Tra cứu 171/2013/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 171/2013/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 267827 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

171/2013/ND-CP,Nghị định 171 2013 Chính phủ,Nghị định 171 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 171 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 171 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 171 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 171 Chính phủ mới nhất, số 171 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 171/2013/ND-CP ngày 13/11/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2013

2

Nghị định 107/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

171/2013/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật Đường

Ban hành: 17/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

3

Thông tư 45/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt do Bộ Công an ban hành

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 171/2013/NĐ-CP NGÀY 13/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Căn cứ Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định

Ban hành: 15/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

4

Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Định

7 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 171/2013/NĐ-CP NGÀY 13/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2014

5

Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

171/2016/ND-CP,Nghị định 171 2016 Chính phủ,Nghị định 171 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 171 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 171 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 171 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 171 Chính phủ mới nhất, số 171 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 171/2016/ND-CP ngày 27/12/2016,Nghị định 171 Chính phủ về Đăng ký tàu biển 2016,NĐ 171 Chính phủ về Đăng ký

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2017

6

Nghị quyết 171/NQ-CP năm 2023 ký Thỏa thuận về hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Palestine giai đoạn 2023-2028 do Chính phủ ban hành

171/NQ-CP,Nghị quyết 171 2023 Chính phủ,Nghị quyết 171 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 171 Chính phủ ban hành 2023,NQ 171 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 171 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 171 Chính phủ mới nhất,NQ số 171 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 171/NQ-CP ngày 25/10/2023,Nghị quyết 171 Chính phủ về ký Thỏa thuận về hợp tác giáo dục giữa Việt Nam

Ban hành: 25/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2023

7

Nghị quyết 171/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do Chính phủ ban hành

171/NQ-CP,Nghị quyết 171 2022 Chính phủ,Nghị quyết 171 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 171 Chính phủ ban hành 2022,NQ 171 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 171 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 171 Chính phủ mới nhất,NQ số 171 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 171/NQ-CP ngày 31/12/2022,Nghị quyết 171 Chính phủ về Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW 2022,NQ 171 Chính phủ về

Ban hành: 31/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2023

8

Nghị quyết 171/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

171/NQ-CP,Nghị quyết 171 2020,Chính phủ,Nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp,Sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp,Chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

9

Nghị định 171/2007/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Quỹ Nhất thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

171/2007/ND-CP,Nghị định 171 2007 Chính phủ,Nghị định 171 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 171 Chính phủ ban hành 2007,NĐ 171 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 171 Chính phủ áp dụng 2007,NĐ 171 Chính phủ mới nhất, số 171 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 171/2007/ND-CP ngày 19/11/2007,Nghị định 171 Chính phủ về Tỉnh Nam Định 2007,NĐ 171 Chính phủ về Tỉnh Nam

Ban hành: 19/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2007

10

Nghị định 171/2004/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

171/2004/ND-CP,Nghị định 171 2004,Chính phủ,Cơ quan chuyên môn,Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc TW,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 171/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

11

Nghị định 171/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Đê điều

171/2003/ND-CP,Nghị định 171 2003,Chính phủ,Pháp lệnh Đê điều,Xây dựng đê điều,Xây dựng tu bổ đê điều,Công tác tu bổ đê điều,Tu bổ đê điều,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

12

Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt

222/2013/ND-CP,Nghị định 222 2013 Chính phủ,Nghị định 222 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 222 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 222 Chính phủ còn hiệu lực, 222 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 222 Chính phủ mới nhất, số 222 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 222/2013/ND-CP ngày 31/12/2013,Nghị định 222 Chính phủ về Thanh toán bằng tiền mặt 2013,NĐ 222 Chính phủ về

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2014

13

Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

221/2013/ND-CP,Nghị định 221 2013 Chính phủ,Nghị định 221 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 221 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 221 Chính phủ còn hiệu lực, 221 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 221 Chính phủ mới nhất, số 221 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 221/2013/ND-CP ngày 30/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

14

Nghị định 220/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

220/2013/ND-CP,Nghị định 220 2013 Chính phủ,Nghị định 220 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 220 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 220 Chính phủ còn hiệu lực, 220 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 220 Chính phủ mới nhất, số 220 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 220/2013/ND-CP ngày 27/12/2013 CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

15

Nghị định 217/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

217/2013/ND-CP,Nghị định 217 2013 Chính phủ,Nghị định 217 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 217 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 217 Chính phủ còn hiệu lực, 217 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 217 Chính phủ mới nhất, số 217 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 217/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

16

Nghị định 219/2013/NĐ-CP về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

219/2013/ND-CP,Nghị định 219 2013 Chính phủ,Nghị định 219 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 219 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 219 Chính phủ còn hiệu lực, 219 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 219 Chính phủ mới nhất, số 219 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 219/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

17

Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

218/2013/ND-CP,Nghị định 218 2013 Chính phủ,Nghị định 218 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 218 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 218 Chính phủ còn hiệu lực, 218 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 218 Chính phủ mới nhất, số 218 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

18

Nghị định 216/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

216/2013/ND-CP,Nghị định 216 2013 Chính phủ,Nghị định 216 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 216 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 216 Chính phủ còn hiệu lực, 216 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 216 Chính phủ mới nhất, số 216 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 216/2013/ND-CP ngày 24/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

19

Nghị định 215/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

215/2013/ND-CP,Nghị định 215 2013 Chính phủ,Nghị định 215 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 215 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 215 Chính phủ còn hiệu lực, 215 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 215 Chính phủ mới nhất, số 215 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 215/2013/ND-CP ngày 23/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

20

Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

214/2013/ND-CP,Nghị định 214 2013 Chính phủ,Nghị định 214 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 214 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 214 Chính phủ còn hiệu lực, 214 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 214 Chính phủ mới nhất, số 214 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 214/2013/ND-CP ngày 20/12/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!