trời,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 19/2013/TT-BXD Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2013

13

Thông tư 19/2016/TT-BTC hướng dẫn nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/2016/TT-BTC,Thông tư 19 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 19 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 19 Bộ Tài chính ban hành 2016,TT 19 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 19 Bộ Tài chính áp dụng 2016,TT 19 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 19 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016,Thông tư 19 Bộ Tài chính về Chế độ quản lý 2016,TT 19 Bộ Tài chính

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

14

Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ trưởng Bộ Lao động -

19/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 19 2013 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 19 năm 2013 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 19 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2013,TT 19 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 19 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2013,TT 19 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 19 năm 2013 Bộ Lao

Ban hành: 09/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2013

15

Thông tư 19/2013/TT-NHNN Quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

19/2013/TT-NHNN,Thông tư 19 2013 Ngân hàng Nhà nước,Thông tư 19 năm 2013 Ngân hàng Nhà nước,Thông tư 19 Ngân hàng Nhà nước ban hành 2013,TT 19 Ngân hàng Nhà nước còn hiệu lực,TT 19 Ngân hàng Nhà nước áp dụng 2013,TT 19 Ngân hàng Nhà nước mới nhất,TT số 19 năm 2013 Ngân hàng Nhà nước,Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

16

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số: 19/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023 THÔNG TƯ1 QUY ĐỊNH LỘ TRÌNH SẮP XẾP LẠI THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU, THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU, THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm

Ban hành: 25/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2023

17

Thông tư 19/2013/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

19/2013/TT-BKHCN,Thông tư 19 2013 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư 19 năm 2013 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư 19 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2013,TT 19 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,TT 19 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2013,TT 19 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất,TT số 19 năm 2013 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư

Ban hành: 15/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2013

18

Thông tư 19/2013/TT-BGTVT quy định việc áp dụng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

19/2013/TT-BGTVT,Thông tư 19 2013 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 19 năm 2013 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 19 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2013,TT 19 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 19 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2013,TT 19 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 19 năm 2013 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 19/2013/TT-BGTVT ngày 06/08/2013

Ban hành: 06/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2013

19

Thông tư 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

19/2013/TT-BCT,Thông tư 19 2013 Bộ Công thương,Thông tư 19 năm 2013 Bộ Công thương,Thông tư 19 Bộ Công thương ban hành 2013,TT 19 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 19 Bộ Công thương áp dụng 2013,TT 19 Bộ Công thương mới nhất,TT số 19 năm 2013 Bộ Công thương,Thông tư 19/2013/TT-BCT ngày 31/07/2013 BỘ CÔNG THƯƠNG -------

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

20

Thông tư 19/2013/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

19/2013/TT-BTNMT,Thông tư 19 2013 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 19 năm 2013 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 19 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 2013,TT 19 Bộ Tài nguyên và Môi trường còn hiệu lực,TT 19 Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng 2013,TT 19 Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhất,TT số 19 năm 2013 Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 18/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!