Tra cứu 165/2010/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 165/2010/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 243065 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 165/2010/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; gia công xuất khẩu xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

165/2010/TT-BTC,Thông tư 165 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 165 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 165 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 165 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 165 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 165 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 165 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010,Thông tư 165 Bộ Tài chính về Xuất nhập khẩu 2010,TT 165 Bộ

Ban hành: 26/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2010

2

Thông tư 126/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 165/2010/TT--BTC quy định thủ tục hải quan đối với xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; gia công xuất khẩu xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 126/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2011 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 165/2010/TT-BTC NGÀY 26/10/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU XĂNG DẦU; NHẬP KHẨU NGUYÊN

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2011

3

Thông tư 165/2016/TT-BTC năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

165/2016/TT-BTC,Thông báo 165 2016 Bộ Tài chính,Thông báo 165 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông báo 165 Bộ Tài chính ban hành 2016,TB 165 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TB 165 Bộ Tài chính áp dụng 2016,TB 165 Bộ Tài chính mới nhất,TB số 165 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông báo 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016,Thông báo 165 Bộ Tài chính về Lệ phí cấp giấy phép

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2016

4

Thông tư 165/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán nhà nước; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào Ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện của Bộ Tài chính ban hành

165/2015/TT-BTC,Thông tư 165 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 165 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 165 Bộ Tài chính ban hành 2015,TT 165 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 165 Bộ Tài chính áp dụng 2015,TT 165 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 165 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 165/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015,Thông tư 165 Bộ Tài chính về Kiểm toán Nhà nước 2015,TT 165

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

5

Thông tư 165/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

165/2014/TT-BTC,Thông tư 165 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 165 năm 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 165 Bộ Tài chính ban hành 2014,TT 165 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 165 Bộ Tài chính áp dụng 2014,TT 165 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 165 năm 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014,Thông tư 165 Bộ Tài chính về Hiệp định thương mại hàng hóa

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

7

Thông tư 165/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 226/2010/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

165/2012/TT-BTC,Thông tư 165 2012,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 226/2010/TT-BTC ,Chỉ tiêu an toàn tài chính,Tổ chức kinh doanh chứng khoán,Biện pháp xử lý ,Doanh nghiệp,Chứng khoán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

8

Thông tư 165/2011/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 37/2006/QĐ-BTC về bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy Tiếng Việt do Bộ Tài chính ban hành

165/2011/TT-BTC,Thông tư 165 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 165 năm 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 165 Bộ Tài chính ban hành 2011,TT 165 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 165 Bộ Tài chính áp dụng 2011,TT 165 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 165 năm 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 165/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011,Thông tư 165 Bộ Tài chính về Bảng giá dịch vụ 2011,TT 165

Ban hành: 17/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2011

9

Thông tư 165/2009/TT-BTC về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng do Bộ Tài chính ban hành

165/2009/TT-BTC,Thông tư 165 2009 Bộ Tài chính,Thông tư 165 năm 2009 Bộ Tài chính,Thông tư 165 Bộ Tài chính ban hành 2009,TT 165 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 165 Bộ Tài chính áp dụng 2009,TT 165 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 165 năm 2009 Bộ Tài chính,Thông tư 165/2009/TT-BTC ngày 17/08/2009,Thông tư 165 Bộ Tài chính về Các nước láng giềng 2009,TT

Ban hành: 17/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

10

Thông tư 165/2018/TT-BQP năm 2018 quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

165/2018/TT-BQP,Thông tư 165 2018 Bộ Quốc phòng,Thông tư 165 năm 2018 Bộ Quốc phòng,Thông tư 165 Bộ Quốc phòng ban hành 2018,TT 165 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 165 Bộ Quốc phòng áp dụng 2018,TT 165 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 165 năm 2018 Bộ Quốc phòng,Thông tư 165/2018/TT-BQP ngày 01/12/2018,Thông tư 165 Bộ Quốc phòng về Quân đội nhân dân

Ban hành: 01/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

11

Thông tư 165/1998/TT-BTC hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định khu vực hành chính sự nghiệp tại 0h ngày 1/1/1998 do Bộ Tài chính ban hành

165/1998/TT-BTC,Thông tư 165 1998 Bộ Tài chính,Thông tư 165 năm 1998 Bộ Tài chính,Thông tư 165 Bộ Tài chính ban hành 1998,TT 165 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 165 Bộ Tài chính áp dụng 1998,TT 165 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 165 năm 1998 Bộ Tài chính,Thông tư 165/1998/TT-BTC ngày 18/12/1998,Thông tư 165 Bộ Tài chính về Hạch toán kế toán 1998,TT 165

Ban hành: 18/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

12

Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND về thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân do tỉnh Phú Yên ban hành

165/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 165 2010,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 165/2010/NQ-HĐND Tuy Hòa, ngày 18 tháng 10 năm

Ban hành: 18/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2015

13

Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VII, kỳ họp thứ 24 ban hành

165/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 165 2010,Tỉnh Quảng Nam,Kết cấu hạ tầng giao thông,Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2011

14

Thông tư 226/2010/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ Tài chính ban hành

226/2010/TT-BTC,Thông tư 226 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 226 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 226 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 226 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 226 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 226 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 226 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010,Thông tư 226 Bộ Tài chính về Tổ chức kinh doanh chứng khoán

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2011

15

Thông tư 222/2010/TT-BTC Quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

222/2010/TT-BTC,Thông tư 222 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 222 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 222 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 222 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 222 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 222 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 222 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 222/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010,Thông tư 222 Bộ Tài chính về Chế độ quản lý tài chính

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2011

16

Thông tư 223/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê do Bộ Tài chính ban hành

223/2010/TT-BTC,Thông tư 223 2010,Bộ Tài chính,Đề án đổi mới đồng bộ,Hệ thống chỉ tiêu thống kê,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 223/2010/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2011

17

Thông tư 225/2010/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

225/2010/TT-BTC,Thông tư 225 2010,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính Nhà nước,Viện trợ không hoàn lại,Thu Ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 225/2010/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2011

18

Thông tư 224/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ Tài chính ban hành

224/2010/TT-BTC,Thông tư 224 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 224 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 224 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 224 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 224 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 224 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 224 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 224/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010,Thông tư 224 Bộ Tài chính về Lập dự toán 2010,TT 224 Bộ Tài

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2011

19

Thông tư 221/2010/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2010 - 2013 từ nguồn vốn vay ADB của Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể do Bộ Tài chính ban hành

221/2010/TT-BTC,Thông tư 221 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 221 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 221 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 221 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 221 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 221 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 221 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 221/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010,Thông tư 221 Bộ Tài chính về Quản lý sử dụng kinh phí

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2011

20

Thông tư 220/2010/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành

220/2010/TT-BTC,Thông tư 220 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn ,Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 220/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 30/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!