Tra cứu Công Văn 19/2013/TT-BTC,

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 19/2013/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 90958 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 2013/BTC-TCT năm 2021 về quản lý thuế và chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

Điều 3 của Luật Quản lý thuế được miễn tiền phạt. 2. Mức miễn tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi thường (nếu có).” 2. Chính sách thuế giá trị gia tăng - Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2022

2

Công văn 3755/BTC-TCDN năm 2023 về góp ý đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư 19/2003/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 19/2003/TT-BTC 2023,CV 3755 Bộ Tài chính về dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư 19/2003/TT-BTC 2023,Công văn dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư 19/2003/TT-BTC Bộ Tài chính 2023,Công văn 3755 Bộ Tài chính về góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư 19/2003/TT-BTC 2023,CV 3755 Bộ Tài chính về góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư 19/2003/TT-BTC

Ban hành: 17/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2023

3

Công văn 1938/BTC-TCT năm 2021 thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác do Bộ Tài chính ban hành

93/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. - Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 của

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

4

Công văn 3912/TCHQ-GSQL về giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC19/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

19/2014/TT-BTC) đã có thông tin về ngày cấp đăng ký xe của cơ quan Công an làm cơ sở để xác định Điều kiện chuyển nhượng xe ô tô theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg. c) Về Điều chỉnh giấy tạm nhập khẩu, giấy chuyển nhượng. Thống nhất đề xuất tại Điểm 2, Mục II công văn số 1210/HQHN-GSQL, cụ thể là: thực hiện tương tự như

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2016

5

Công văn 15072/BTC-PC năm 2013 thực hiện Thông tư 153/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Tổng cục Thuế - Kho bạc Nhà nước - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Ngày 31/10/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

6

Công văn 3072/BTC-CST năm 2018 về vướng mắc thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư 201/2012/TT-BTC, 81/2013/TT-BTC và Quyết định 72/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư số 201/2012/TT-BTC, Thông tư số 81/2013/TT-BTC và Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Trả lời công văn số 2446/HQTN-NV ngày 15/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh báo cáo vướng mắc về thực hiện

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

7

Công văn 4439/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Thông tư 19/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 4439/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Trả lời công văn số 642/HQHN-GSQL ngày 10/3/2014 về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Việc

Ban hành: 23/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

8

Công văn 2671/BTC-QLCS năm 2014 triển khai Thông tư 54/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

2671/BTC-QLCS,Công văn 2671 2014,Bộ Tài chính,triển khai Thông tư 54/2013/TT-BTC,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2671/BTC-QLCS V/v triển khai Thông

Ban hành: 03/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

9

Công văn 438/BTC-TCHQ năm 2014 vướng mắc Điều 56 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

438/BTC-TCHQ,Công văn 438 2014,Bộ Tài chính,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 438/BTC-TCHQ V/v vướng mắc Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

10

Công văn 1194/TCT-KK năm 2021 về giới thiệu nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Tổng cục Thuế ban hành

điện tử trong lĩnh vực thuế 2021,CV 1194 Tổng cục Thuế về Thông tư giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 2021,Công văn Thông tư giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Tổng cục Thuế 2021,Công văn 1194 Tổng cục Thuế về Giới thiệu nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC 2021,CV 1194 Tổng cục Thuế về Giới thiệu nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

11

Công văn 11798/BTC-KHTC năm 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC, 41/2005/TT- BTC do Bộ Tài chính ban hành

61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011, số 41/2005/TT- BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Tổng cục Hải quan. Về việc sửa đổi Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 và Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

12

Công văn 8136/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

8136/TCHQ-GSQL,Công văn 8136 2013,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8136/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2013

13

Công văn 1484/CN-TACN năm 2013 thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC Cục Chăn nuôi ban hành

thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Thời gian gần đây, Cục Chăn nuôi nhận được nhiều ý kiến của các đơn vị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và các tổ chức được Cục Chăn nuôi ủy quyền kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu về những

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

14

Công văn 2288/TCT-CS năm 2013 thực hiện Thông tư 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2288/TCT-CS,Công văn 2288 2013,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2288/TCT-CS V/v: thực hiện TT16/2013/TT-BTC

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

15

Công văn 9841/BTC-TCDN năm 2014 thực hiện Thông tư 220/2013/TT-BTC đối với việc chi thưởng năm 2013 của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 2. Việc sử dụng quỹ khen thưởng của doanh nghiệp được trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 trở về trước, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007, Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ; Thông

Ban hành: 18/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

16

Công văn 1993/TCT-CS năm 2014 giảm tiền thuê đất theo Thông tư 83/2012/TT-BTC và 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 1993/TCT-CS V/v: Giảm tiền thuê đất theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC và Thông tư số 16/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 2376/CT-KTNB ngày 4/4/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về giảm tiền thuê đất theo Thông tư

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

17

Công văn 16236/BTC-TCHQ năm 2013 địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Bộ Tài chính nhận được công văn số 4092/HQHCM-GSQL ngày 19/11/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; công văn số 1111/CV-MĐN ngày 11/11/2013 của Công ty CP Tổng Công ty

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2013

18

Công văn 15445/BTC-TCHQ năm 2013 xử lý vướng mắc điều 36, 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013, Bộ Tài chính nhận được báo cáo vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp về địa

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2013

19

Công văn 15269/BTC-TCHQ năm 2013 hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong quá trình thực hiện Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính có một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp phản ảnh vướng

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

20

Công văn 4120/BTC-TCT năm 2016 về hạch toán thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 150/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4120/BTC-TCT V/v hạch toán thu hồi tiền hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 150/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: - Kho bạc nhà nước các tỉnh,

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!