Tra cứu 149/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 149/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38586 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 149/NQ-CP năm 2023 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới do Chính phủ ban hành

149/NQ-CP,Nghị quyết 149 2023 Chính phủ,Nghị quyết 149 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 149 Chính phủ ban hành 2023,NQ 149 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 149 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 149 Chính phủ mới nhất,NQ số 149 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 21/09/2023,Nghị quyết 149 Chính phủ về Chương trình thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW an toàn giao

Ban hành: 21/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2023

2

Nghị quyết 149/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết Vòng VIII về dịch vụ tài chính ASEAN và các Phụ lục của Nghị định thư trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Chính phủ ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 149/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ THỰC HIỆN GÓI CAM KẾT VÒNG VIII VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ASEAN VÀ CÁC PHỤ LỤC CỦA NGHỊ ĐỊNH THƯ TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ DỊCH VỤ

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2021

3

Nghị quyết 149/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020 do Chính phủ ban hành

149/NQ-CP,Nghị quyết 149 2020 Chính phủ,Nghị quyết 149 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 149 Chính phủ ban hành 2020,NQ 149 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 149 Chính phủ áp dụng 2020,NQ 149 Chính phủ mới nhất,NQ số 149 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 10/10/2020,Nghị quyết 149 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ Tháng 9 2020,NQ 149 Chính

Ban hành: 10/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

4

Nghị quyết 149/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bình Phước do Chính phủ ban hành

149/NQ-CP,Nghị quyết 149 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đai,Kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 149/NQ-CP

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2018

5

Nghị quyết 149/NQ-HĐND năm 2023 thông qua chuyển mục đích đất trồng lúa trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để thực hiện công trình, dự án

149/NQ-HDND,Nghị quyết 149 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Nghị quyết 149 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Nghị quyết 149 Tỉnh Vĩnh Long ban hành 2023,NQ 149 Tỉnh Vĩnh Long còn hiệu lực,NQ 149 Tỉnh Vĩnh Long áp dụng 2023,NQ 149 Tỉnh Vĩnh Long mới nhất,NQ số 149 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Nghị quyết 149/NQ-HDND ngày 12/12/2023,Nghị quyết 149 Tỉnh Vĩnh Long về Chuyển mục

Ban hành: 12/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2024

6

Nghị quyết 149/NQ-HĐND năm 2023 bãi bỏ Nghị quyết 36/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

149/NQ-HDND,Nghị quyết 149 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 149 năm 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 149 Tỉnh Hà Tĩnh ban hành 2023,NQ 149 Tỉnh Hà Tĩnh còn hiệu lực,NQ 149 Tỉnh Hà Tĩnh áp dụng 2023,NQ 149 Tỉnh Hà Tĩnh mới nhất,NQ số 149 năm 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 149/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 149 Tỉnh Hà Tĩnh về bãi bỏ Nghị quyết 36/NQ

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2024

7

Nghị quyết 149/NQ-HĐND năm 2023 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

149/NQ-HDND,Nghị quyết 149 2023 Tỉnh Điện Biên,Nghị quyết 149 năm 2023 Tỉnh Điện Biên,Nghị quyết 149 Tỉnh Điện Biên ban hành 2023,NQ 149 Tỉnh Điện Biên còn hiệu lực,NQ 149 Tỉnh Điện Biên áp dụng 2023,NQ 149 Tỉnh Điện Biên mới nhất,NQ số 149 năm 2023 Tỉnh Điện Biên,Nghị quyết 149/NQ-HDND ngày 14/07/2023,Nghị quyết 149 Tỉnh Điện Biên về Chương trình

Ban hành: 14/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2023

8

Nghị quyết 149/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

149/NQ-HDND,Nghị quyết 149 2021 Tỉnh Thái Nguyên,Nghị quyết 149 năm 2021 Tỉnh Thái Nguyên,Nghị quyết 149 Tỉnh Thái Nguyên ban hành 2021,NQ 149 Tỉnh Thái Nguyên còn hiệu lực,NQ 149 Tỉnh Thái Nguyên áp dụng 2021,NQ 149 Tỉnh Thái Nguyên mới nhất,NQ số 149 năm 2021 Tỉnh Thái Nguyên,Nghị quyết 149/NQ-HDND ngày 12/08/2021,Nghị quyết 149 Tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2023

9

Nghị quyết 149/2022/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

149/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 149 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Đề án Xã hội hóa y tế Lâm Đồng,Xã hội hóa công tác y tế Lâm Đồng,Bãi bỏ Nghị quyết Xã hội hóa y tế Lâm Đồng,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2022

10

Nghị quyết 149/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

149/NQ-HDND,Nghị quyết 149 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 149/NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày 07 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 07/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

11

Nghị quyết 149/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2019 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

149/NQ-HDND,Nghị quyết 149 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 149/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

12

Nghị quyết 149/2021/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Quảng Trị ban hành

149/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 149 2021,Tỉnh Quảng Trị,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị 2022,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị 2022,Kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Quảng Trị,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2021

13

Nghị quyết 149/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 132/NQ-HĐND về giao biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Phú Yên

149/NQ-HDND,Nghị quyết 149 2019,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 149/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 03 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2019

14

Nghị quyết 149/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

149/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 149 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Mức thu học phí tỉnh Thanh Hóa năm học 2021 2022,Mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa,Mức thu học phí cơ sở phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 11/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2021

15

Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

149/2018/ND-CP,Nghị định 149 2018 Chính phủ,Nghị định 149 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 149 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 149 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 149 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 149 Chính phủ mới nhất,NĐ số 149 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 149/2018/ND-CP ngày 07/11/2018,Nghị định 149 Chính phủ về Quy chế dân chủ cơ sở 2018,NĐ 149 Chính phủ về Quy

Ban hành: 07/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

16

Nghị quyết 149/NQ-HĐND năm 2016 thông qua danh mục dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017

149/NQ-HDND,Nghị quyết 149 2016,Thành phố Hải Phòng,Đầu tư,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 149/NQ-HĐND Hải

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

17

Nghị định 149/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022

149/2017/ND-CP,Nghị định 149 2017 Chính phủ,Nghị định 149 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 149 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 149 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 149 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 149 Chính phủ mới nhất,NĐ số 149 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 149/2017/ND-CP ngày 26/12/2017,Nghị định 149 Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu 2017,NĐ 149 Chính phủ về Biểu

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2018

18

Nghị quyết 149/2018/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX

149/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 149 2018,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 149/2018/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

19

Nghị quyết 149/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2018-2025

149/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 149 2018,Tỉnh Bắc Ninh,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 149/2018/NQ-HĐND Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

20

Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá

149/2016/ND-CP,Nghị định 149 2016 Chính phủ,Nghị định 149 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 149 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 149 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 149 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 149 Chính phủ mới nhất,NĐ số 149 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 149/2016/ND-CP ngày 11/11/2016,Nghị định 149 Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia 2016,NĐ 149 Chính phủ về Cơ

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!