Tra cứu 02/2023/TT-BGTVT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/2023/TT-BGTVT); "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 270155 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 02/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

02/2023/TT-BGTVT,Thông tư 02 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 02 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 02 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2023,TT 02 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 02 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2023,TT 02 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 02 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 02/2023/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 21/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2023

2

Thông tư 02/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

02/2024/TT-BGTVT,Thông tư 02 2024 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 02 năm 2024 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 02 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2024,TT 02 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 02 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2024,TT 02 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 02 năm 2024 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 02/2024/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 02/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2024

3

Thông tư 02/2023/TT-TTCP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

02/2023/TT-TTCP,Thông tư 02 2023 Thanh tra Chính phủ,Thông tư 02 năm 2023 Thanh tra Chính phủ,Thông tư 02 Thanh tra Chính phủ ban hành 2023,TT 02 Thanh tra Chính phủ còn hiệu lực,TT 02 Thanh tra Chính phủ áp dụng 2023,TT 02 Thanh tra Chính phủ mới nhất,TT số 02 năm 2023 Thanh tra Chính phủ,Thông tư 02/2023/TT-TTCP ngày 22/12/2023,Thông tư 02 Thanh

Ban hành: 22/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2024

4

Thông tư 02/2023/TT-VPCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

02/2023/TT-VPCP,Thông tư 02 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông tư 02 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông tư 02 Văn phòng Chính phủ ban hành 2023,TT 02 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TT 02 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2023,TT 02 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TT số 02 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông tư 02/2023/TT-VPCP ngày 11/09/2023,Thông tư 02 Văn

Ban hành: 11/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2023

5

Thông tư 02/2023/TT-TANDTC hướng dẫn thi hành Điều 55 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2023/TT-TANDTC,Thông tư 02 2023 Tòa án nhân dân tối cao,Thông tư 02 năm 2023 Tòa án nhân dân tối cao,Thông tư 02 Tòa án nhân dân tối cao ban hành 2023,TT 02 Tòa án nhân dân tối cao còn hiệu lực,TT 02 Tòa án nhân dân tối cao áp dụng 2023,TT 02 Tòa án nhân dân tối cao mới nhất,TT số 02 năm 2023 Tòa án nhân dân tối cao,Thông tư 02/2023/TT

Ban hành: 24/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2023

6

Thông tư 02/2023/TT-UBDT sửa đổi Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

02/2023/TT-UBDT,Thông tư 02 2023 Uỷ ban Dân tộc,Thông tư 02 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Thông tư 02 Uỷ ban Dân tộc ban hành 2023,TT 02 Uỷ ban Dân tộc còn hiệu lực,TT 02 Uỷ ban Dân tộc áp dụng 2023,TT 02 Uỷ ban Dân tộc mới nhất,TT số 02 năm 2023 Uỷ ban Dân tộc,Thông tư 02/2023/TT-UBDT ngày 21/08/2023,Thông tư 02 Uỷ ban Dân tộc về sửa đổi Thông tư

Ban hành: 21/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2023

7

Thông tư 02/2023/TT-BTP về Quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

02/2023/TT-BTP,Thông tư 02 2023 Bộ Tư pháp,Thông tư 02 năm 2023 Bộ Tư pháp,Thông tư 02 Bộ Tư pháp ban hành 2023,TT 02 Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TT 02 Bộ Tư pháp áp dụng 2023,TT 02 Bộ Tư pháp mới nhất,TT số 02 năm 2023 Bộ Tư pháp,Thông tư 02/2023/TT-BTP ngày 29/06/2023,Thông tư 02 Bộ Tư pháp về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp

Ban hành: 29/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2023

8

Thông tư 02/2023/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

02/2023/TT-BNNPTNT,Thông tư 02 2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thông tư 02 năm 2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thông tư 02 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2023,TT 02 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,TT 02 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2023,TT 02 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,TT số 02 năm 2023 Bộ Nông

Ban hành: 02/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2023

9

Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

02/2023/TT-BTNMT,Thông tư 02 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 02 năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 02 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 2023,TT 02 Bộ Tài nguyên và Môi trường còn hiệu lực,TT 02 Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng 2023,TT 02 Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhất,TT số 02 năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 15/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2023

10

Thông tư 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

02/2023/TT-BKHCN,Thông tư 02 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư 02 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư 02 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2023,TT 02 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,TT 02 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2023,TT 02 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất,TT số 02 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư

Ban hành: 08/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2023

11

Thông tư 02/2023/TT-NHNN về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2023/TT-NHNN,Thông tư 02 2023 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thông tư 02 năm 2023 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thông tư 02 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 2023,TT 02 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn hiệu lực,TT 02 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng 2023,TT 02 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới nhất,TT số 02 năm 2023 Ngân hàng Nhà nước Việt

Ban hành: 23/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2023

12

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

02/2023/TT-BKHDT,Thông tư 02 2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thông tư 02 năm 2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thông tư 02 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 2023,TT 02 Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn hiệu lực,TT 02 Bộ Kế hoạch và Đầu tư áp dụng 2023,TT 02 Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhất,TT số 02 năm 2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thông tư 02/2023/TT-BKHDT ngày

Ban hành: 18/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2023

13

Thông tư 02/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi Điều 1 Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2023/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2023 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 năm 2023 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2023,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2023,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 02 năm 2023 Bộ Lao

Ban hành: 12/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2023

14

Thông tư 54/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 27/2016/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

54/2023/TT-BGTVT,Thông tư 54 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 54 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 54 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2023,TT 54 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 54 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2023,TT 54 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 54 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 54/2023/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 31/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2024

15

Thông tư 48/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

48/2023/TT-BGTVT,Thông tư 48 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 48 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 48 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2023,TT 48 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 48 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2023,TT 48 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 48 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 48/2023/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 31/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2024

16

Thông tư 47/2023/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

47/2023/TT-BGTVT,Thông tư 47 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 47 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 47 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2023,TT 47 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 47 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2023,TT 47 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 47 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 47/2023/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 31/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2024

17

Thông tư 55/2023/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng kinh doanh - quản lý đường bộ cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

55/2023/TT-BGTVT,Thông tư 55 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 55 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 55 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2023,TT 55 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 55 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2023,TT 55 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 55 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 55/2023/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 31/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2024

18

Thông tư 52/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2021/TT-BGTVT hướng dẫn quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

52/2023/TT-BGTVT,Thông tư 52 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 52 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 52 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2023,TT 52 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 52 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2023,TT 52 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 52 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 52/2023/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 31/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2024

19

Thông tư 51/2023/TT-BGTVT quy định về danh mục lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực

51/2023/TT-BGTVT,Thông tư 51 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 51 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 51 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2023,TT 51 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 51 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2023,TT 51 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 51 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 51/2023/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 31/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2024

20

Thông tư 56/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

56/2023/TT-BGTVT,Thông tư 56 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 56 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 56 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2023,TT 56 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 56 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2023,TT 56 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 56 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 56/2023/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 31/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!