Tra cứu 155/TB-VPCP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 155/TB-VPCP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-13 trong 13 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 155/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

155/TB-VPCP,Thông báo 155 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155 năm 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155 Văn phòng Chính phủ ban hành 2024,TB 155 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 155 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2024,TB 155 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 155 năm 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155/TB-VPCP ngày 10/04/2024,Thông báo 155

Ban hành: 10/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2024

2

Thông báo 155/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành

155/TB-VPCP,Thông báo 155 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155 Văn phòng Chính phủ ban hành 2023,TB 155 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 155 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2023,TB 155 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 155 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155/TB-VPCP ngày 27/04/2023,Thông báo 155

Ban hành: 27/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2023

3

Thông báo 155/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua, những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/TB-VPCP Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI CUỘC HỌP VỚI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THỜI GIAN QUA, NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

4

Thông báo 155/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

155/TB-VPCP,Thông báo 155 2020 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155 năm 2020 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155 Văn phòng Chính phủ ban hành 2020,TB 155 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 155 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2020,TB 155 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 155 năm 2020 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155/TB-VPCP ngày 15/04/2020,Thông báo 155

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

5

Thông báo 155/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xã hội hóa đầu tư y tế và sửa đổi Nghị định 85/2012/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

155/TB-VPCP,Thông báo 155 2018 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155 năm 2018 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155 Văn phòng Chính phủ ban hành 2018,TB 155 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 155 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2018,TB 155 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 155 năm 2018 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155/TB-VPCP ngày 02/05/2018,Thông báo 155

Ban hành: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

6

Thông báo 155/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

155/TB-VPCP,Thông báo 155 2017 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155 năm 2017 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155 Văn phòng Chính phủ ban hành 2017,TB 155 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 155 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2017,TB 155 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 155 năm 2017 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155/TB-VPCP ngày 23/03/2017,Thông báo 155

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

7

Thông báo 155/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Quyết định về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do Văn phòng Chính phủ ban hành

155/TB-VPCP,Thông báo 155 2016 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155 năm 2016 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155 Văn phòng Chính phủ ban hành 2016,TB 155 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 155 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2016,TB 155 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 155 năm 2016 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155/TB-VPCP ngày 27/06/2016,Thông báo 155

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

8

Thông báo 155/TB-VPCP năm 2015 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình xuất khẩu gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

155/TB-VPCP,Thông báo 155 2015,Văn phòng Chính phủ,Thông báo 155/TB-VPCP năm 2015,Thương mại,Xuất nhập khẩu VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

9

Thông báo 155/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề cương Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La" do Văn phòng Chính phủ ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/TB-VPCP Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN "ỔN ĐỊNH DÂN CƯ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN

Ban hành: 05/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

10

Thông báo 155/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về ưu đãi hỗ trợ của Chính phủ đối với dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

155/TB-VPCP,Thông báo 155,Văn phòng Chính phủ,Ưu đãi hỗ trợ , Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam ,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 155/TB-VPCP Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm

Ban hành: 10/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2010

11

Thông báo số 155/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp ban chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

155/TB-VPCP,Thông báo 155 2008,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/TB-VPCP Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2008

Ban hành: 03/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2008

12

Thông báo số 155/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

155/TB-VPCP,Thông báo 155 2007,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 155/TB-VPCP Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2007

Ban hành: 20/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2009

13

Thông báo 155/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về tình hình thực hiện Đề án thí điểm đưa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở Malaysia do Văn phòng chính phủ ban hành

Số: 155/TB-VPCP Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2002 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM GIA KHIÊM VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở MALAYSIA Sáng ngày 18/9/2002, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã nghe Bộ

Ban hành: 30/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!