Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 165/QLCL-TTPC năm 2014 nắm tình hình, báo cáo vi phạm trong việc sử dụng tài sản công, việc tặng quà và nhận quà trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014 do Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 165/QLCL-TTPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 07/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/QLCL-TTPC
V/v nắm tình hình, báo cáo vi phạm trong việc sử dụng tài sản công, việc tặng quà và nhận quà trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thanh tra Bộ)

Thực hiện Văn bản số 295/BNN-TTr ngày 17/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nắm tình hình và báo cáo việc tặng quà, nhận quà tặng, sử dụng tài sản công không đúng quy định trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản báo cáo như sau:

1. Việc việc sử dụng tài sản công.

Cục đã có báo cáo năm 2013 về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng quý theo quy định của Bộ. Năm 2013 Cục đã thực hiện việc sử dụng tài sản công tiết kiệm theo tinh thần không vi phạm việc sử dụng tài sản công theo đúng quy định

2. Việc tặng quà và nhận quà trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.

a) Việc tặng quà:

- Thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước, Cục không chỉ đạo và tổ chức việc tặng quà cho các cấp lãnh đạo trong và ngoài cơ quan Cục trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014, Cục chỉ đạo giải quyết các chế độ đối với người lao động trong toàn hệ thống Cục, như tiền làm thêm giờ, tiền lương tăng thêm theo quy định hiện hành của nhà nước….

- Ngày 25/01/2014, Cục trưởng tổ chức chúc Tết đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Cục nhưng không tổ chức tặng quà.

b) Việc nhận quà:

Tính đến ngày 05/02/2014 Cục không tiếp nhận quà tặng từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài Cơ quan Cục trong dịp Tết Giáp Ngọ.

Cục xin báo cáo Bộ tình hình vi phạm trong việc sử dụng tài sản công, việc tặng quà và nhận quà trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.

Kính chuyển Thanh tra Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 165/QLCL-TTPC năm 2014 nắm tình hình, báo cáo vi phạm trong việc sử dụng tài sản công, việc tặng quà và nhận quà trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014 do Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11