Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3419/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 19/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3419/TCHQ-TXNK
V/v Vướng mắc thực hiện Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Cần Thơ

Trả lời công văn số 800/HQCT-NV ngày 30/6/2011 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về việc vướng mắc xác định số lượng xăng dầu thực nhập để tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 93 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 09/12/2010; khoản 8 Điều 20 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 hướng dẫn về xác định trị giá đối với hàng hoá nhập khẩu và quy định tại điểm 5.6 khoản 5 Điều 2 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xác định khối lượng xăng dầu để tính thuế thì:

Khối lượng để tính thuế đối với mặt hàng xăng dầu là khối lượng giám định, trị giá tính thuế là trị giá thực thanh toán theo hoá đơn thương mại.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì việc xác định khối lượng và trị giá tính thuế mặt hàng xăng dầu của Cục Hải quan TP. Cần Thơ như trường hợp 2 nêu tại công văn số 800/HQCT-NV là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK – Giá (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3419/TCHQ-TXNK ngày 19/07/2011 vướng mắc thực hiện Thông tư 165/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.384

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60