Tra cứu 126/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 126/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38614 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2023 về giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ do Chính phủ ban hành

126/NQ-CP,Nghị quyết 126 2023 Chính phủ,Nghị quyết 126 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 126 Chính phủ ban hành 2023,NQ 126 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 126 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 126 Chính phủ mới nhất,NQ số 126 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 14/08/2023,Nghị quyết 126 Chính phủ về hoàn thiện hệ thống pháp luật ngăn ngừa tình trạng tham

Ban hành: 14/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2023

2

Nghị quyết 126/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 9 năm 2022

Số: 126/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9 NĂM 2022 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11

Ban hành: 27/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2022

3

Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

126/NQ-CP,Nghị quyết 126 2021 Chính phủ,Nghị quyết 126 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 126 Chính phủ ban hành 2021,NQ 126 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 126 Chính phủ áp dụng 2021,NQ 126 Chính phủ mới nhất,NQ số 126 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021,Nghị quyết 126 Chính phủ về Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

4

Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2020 về xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Chính phủ ban hành

Số: 126/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020 NGHỊ QUYẾT XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2009/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

5

Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

126/NQ-CP,Nghị quyết 126 2017,Chính phủ,Chống tham nhũng,Tham nhũng,Phòng chống tham nhũng,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

6

Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đăk Hà, 3 xã thuộc huyện Sa Thầy và mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum do Chính phủ ban hành

126/NQ-CP,Nghị quyết 126 2013,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 126/NQ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

7

Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Tây Ninh ban hành

126/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2023 Tỉnh Tây Ninh,Nghị quyết 126 năm 2023 Tỉnh Tây Ninh,Nghị quyết 126 Tỉnh Tây Ninh ban hành 2023,NQ 126 Tỉnh Tây Ninh còn hiệu lực,NQ 126 Tỉnh Tây Ninh áp dụng 2023,NQ 126 Tỉnh Tây Ninh mới nhất,NQ số 126 năm 2023 Tỉnh Tây Ninh,Nghị quyết 126/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 126 Tỉnh Tây Ninh về Phân bổ ngân sách

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2024

8

Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

126/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2023 Tỉnh Quảng Trị,Nghị quyết 126 năm 2023 Tỉnh Quảng Trị,Nghị quyết 126 Tỉnh Quảng Trị ban hành 2023,NQ 126 Tỉnh Quảng Trị còn hiệu lực,NQ 126 Tỉnh Quảng Trị áp dụng 2023,NQ 126 Tỉnh Quảng Trị mới nhất,NQ số 126 năm 2023 Tỉnh Quảng Trị,Nghị quyết 126/NQ-HDND ngày 07/12/2023,Nghị quyết 126 Tỉnh Quảng Trị về thông qua

Ban hành: 07/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2024

9

Nghị quyết 126/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ từ năm 2023 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

126/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 126 năm 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 126 Tỉnh Hà Tĩnh ban hành 2023,NQ 126 Tỉnh Hà Tĩnh còn hiệu lực,NQ 126 Tỉnh Hà Tĩnh áp dụng 2023,NQ 126 Tỉnh Hà Tĩnh mới nhất,NQ số 126 năm 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 126/NQ-HDND ngày 14/07/2023,Nghị quyết 126 Tỉnh Hà Tĩnh về thông qua danh mục các công

Ban hành: 14/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2023

10

Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2023 thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2024 tỉnh Quảng Bình

126/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2023 Tỉnh Quảng Bình,Nghị quyết 126 năm 2023 Tỉnh Quảng Bình,Nghị quyết 126 Tỉnh Quảng Bình ban hành 2023,NQ 126 Tỉnh Quảng Bình còn hiệu lực,NQ 126 Tỉnh Quảng Bình áp dụng 2023,NQ 126 Tỉnh Quảng Bình mới nhất,NQ số 126 năm 2023 Tỉnh Quảng Bình,Nghị quyết 126/NQ-HDND ngày 13/07/2023,Nghị quyết 126 Tỉnh Quảng Bình về Kế

Ban hành: 13/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2023

11

Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2022 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023 do tỉnh Điện Biên ban hành

126/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2022,Tỉnh Điện Biên,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Điện Biên,Phát triển kinh tế xã hội bảo Điện Biên 2023,Bảo đảm quốc phòng an ninh Điện Biên 2023,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2023

12

Nghị quyết 126/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

126/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Lâm Đồng 2022,Bổ sung kế hoạch đầu tư công Lâm Đồng 2022,Kế hoạch đầu tư công Lâm Đồng 2022,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2022

13

Nghị định 126/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027

126/2022/ND-CP,Nghị định 126 2022 Chính phủ,Nghị định 126 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 126 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 126 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 126 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 126 Chính phủ mới nhất,NĐ số 126 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 126/2022/ND-CP ngày 30/12/2022,Nghị định 126 Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định Hàng hóa ASEAN

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

14

Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2021 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

126/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Chất vấn công tác phòng chống Covid19,Trả lời chất vấn về hỗ trợ người lao động,Trả lời chất vấn về hỗ trợ doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

15

Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

126/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Phát triển kinh tế xã hội Khánh Hòa 2022,Kế hoạch phát triển kinh tế Khánh Hòa 2022,Kế hoạch phát triển xã hội Khánh Hòa 2022,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2022

16

Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử

126/2021/ND-CP,Nghị định 126 2021 Chính phủ,Nghị định 126 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 126 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 126 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 126 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 126 Chính phủ mới nhất,NĐ số 126 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 126/2021/ND-CP ngày 30/12/2021,Nghị định 126 Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực sở hữu công

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2022

17

Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế

126/2020/ND-CP,Nghị định 126 2020 Chính phủ,Nghị định 126 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 126 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 126 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 126 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 126 Chính phủ mới nhất,NĐ số 126 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 126/2020/ND-CP ngày 19/10/2020,Nghị định 126 Chính phủ về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2020,NĐ 126 Chính phủ

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

18

Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết 53/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

126/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2019,Tỉnh Trà Vinh,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 12

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

19

Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2018 về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố; chuyển thôn thành tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn và Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

126/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

20

Nghị quyết 126/2020/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực xây dựng

126/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2020,Tỉnh Gia Lai,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực xây dựng Gia Lai,Bãi bỏ văn bản pháp luật về xây dựng Gia Lai,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Gia Lai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!