Tra cứu 121/2011/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 121/2011/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 267789 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 121/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

121/2011/ND-CP,Nghị định 121 2011 Chính phủ,Nghị định 121 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 121 Chính phủ ban hành 2011,NĐ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 121 Chính phủ áp dụng 2011,NĐ 121 Chính phủ mới nhất, số 121 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 121/2011/ND-CP ngày 27/12/2011,Nghị định 121 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 2011,NĐ 121 Chính phủ về Sửa đổi

Ban hành: 27/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

2

Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 06/2012/TT-BTC NGÀY 11/01/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08/12/2008 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2011/NĐ-CP NGÀY 27/12/2011 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

3

Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08/12/2008 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2011/NĐ-CP NGÀY 27/12/2011 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn

Ban hành: 11/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2012

4

Nghị định 121/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2022-2027

121/2022/ND-CP,Nghị định 121 2022 Chính phủ,Nghị định 121 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 121 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 121 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 121 Chính phủ mới nhất, số 121 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 121/2022/ND-CP ngày 30/12/2022,Nghị định 121 Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

5

Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

121/2021/ND-CP,Nghị định 121 2021 Chính phủ,Nghị định 121 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 121 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 121 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 121 Chính phủ mới nhất, số 121 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 121/2021/ND-CP ngày 27/12/2021,Nghị định 121 Chính phủ về Trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước

Ban hành: 27/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2021

6

Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP

121/2020/ND-CP,Nghị định 121 2020 Chính phủ,Nghị định 121 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 121 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 121 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 121 Chính phủ mới nhất, số 121 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 121/2020/ND-CP ngày 09/10/2020,Nghị định 121 Chính phủ về Sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

7

Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương

121/2018/ND-CP,Nghị định 121 2018 Chính phủ,Nghị định 121 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 121 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 121 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 121 Chính phủ mới nhất, số 121 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 121/2018/ND-CP ngày 13/09/2018,Nghị định 121 Chính phủ về Chế độ tiền lương 2018,NĐ 121 Chính phủ về Chế độ

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

8

Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

121/2017/ND-CP,Nghị định 121 2017 Chính phủ,Nghị định 121 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 121 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 121 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 121 Chính phủ mới nhất, số 121 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 121/2017/ND-CP ngày 06/11/2017,Nghị định 121 Chính phủ về Cơ sở dữ liệu 2017,NĐ 121 Chính phủ về Cơ sở dữ

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

9

Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020

121/2016/ND-CP,Nghị định 121 2016 Chính phủ,Nghị định 121 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 121 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 121 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 121 Chính phủ mới nhất, số 121 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 121/2016/ND-CP ngày 24/08/2016 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2016

10

Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển

121/2014/ND-CP,Nghị định 121 2014 Chính phủ,Nghị định 121 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 121 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 121 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 121 Chính phủ mới nhất, số 121 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 121/2014/ND-CP ngày 24/12/2014,Nghị định 121 Chính phủ về Chế độ lao động 2014,NĐ 121 Chính phủ về Chế độ lao

Ban hành: 24/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

11

Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

121/2013/ND-CP,Nghị định 121 2013 Chính phủ,Nghị định 121 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 121 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 121 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 121 Chính phủ mới nhất, số 121 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 121/2013/ND-CP ngày 10/10/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

12

Nghị quyết 121/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022

121/NQ-CP,Nghị quyết 121 2022,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ,Phiên họp Chính phủ tháng 8 2022,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 2022,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2022

13

Nghị quyết 121/NQ-CP năm 2021 về hoàn thiện các dự án Luật và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ ban hành

121/NQ-CP,Nghị quyết 121 2021 Chính phủ,Nghị quyết 121 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 121 Chính phủ ban hành 2021,NQ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 121 Chính phủ áp dụng 2021,NQ 121 Chính phủ mới nhất,NQ số 121 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 121/NQ-CP ngày 05/10/2021,Nghị quyết 121 Chính phủ về Hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội 2021,NQ

Ban hành: 05/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2021

14

Nghị định 121/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, mặt nước

121/2010/ND-CP,Nghị định 121 2010,Chính phủ,Sửa đổi,Thu tiền thuê đất,Thu tiền thuê mặt nước,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12

Ban hành: 30/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2011

15

Nghị quyết 121/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2019

121/NQ-CP,Nghị quyết 121 2019 Chính phủ,Nghị quyết 121 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 121 Chính phủ ban hành 2019,NQ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 121 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 121 Chính phủ mới nhất,NQ số 121 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 121/NQ-CP ngày 31/12/2019,Nghị quyết 121 Chính phủ về Phiên họp thường kỳ 2019,NQ 121 Chính phủ về Phiên họp

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

16

Nghị định 121/2008/NĐ-CP về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

121/2008/ND-CP,Nghị định 121 2008 Chính phủ,Nghị định 121 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 121 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 121 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 121 Chính phủ mới nhất, số 121 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 121/2008/ND-CP ngày 03/12/2008,Nghị định 121 Chính phủ về Bưu chính viễn thông 2008,NĐ 121 Chính phủ về Bưu

Ban hành: 03/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2008

17

Nghị định 121/2007/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

121/2007/ND-CP,Nghị định 121 2007 Chính phủ,Nghị định 121 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 121 Chính phủ ban hành 2007,NĐ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 121 Chính phủ áp dụng 2007,NĐ 121 Chính phủ mới nhất, số 121 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 121/2007/ND-CP ngày 25/07/2007,Nghị định 121 Chính phủ về Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 2007,NĐ 121 Chính

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2007

18

Nghị định 121/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà n­ước

121/2006/ND-CP,Nghị định 121 2006 Chính phủ,Nghị định 121 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 121 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 121 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 121 Chính phủ mới nhất, số 121 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 121/2006/ND-CP ngày 23/10/2006,Nghị định 121 Chính phủ về Bổ sung 2006,NĐ 121 Chính phủ về Bổ sung 2006,Nghị

Ban hành: 23/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

19

Nghị định 121/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng và Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi

121/2005/ND-CP,Nghị định 121 2005 Chính phủ,Nghị định 121 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 121 Chính phủ ban hành 2005,NĐ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 121 Chính phủ áp dụng 2005,NĐ 121 Chính phủ mới nhất, số 121 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 121/2005/ND-CP ngày 30/09/2005,Nghị định 121 Chính phủ về Bổ sung 2005,NĐ 121 Chính phủ về Bổ sung 2005,Nghị

Ban hành: 30/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Nghị quyết 121/NQ-CP năm 2017 về xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành

hành, Chính phủ cho phép các doanh nghiệp đang tiến hành cổ phần hóa theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được thực hiện như sau: Các doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp nhưng chưa phê duyệt phương án cổ phần hóa trước ngày Nghị định số

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!