Tra cứu Công Văn 165/2010/TT-BTC,

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 165/2010/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 82379 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 3419/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 165/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

3419/TCHQ-TXNK V/v Vướng mắc thực hiện Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Cần Thơ Trả lời công văn số 800/HQCT-NV ngày 30/6/2011 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về việc vướng mắc xác định số lượng xăng dầu thực nhập để tính thuế đối với

Ban hành: 19/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

2

Công văn 12/GSQL-GQ3 vướng mắc thực hiện Thông tư 165/2010/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

165/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng Trả lời công văn số 7022/HQHP-GSQL ngày 15/12/2010 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Hiện nay, Cục Giám sát quản lý – Tổng

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2012

3

Công văn 165/CLTC-QLKH năm 2024 xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ năm 2025 do Bộ tài chính ban hành

165/CLTC-QLKH,Công văn 165 2024 Bộ Tài chính,Công văn 165 năm 2024 Bộ Tài chính,Công văn 165 Bộ Tài chính ban hành 2024,CV 165 Bộ Tài chính còn hiệu lực,CV 165 Bộ Tài chính áp dụng 2024,CV 165 Bộ Tài chính mới nhất,CV số 165 năm 2024 Bộ Tài chính,Công văn 165/CLTC-QLKH ngày 09/04/2024,Công văn 165 Bộ Tài chính về Xây dựng kế hoạch khoa học công

Ban hành: 09/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2024

4

Công văn 165/TTg-KSTT năm 2023 cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

165/TTg-KSTT,Công văn 165 2023 Thủ tướng Chính phủ,Công văn 165 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Công văn 165 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,CV 165 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CV 165 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,CV 165 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CV số 165 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Công văn 165/TTg-KSTT ngày 20/03/2023,Công văn 165 Thủ

Ban hành: 20/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2024

5

Công văn 165/BVHTTDL-GĐ hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

165/BVHTTDL-GD,Công văn 165 2023 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Công văn 165 năm 2023 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Công văn 165 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2023,CV 165 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,CV 165 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2023,CV 165 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,CV số 165 năm 2023 Bộ Văn hoá

Ban hành: 18/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2023

6

Công văn 165/TANDTC-HTQT năm 2021 tổng kết thực tiễn công tác tương trợ tư pháp về dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

165/TANDTC-HTQT,Công văn 165 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Tương trợ tư pháp về dân sự,Tổng kết công tác tương trợ tư pháp về dân sự,Tổng kết thực tiễn công tác tương trợ tư pháp về dân sự,Quyền dân sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2021

7

Công văn 165/UBDT-CSDT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Kết luận 92-KL/TW do Ủy ban Dân tộc ban hành

165/UBDT-CSDT,Công văn 165 2021,Uỷ ban Dân tộc,Kế hoạch triển khai Kết luận 92-KL/TW,Chính sách xã hội giai đoạn 2012 2020,Kế hoạch thực hiện chính sách xã hội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

8

Công văn 165/XTTM-QLXT năm 2021 kiến nghị của doanh nghiệp tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia về hoạt động khuyến mại do Cục Xúc tiến thương mại ban hành

165/XTTM-QLXT,Công văn 165 2021 Cục Xúc tiến thương mại,Công văn 165 năm 2021 Cục Xúc tiến thương mại,Công văn 165 Cục Xúc tiến thương mại ban hành 2021,CV 165 Cục Xúc tiến thương mại còn hiệu lực,CV 165 Cục Xúc tiến thương mại áp dụng 2021,CV 165 Cục Xúc tiến thương mại mới nhất,CV số 165 năm 2021 Cục Xúc tiến thương mại,Công văn 165

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

9

Công văn 165/LS-QHLS năm 2021 về cung cấp danh sách hộp thư điện tử của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Cục Lãnh sự ban hành

165/LS-QHLS,Công văn 165 2021 Cục Lãnh sự,Công văn 165 năm 2021 Cục Lãnh sự,Công văn 165 Cục Lãnh sự ban hành 2021,CV 165 Cục Lãnh sự còn hiệu lực,CV 165 Cục Lãnh sự áp dụng 2021,CV 165 Cục Lãnh sự mới nhất,CV số 165 năm 2021 Cục Lãnh sự,Công văn 165/LS-QHLS ngày 18/01/2021,Công văn 165 Cục Lãnh sự về Danh sách hộp thư điện tử của Cơ quan đại diện

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

10

Công văn 165/BVHTTDL-TCDL về đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

165/BVHTTDL-TCDL,Công văn 165 2021,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Đảm bảo hoạt động du lịch trong dịp Tết,Đảm bảo hoạt động du lịch trong dịp Tết 2021,Các hoạt động du lịch trong dịp Tết Tân Sửu,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

11

Công văn 165/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục tạm nhập, tái xuất, chính sách thuế đối với tàu chở dầu/hóa chất chuyên dụng được thuê trần của nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018). 2. Về mã số và chính sách thuế 2.1. Về mã số hàng hóa: Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tàu chở dầu/hóa chất nêu tại công văn 45/2018/CV-NPD nêu trên thuộc mã số

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

12

Công văn 165/BXD-KTXD năm 2018 về hướng dẫn cơ sở tính toán dự toán gói thầu tư vấn quản lý dự án, gói thầu PMC – Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

165/BXD-KTXD,Công văn 165 2018 Bộ Xây dựng,Công văn 165 năm 2018 Bộ Xây dựng,Công văn 165 Bộ Xây dựng ban hành 2018,CV 165 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,CV 165 Bộ Xây dựng áp dụng 2018,CV 165 Bộ Xây dựng mới nhất,CV số 165 năm 2018 Bộ Xây dựng,Công văn 165/BXD-KTXD ngày 19/01/2018,Công văn 165 Bộ Xây dựng về Quản lý dự án 2018,CV 165 Bộ Xây dựng về

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

13

Công văn 165/TCHQ-TXNK năm 2018 về công văn 3222/HQHCM-TXNK vướng mắc phân loại linh kiện xe gắn máy do Tổng cục Hải quan ban hành

dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì: “Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

14

Công văn 165/BYT-VPB6 năm 2020 về đấu thầu thuốc do Bộ Y tế ban hành

165/BYT-VPB6,Công văn 165 2020,Bộ Y tế,Quy định đấu thầu thuốc,Quy định về đấu thầu thuốc,Hướng dẫn đấu thầu thuốc,Đầu tư,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 165/BYT-VPB6 V/v trả lời

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2022

15

Công văn 165/TCT-DNL năm 2017 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

hóa đơn gộp cho dịch vụ truyền hình của Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2017

16

Công văn 165/TCHQ-TXNK năm 2017 về vướng mắc mặt hàng thép do Tổng cục Hải quan ban hành

165/TCHQ-TXNK,Công văn 165,Tổng cục Hải quan,Mặt hàng thép,Phân loại mặt hàng thép ,Thuế mặt hàng thép ,Tiêu chuẩn Thép tấm,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

17

Công văn 165/TTg-QHQT năm 2016 về tham gia Dự án khu vực do FAO tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

165/TTg-QHQT,Công văn 165 2016,Thủ tướng Chính phủ,Tham gia Dự án khu vực,Dự án khu vực FAO,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 165/TTg-QHQT V/v Tham gia Dự án khu vực

Ban hành: 27/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2016

18

Công văn 165/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế nhà thầu liên quan đến bán hàng tại kho ngoại quan do Tổng cục Thuế ban hành

dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định về người nộp thuế như sau: “b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;". Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 60/2012/TT-BTC quy định về đối tượng áp dụng : "Tổ chức nước

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

19

Công văn 3171/BTC-TCDN về phân phối lợi nhuận theo Thông tư 138/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

3171/BTC-TCDN V/v phân phối lợi nhuận theo Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/09/2010 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các tập đoàn

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

20

Công văn 165/QLCL-TTPC năm 2014 nắm tình hình, báo cáo vi phạm trong việc sử dụng tài sản công, việc tặng quà và nhận quà trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014 do Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

165/QLCL-TTPC,Công văn 165 2014,báo cáo vi phạm tặng quà dịp Tết 2014,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!