Tra cứu 128/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38318 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2023 sửa đổi Nghị quyết 32/NQ-CP về miễn thị thực cho công dân các nước: Đức, Pháp, I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Anh và Bắc Ai-len, Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na-uy, Phần Lan và Bê-la-rút do Chính phủ ban hành

128/NQ-CP,Nghị quyết 128 2023 Chính phủ,Nghị quyết 128 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 128 Chính phủ ban hành 2023,NQ 128 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 128 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 128 Chính phủ mới nhất,NQ số 128 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 14/08/2023,Nghị quyết 128 Chính phủ về Sửa đổi Nghị quyết 32/NQ-CP 2023,NQ 128 Chính phủ về Sửa

Ban hành: 14/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2023

2

Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2022 trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá do Chính phủ ban hành

128/NQ-CP,Nghị quyết 128 2022 Chính phủ,Nghị quyết 128 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 128 Chính phủ ban hành 2022,NQ 128 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 128 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 128 Chính phủ mới nhất,NQ số 128 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 05/10/2022,Nghị quyết 128 Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết quyền lựa chọn biển số ô tô 2022,NQ

Ban hành: 05/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2022

3

Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2021 quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" do Chính phủ ban hành

128/NQ-CP,Nghị quyết 128 2021 Chính phủ,Nghị quyết 128 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 128 Chính phủ ban hành 2021,NQ 128 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 128 Chính phủ áp dụng 2021,NQ 128 Chính phủ mới nhất,NQ số 128 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021,Nghị quyết 128 Chính phủ về Quy định tạm thời thích ứng an toàn dịch COVID19 2021,NQ

Ban hành: 11/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2021

4

Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm do Chính phủ ban hành

Số: 128/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

5

Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2013 thành lập thị trấn Ia Ly thuộc huyện Chư Păh và thị trấn Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

128/NQ-CP,Nghị quyết 128 2013,Chính phủ,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

6

Nghị quyết 128/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

128/NQ-HDND,Nghị quyết 128 2023 Tỉnh Khánh Hòa,Nghị quyết 128 năm 2023 Tỉnh Khánh Hòa,Nghị quyết 128 Tỉnh Khánh Hòa ban hành 2023,NQ 128 Tỉnh Khánh Hòa còn hiệu lực,NQ 128 Tỉnh Khánh Hòa áp dụng 2023,NQ 128 Tỉnh Khánh Hòa mới nhất,NQ số 128 năm 2023 Tỉnh Khánh Hòa,Nghị quyết 128/NQ-HDND ngày 14/12/2023,Nghị quyết 128 Tỉnh Khánh Hòa về Danh mục

Ban hành: 14/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2024

7

Nghị quyết 128/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2022

128/NQ-HDND,Nghị quyết 128 2023 Tỉnh Nam Định,Nghị quyết 128 năm 2023 Tỉnh Nam Định,Nghị quyết 128 Tỉnh Nam Định ban hành 2023,NQ 128 Tỉnh Nam Định còn hiệu lực,NQ 128 Tỉnh Nam Định áp dụng 2023,NQ 128 Tỉnh Nam Định mới nhất,NQ số 128 năm 2023 Tỉnh Nam Định,Nghị quyết 128/NQ-HDND ngày 09/12/2023,Nghị quyết 128 Tỉnh Nam Định về Phê chuẩn Tổng quyết

Ban hành: 09/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2024

8

Nghị quyết 128/NQ-HĐND năm 2023 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

128/NQ-HDND,Nghị quyết 128 2023 Tỉnh Quảng Bình,Nghị quyết 128 năm 2023 Tỉnh Quảng Bình,Nghị quyết 128 Tỉnh Quảng Bình ban hành 2023,NQ 128 Tỉnh Quảng Bình còn hiệu lực,NQ 128 Tỉnh Quảng Bình áp dụng 2023,NQ 128 Tỉnh Quảng Bình mới nhất,NQ số 128 năm 2023 Tỉnh Quảng Bình,Nghị quyết 128/NQ-HDND ngày 13/07/2023,Nghị quyết 128 Tỉnh Quảng Bình về

Ban hành: 13/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2023

9

Nghị quyết 128/NQ-HĐND năm 2022 thông qua Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

128/NQ-HDND,Nghị quyết 128 2022,Tỉnh Điện Biên,Đề án hợp tác đào tạo với các tỉnh Bắc Lào,Hợp tác đào tạo các tỉnh Bắc Lào và Điện Biên,Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Bắc Lào và Điện Biên,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2023

10

Nghị quyết 128/NQ-HĐND năm 2022 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

128/NQ-HDND,Nghị quyết 128 2022,Tỉnh Quảng Ninh,Phát triển kinh tế xã hội Quảng Ninh 2023,Nhiệm vụ phát triển kinh tế Quảng Ninh 2023,Nhiệm vụ phát triển xã hội Quảng Ninh 2023,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2023

11

Nghị quyết 128/NQ-HĐND năm 2022 sửa đổi Nghị quyết 59/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2023

128/NQ-HDND,Nghị quyết 128 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Sửa đổi Nghị quyết 59/NQ-HĐND Khánh Hòa,Chương trình giám sát của Hội đồng Khánh Hòa,Nội dung Chương trình giám sát tỉnh Khánh Hòa 2023,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2023

12

Báo cáo 128/BC-CP năm 2021 tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành

128/BC-CP,Báo cáo 128 2021 Chính phủ,Báo cáo 128 năm 2021 Chính phủ,Báo cáo 128 Chính phủ ban hành 2021,BC 128 Chính phủ còn hiệu lực,BC 128 Chính phủ áp dụng 2021,BC 128 Chính phủ mới nhất,BC số 128 năm 2021 Chính phủ,Báo cáo 128/BC-CP ngày 19/04/2021,Báo cáo 128 Chính phủ về Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 2020 2021,BC 128 Chính phủ

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

13

Nghị định 128/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi bởi Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

128/2022/ND-CP,Nghị định 128 2022 Chính phủ,Nghị định 128 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 128 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 128 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 128 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 128 Chính phủ mới nhất,NĐ số 128 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 128/2022/ND-CP ngày 30/12/2022,Nghị định 128 Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch thể

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2023

14

Nghị quyết 128/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

128/NQ-HDND,Nghị quyết 128 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Kế hoạch đầu tư công 2022,Kế hoạch đầu tư công Khánh Hòa 2022,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Khánh Hòa,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2022

15

Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

128/2021/ND-CP,Nghị định 128 2021 Chính phủ,Nghị định 128 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 128 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 128 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 128 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 128 Chính phủ mới nhất,NĐ số 128 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 128/2021/ND-CP ngày 30/12/2021,Nghị định 128 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP 2021,NĐ 128 Chính

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

16

Nghị quyết 128/NQ-HĐND năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

128/NQ-HDND,Nghị quyết 128 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sóc Trăng,Phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Phát triển kinh tế xã hội Sóc Trăng năm 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

17

Nghị quyết 128/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

128/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 128 2022 Tỉnh Hòa Bình,Nghị quyết 128 năm 2022 Tỉnh Hòa Bình,Nghị quyết 128 Tỉnh Hòa Bình ban hành 2022,NQ 128 Tỉnh Hòa Bình còn hiệu lực,NQ 128 Tỉnh Hòa Bình áp dụng 2022,NQ 128 Tỉnh Hòa Bình mới nhất,NQ số 128 năm 2022 Tỉnh Hòa Bình,Nghị quyết 128/2022/NQ-HDND ngày 04/05/2022,Nghị quyết 128 Tỉnh Hòa Bình về Tỷ lệ vốn

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

18

Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

128/2020/ND-CP,Nghị định 128 2020 Chính phủ,Nghị định 128 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 128 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 128 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 128 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 128 Chính phủ mới nhất,NĐ số 128 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 128/2020/ND-CP ngày 19/10/2020,Nghị định 128 Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

19

Nghị quyết số 128/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua một số nội dung chủ yếu của Đề án “Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019 - 2025" do tỉnh Sơn La ban hành

128/NQ-HDND,Nghị quyết 128 2019,Tỉnh Sơn La,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/NQ-HĐND Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

20

Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

128/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 128 2020 Tỉnh Gia Lai,Nghị quyết 128 năm 2020 Tỉnh Gia Lai,Nghị quyết 128 Tỉnh Gia Lai ban hành 2020,NQ 128 Tỉnh Gia Lai còn hiệu lực,NQ 128 Tỉnh Gia Lai áp dụng 2020,NQ 128 Tỉnh Gia Lai mới nhất,NQ số 128 năm 2020 Tỉnh Gia Lai,Nghị quyết 128/2020/NQ-HDND ngày 09/11/2020,Nghị quyết 128 Tỉnh Gia Lai về Định mức phân bổ

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!