Tra cứu 17/2012/TT-

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/2012/TT- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-12 trong 12 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

17/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 17 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Tác phẩm nhiếp ảnh,Thi nhiếp ảnh ,Triển lãm nhiếp ảnh ,Liên hoan nhiếp ảnh ,Sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

2

Thông tư 17/2012/TT-BTNMT quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

17/2012/TT-BTNMT,Thông tư 17 2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 17 năm 2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 17 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 2012,TT 17 Bộ Tài nguyên và Môi trường còn hiệu lực,TT 17 Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng 2012,TT 17 Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhất,TT số 17 năm 2012 Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2012

3

Thông tư 17/2012/TT-BTTTT quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

17/2012/TT-BTTTT,Thông tư 17 2012 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 17 năm 2012 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 17 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2012,TT 17 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 17 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2012,TT 17 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 17 năm 2012 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2012

4

Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

17/2012/TT-BYT,Thông tư 17 2012 Bộ Y tế,Thông tư 17 năm 2012 Bộ Y tế,Thông tư 17 Bộ Y tế ban hành 2012,TT 17 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 17 Bộ Y tế áp dụng 2012,TT 17 Bộ Y tế mới nhất,TT số 17 năm 2012 Bộ Y tế,Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012,Thông tư 17 Bộ Y tế về Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh 2012,TT 17 Bộ Y tế về Cấp và sử dụng Giấy chứng

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2012

5

Thông tư 17/2012/TT-BLĐTBXH về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Công nghệ kỹ thuật - Sản xuất và chế biến - Nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 17 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chương trình khung,Trình độ trung cấp cao đẳng nghề ,Công nghệ kỹ thuật ,Nhóm nghề sản xuất và chế biến,Nhóm nghề nghệ thuật,Bộ Lao động Thương binh và xã hội,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 26/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2012

6

Thông tư 17/2012/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

17/2012/TT-BCT,Thông tư 17 2012 Bộ Công thương,Thông tư 17 năm 2012 Bộ Công thương,Thông tư 17 Bộ Công thương ban hành 2012,TT 17 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 17 Bộ Công thương áp dụng 2012,TT 17 Bộ Công thương mới nhất,TT số 17 năm 2012 Bộ Công thương,Thông tư 17/2012/TT-BCT ngày 29/06/2012,Thông tư 17 Bộ Công thương về Bộ Công thương 2012,TT

Ban hành: 29/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

7

Thông tư 17/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

17/2012/TT-BGTVT,Thông tư 17 2012,Bộ Giao thông vận tải,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Báo hiệu đường bộ,QCVN 41 : 2012/BGTVT,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

8

Thông tư 17/2012/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-NHNN quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

17/2012/TT-NHNN,Thông tư 17 2012 Ngân hàng Nhà nước,Thông tư 17 năm 2012 Ngân hàng Nhà nước,Thông tư 17 Ngân hàng Nhà nước ban hành 2012,TT 17 Ngân hàng Nhà nước còn hiệu lực,TT 17 Ngân hàng Nhà nước áp dụng 2012,TT 17 Ngân hàng Nhà nước mới nhất,TT số 17 năm 2012 Ngân hàng Nhà nước,Thông tư 17/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012,Thông tư 17 Ngân hàng

Ban hành: 25/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2012

9

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy, học thêm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

17/2012/TT-BGDDT,Thông tư 17 2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 17 năm 2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 17 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2012,TT 17 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,TT 17 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2012,TT 17 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất,TT số 17 năm 2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 17/2012/TT-BGDDT ngày

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2012

10

Thông tư 17/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/2012/TT-BNNPTNT,Thông tư 17 2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thông tư 17 năm 2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thông tư 17 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2012,TT 17 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,TT 17 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2012,TT 17 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,TT số 17 năm 2012 Bộ Nông

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2012

11

Thông tư 17/2012/TT-BCA quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

17/2012/TT-BCA,Thông tư 17 2012,Bộ Công An,Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2012

12

Thông tư 17/2012/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ Tài chính ban hành

17/2012/TT-BTC,Thông tư 17 2012,Bộ Tài chính,Phát hành trái phiếu Chính phủ,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 2 năm 2012

Ban hành: 08/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!