Tra cứu 164/2013/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 164/2013/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 242759 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 164/2013/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

164/2013/TT-BTC,Thông tư 164 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 164 năm 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 164 Bộ Tài chính ban hành 2013,TT 164 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 164 Bộ Tài chính áp dụng 2013,TT 164 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 164 năm 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013,Thông tư 164 Bộ Tài chính về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

2

Thông tư 131/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 164/2013/TT-BTC về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xơ staple tổng hợp từ polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG XƠ STAPLE TỔNG HỢP TỪ CÁC POLYESTE THUỘC MÃ HÀNG 5503.20.00 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu,

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2015

3

Thông tư 63/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

THUẾ XUẤT KHẨU BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban thường vụ

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

4

Thông tư 186/2014/TT-BTC sửa đổi Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

VỚI MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG CỦA BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH 12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

5

Thông tư 173/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC để thực hiện cam kết WTO năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CAM KẾT WTO NĂM 2015 Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của nước

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2014

6

Thông tư 139/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

84.58 VÀ 84.59 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

7

Thông tư 131/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 131/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG PHÂN BÓN THUỘC NHÓM 31.02 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013 Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

8

Thông tư 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013 Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

9

Thông tư 17/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG SẮN THUỘC NHÓM 07.14 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 về việc ban hành Biểu

Ban hành: 08/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

10

Thông tư 164/2015/TT-BTC sửa đổi danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

RIÊNG ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, LINH KIỆN VÀ BỘ PHẬN PHỤ TRỢ ĐỂ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) TRỌNG ĐIỂM THUỘC CHƯƠNG 98 CỦA BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2015

11

Thông tư 122/2014/TT-BTC sửa đổi danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC NHÓM MẶT HÀNG VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI RIÊNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG KHUNG GẦM ĐÃ GẮN ĐỘNG CƠ, CÓ BUỒNG LÁI, CÓ TỔNG TRỌNG LƯỢNG CÓ TẢI TRÊN 20 TẤN NHƯNG KHÔNG QUÁ 45 TẤN QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

12

Thông tư 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

XUẤT CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) TRỌNG ĐIỂM THUỘC CHƯƠNG 98 CỦA BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 về việc ban hành Biểu thuế xuất

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2015

13

Thông tư 164/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

164/2016/TT-BTC,Thông tư 164 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 164 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 164 Bộ Tài chính ban hành 2016,TT 164 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 164 Bộ Tài chính áp dụng 2016,TT 164 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 164 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016,Thông tư 164 Bộ Tài chính về Công nhận văn bằng 2016,TT 164

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

14

Thông tư 164/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có

164/2012/TT-BTC,Thông tư 164 2012,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý ,Lệ phí cấp giấy phép lên bờ ,Thuyền viên nước ngoài,Giấy phép xuống tàu nước ngoài,Người điều khiển phương tiện Việt Nam ,Cặp mạn tàu nước ngoài ,Liên quan đến tàu thuyền nước ngoài ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

15

Thông tư 164/2011/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

164/2011/TT-BTC,Thông tư 164 2011,Bộ Tài chính,Hệ thống kho bạc nhà nước,Thu chi bằng tiền mặt,Quản lý tài chính hệ thống kho bạc,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 17/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2011

16

Thông tư 164/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thu phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép - Thị Vải do Bộ Tài chính ban hành

164/2010/TT-BTC,Thông tư 164 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 164 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 164 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 164 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 164 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 164 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 164 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 164/2010/TT-BTC ngày 25/10/2010,Thông tư 164 Bộ Tài chính về Phí hàng hải 2010,TT 164 Bộ

Ban hành: 25/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2010

17

Thông tư 164/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại điểm vui chơi giải trí có thưởng do Bộ Tài chính ban hành

164/2009/TT-BTC,Thông tư 164 2009 Bộ Tài chính,Thông tư 164 năm 2009 Bộ Tài chính,Thông tư 164 Bộ Tài chính ban hành 2009,TT 164 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 164 Bộ Tài chính áp dụng 2009,TT 164 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 164 năm 2009 Bộ Tài chính,Thông tư 164/2009/TT-BTC ngày 13/08/2009,Thông tư 164 Bộ Tài chính về Thuế thu nhập cá nhân 2009,TT

Ban hành: 13/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2009

18

Thông tư 164/2007/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành

164/2007/TT-BTC,Thông tư 164 2007,Bộ Tài chính,Quản lý quỹ,Sử dụng quỹ,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 164/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007-

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2008

19

Thông tư 164/2019/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

164/2019/TT-BQP,Thông tư 164 2019 Bộ Quốc phòng,Thông tư 164 năm 2019 Bộ Quốc phòng,Thông tư 164 Bộ Quốc phòng ban hành 2019,TT 164 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 164 Bộ Quốc phòng áp dụng 2019,TT 164 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 164 năm 2019 Bộ Quốc phòng,Thông tư 164/2019/TT-BQP ngày 03/11/2019,Thông tư 164 Bộ Quốc phòng về Quân đội 2019,TT 164

Ban hành: 03/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

20

Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

164/2013/ND-CP,Nghị định 164 2013 Chính phủ,Nghị định 164 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 164 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 164 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 164 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 164 Chính phủ mới nhất,NĐ số 164 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 164/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!