Tra cứu 1466/QĐ-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1466/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 205436 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1466/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1466/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn

Ban hành: 09/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

2

Quyết định 1466/QĐ-TTg năm 2008 về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1466/QD-TTg,Quyết định 1466 2008,Thủ tướng Chính phủ,Cơ sở thực hiện xã hội hóa,Tiêu chuẩn,Giáo dục,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 1466/QĐ-TTg

Ban hành: 10/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

3

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mộ Ðức, tỉnh Quảng Ngãi

1466/QD-UBND,Quyết định 1466 2023 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 1466 năm 2023 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 1466 Tỉnh Quảng Ngãi ban hành 2023,QĐ 1466 Tỉnh Quảng Ngãi còn hiệu lực,QĐ 1466 Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng 2023,QĐ 1466 Tỉnh Quảng Ngãi mới nhất, số 1466 năm 2023 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 1466/QD-UBND ngày 29/12/2023,Quyết định 1466 Tỉnh Quảng

Ban hành: 29/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2024

4

Quyết định 1466/QĐ-CTN năm 2023 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành

1466/QD-CTN,Quyết định 1466 2023 Chủ tịch nước,Quyết định 1466 năm 2023 Chủ tịch nước,Quyết định 1466 Chủ tịch nước ban hành 2023,QĐ 1466 Chủ tịch nước còn hiệu lực,QĐ 1466 Chủ tịch nước áp dụng 2023,QĐ 1466 Chủ tịch nước mới nhất, số 1466 năm 2023 Chủ tịch nước,Quyết định 1466/QD-CTN ngày 05/12/2023,Quyết định 1466 Chủ tịch nước về cho thôi

Ban hành: 05/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2023

5

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

1466/QD-UBND,Quyết định 1466 2023 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 1466 năm 2023 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 1466 Tỉnh Quảng Ngãi ban hành 2023,QĐ 1466 Tỉnh Quảng Ngãi còn hiệu lực,QĐ 1466 Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng 2023,QĐ 1466 Tỉnh Quảng Ngãi mới nhất, số 1466 năm 2023 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 1466/QD-UBND ngày 05/10/2023,Quyết định 1466 Tỉnh Quảng

Ban hành: 05/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2023

6

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2024

1466/QD-UBND,Quyết định 1466 2023 Tỉnh Trà Vinh,Quyết định 1466 năm 2023 Tỉnh Trà Vinh,Quyết định 1466 Tỉnh Trà Vinh ban hành 2023,QĐ 1466 Tỉnh Trà Vinh còn hiệu lực,QĐ 1466 Tỉnh Trà Vinh áp dụng 2023,QĐ 1466 Tỉnh Trà Vinh mới nhất, số 1466 năm 2023 Tỉnh Trà Vinh,Quyết định 1466/QD-UBND ngày 29/09/2023,Quyết định 1466 Tỉnh Trà Vinh về công tác

Ban hành: 29/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2023

7

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

1466/QD-UBND,Quyết định 1466 2023 Tỉnh Lạng Sơn,Quyết định 1466 năm 2023 Tỉnh Lạng Sơn,Quyết định 1466 Tỉnh Lạng Sơn ban hành 2023,QĐ 1466 Tỉnh Lạng Sơn còn hiệu lực,QĐ 1466 Tỉnh Lạng Sơn áp dụng 2023,QĐ 1466 Tỉnh Lạng Sơn mới nhất, số 1466 năm 2023 Tỉnh Lạng Sơn,Quyết định 1466/QD-UBND ngày 14/09/2023,Quyết định 1466 Tỉnh Lạng Sơn về Thông qua

Ban hành: 14/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2023

8

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

1466/QD-UBND,Quyết định 1466 2023 Tỉnh An Giang,Quyết định 1466 năm 2023 Tỉnh An Giang,Quyết định 1466 Tỉnh An Giang ban hành 2023,QĐ 1466 Tỉnh An Giang còn hiệu lực,QĐ 1466 Tỉnh An Giang áp dụng 2023,QĐ 1466 Tỉnh An Giang mới nhất, số 1466 năm 2023 Tỉnh An Giang,Quyết định 1466/QD-UBND ngày 12/09/2023,Quyết định 1466 Tỉnh An Giang về giải quyết

Ban hành: 12/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2023

9

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

1466/QD-UBND,Quyết định 1466 2023 Tỉnh Điện Biên,Quyết định 1466 năm 2023 Tỉnh Điện Biên,Quyết định 1466 Tỉnh Điện Biên ban hành 2023,QĐ 1466 Tỉnh Điện Biên còn hiệu lực,QĐ 1466 Tỉnh Điện Biên áp dụng 2023,QĐ 1466 Tỉnh Điện Biên mới nhất, số 1466 năm 2023 Tỉnh Điện Biên,Quyết định 1466/QD-UBND ngày 12/09/2023,Quyết định 1466 Tỉnh Điện Biên về

Ban hành: 12/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2023

10

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi và bị hủy bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

1466/QD-UBND,Quyết định 1466 2023 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 1466 năm 2023 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 1466 Tỉnh Phú Thọ ban hành 2023,QĐ 1466 Tỉnh Phú Thọ còn hiệu lực,QĐ 1466 Tỉnh Phú Thọ áp dụng 2023,QĐ 1466 Tỉnh Phú Thọ mới nhất, số 1466 năm 2023 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 1466/QD-UBND ngày 17/07/2023,Quyết định 1466 Tỉnh Phú Thọ về Công bố thủ tục

Ban hành: 17/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2023

11

Quyết định 1466/QĐ-BCT năm 2023 rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

1466/QD-BCT,Quyết định 1466 2023 Bộ Công thương,Quyết định 1466 năm 2023 Bộ Công thương,Quyết định 1466 Bộ Công thương ban hành 2023,QĐ 1466 Bộ Công thương còn hiệu lực,QĐ 1466 Bộ Công thương áp dụng 2023,QĐ 1466 Bộ Công thương mới nhất, số 1466 năm 2023 Bộ Công thương,Quyết định 1466/QD-BCT ngày 19/06/2023,Quyết định 1466 Bộ Công thương về rà

Ban hành: 19/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2023

12

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

1466/QD-UBND,Quyết định 1466 2023 Tỉnh Sóc Trăng,Quyết định 1466 năm 2023 Tỉnh Sóc Trăng,Quyết định 1466 Tỉnh Sóc Trăng ban hành 2023,QĐ 1466 Tỉnh Sóc Trăng còn hiệu lực,QĐ 1466 Tỉnh Sóc Trăng áp dụng 2023,QĐ 1466 Tỉnh Sóc Trăng mới nhất, số 1466 năm 2023 Tỉnh Sóc Trăng,Quyết định 1466/QD-UBND ngày 19/06/2023,Quyết định 1466 Tỉnh Sóc Trăng về

Ban hành: 19/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2023

13

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2023 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

1466/QD-UBND,Quyết định 1466 2023,Thành phố Hà Nội,Chức năng Trung tâm Văn hóa Hà Nội,Nhiệm vụ Trung tâm Văn hóa Hà Nội,Cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa Hà Nội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2023

14

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ cho Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Vĩnh Long

1466/QD-UBND,Quyết định 1466 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ chỉ tiêu báo cáo định kỳ Vĩnh Long,Bộ chỉ tiêu báo cáo Hệ thống thông tin báo cáo,Chỉ tiêu báo cáo định kỳ cho Hệ thống báo cáo,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2022

15

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA (Ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2022

16

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2021 về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Bắc Giang ban hành

1466/QD-UBND,Quyết định 1466 2021,Tỉnh Bắc Giang,Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 2022,Giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội,Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội Bắc Giang 2022,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

17

Quyết định 1466/QĐ-BTC năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1466/QD-BTC,Quyết định 1466 2021,Bộ Tài chính,Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu,Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc,Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

18

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp

1466/QD-UBND,Quyết định 1466 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Thủ tục Kinh doanh bất động sản của Sở Xây dựng Lạng Sơn,Thủ tục Hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn,Công bố thủ tục Nhà ở của Ủy ban cấp huyện tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2021

19

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP và phương án sắp xếp công chức có trình độ, chuyên ngành chưa phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

1466/QD-UBND,Quyết định 1466 2021,Tỉnh Yên Bái,Sắp xếp tổ chức bộ máy số lượng cấp phó tỉnh Yên Bái,Sắp xếp công chức có chuyên ngành chưa phù hợp Yên Bái,Sắp xếp công chức có trình độ chưa phù hợp vị trí việc làm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

20

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang

1466/QD-UBND,Quyết định 1466 2021,Tỉnh Bắc Giang,Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí về khoa học,Xét tặng Giải thưởng Báo chí về khoa học tỉnh Bắc Giang,Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ Bắc Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!