Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 02/2023/TT-BGTVT);

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 02/2023/TT-BGTVT); "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9259 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 114:2023/BGTVT về Bến xe hàng

và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 47/2023/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2023. MỤC LỤC 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 Đối tượng áp dụng 1.3 Tài liệu viện dẫn 1.4 Giải thích từ ngữ 2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Quy định chung 2.2 Quy định về

Ban hành: 31/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2024

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2023/BGTVT về Chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng

QCVN 13:2023/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số /2023/TT-BGTVT ngày tháng năm 2023. QCVN 13:2023/BGTVT thay thế QCVN 13:2011/BGTVT. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG

Ban hành: 29/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2024

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 113:2023/BGTVT về Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy

QCVN 113:2023/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số …..…/2023/TT-BGTVT ngày …tháng …năm 2023. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 113:2023/BGTVT thay thế cho QCVN 44:2012/BGTVT và QCVN

Ban hành: 29/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2024

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2023/BGTVT về Kiểm tra toa xe, phương tiện chuyên dùng không tự hành khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

propelled special purpose railway vehicles Lời nói đầu QCVN 18:2023/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 30/2023/TT-BGTVT, ngày 03 tháng 11 năm 2023. Quy chuẩn này thay thế Quy chuẩn QCVN

Ban hành: 03/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2023

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2023/BGTVT về Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt trong quá trình khai thác sử dụng

technical safety and environment protection of in-use railway vehicles Lời nói đầu QCVN 15:2023/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 30/2023/TT-BGTVT ngày 03 tháng 11 năm 2023. Quy chuẩn này

Ban hành: 03/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2023

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BGTVT về Yêu cầu kỹ thuật và quy định kiểm tra đối với đầu máy Điêzen, phương tiện chuyên dùng tự hành khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

criteria for manufactured, assembled and imported diesel locomotives and propelled special purpose railway vehicles Lời nói đầu QCVN 16:2023/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số /2023/TT-BGTVT

Ban hành: 03/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2023

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 112:2023/BGTVT về Van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe

thử van hãm Lời nói đầu QCVN 112 : 2023/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 04/2023/TT-BGTVT ngày 17 tháng 04 năm 2023. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VAN HÃM SỬ DỤNG TRÊN ĐẦU

Ban hành: 17/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2023

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 111:2023/BGTVT về Bộ móc nối, đỡ đấm của đầu máy, toa xe

111:2023/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 04/2023/TT-BGTVT ngày 17 tháng 04 năm 2023. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỘ MÓC NỐI, ĐỠ ĐẤM CỦA ĐẦU MÁY, TOA XE National technical regulation on couplers

Ban hành: 17/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2023

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 110:2023/BGTVT về Bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe

nhiên bộ trục bánh xe để kiểm tra đối với từng lô bộ trục bánh xe Lời nói đầu QCVN 110 : 2023/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 04/2023/TT-BGTVT ngày 17 tháng 04 năm 2023. QUY

Ban hành: 17/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2023

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT/SĐ01:2023 về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

and imported utomobiles Lời nói đầu Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 109:2021/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số …….. /2023/TT-BGTVT ngày ….

Ban hành: 13/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2023

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13863:2023 về Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông do tác nhân clorua

TCVN13863:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13863:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13863:2023 PHỤ GIA ỨC CHẾ ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG DO TÁC NHÂN CLORUA Standard specification for admixtures to inhibit chloride-induced corosion of reinforcing steel in concrete Lời nói đầu TCVN 13863:2023

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2024

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13862:2023 về Phụ gia hoá học cho bê tông - Xác định ảnh hưởng của phụ gia hoá học đến ăn mòn cốt thép bê tông trong môi trường clorua

TCVN13862:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13862:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13862:2023 PHỤ GIA HÓA HỌC CHO BÊ TÔNG - XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA HÓA HỌC ĐẾN ĂN MÒN CỐT THÉP BÊ TÔNG TRONG MÔI TRƯỜNG CLORUA Chemical admixtures for concrete - Determining effects of chemical admixtures on corrosion of

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2024

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1453:2023 về Ngói bê tông và phụ kiện

TCVN1453:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1453:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1453:2023 NGÓI BÊ TÔNG VÀ PHỤ KIỆN Concrete roofing tiles and fittings Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Thuật ngữ và định nghĩa 3  Phân loại và ký hiệu quy ước 4  Yêu cầu kỹ thuật 4.1

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2023

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13683:2023 (ASTM D7294-13(2021)) về Hướng dẫn thu thập dữ liệu thiết kế quá trình xử lý tại địa điểm bị nhiễm bẩn - Địa điểm bị nhiễm hóa chất cần quan tâm

TCVN13683:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13683:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13683:2023 ASTM D7294 - 13 (2021) HƯỚNG DẪN THU THẬP DỮ LIỆU THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ TẠI ĐỊA ĐIỂM BỊ NHIỄM BẨN - ĐỊA ĐIỂM BỊ NHIỄM HÓA CHẤT CẦN QUAN TÂM Standard guide for collecting treatment process design data

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13682:2023 (ASTM D6323-19) về Hướng dẫn lấy mẫu phụ phòng thí nghiệm thành phần môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải

TCVN13682:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13682:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13682:2023 ASTM D6323 - 19 HƯỚNG DẪN LẤY MẪU PHỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Standard guide for laboratory subsampling of media related to waste management

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13681:2023 (ASTM D6311-98(2014)) về Hướng dẫn thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải - Lựa chọn và tối ưu hóa thiết kế lấy mẫu

TCVN13681:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13681:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13681:2023 ASTM D6311 - 98 (2014) HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI LỰA CHỌN VÀ TỐI ƯU HÓA THIẾT KẾ LẤY MẪU Standard guide for generation of environmental data

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13680:2023 (ASTM D6232-21) về Hướng dẫn lựa chọn thiết bị lấy mẫu cho các hoạt động thu thập dữ liệu chất thải và môi trường bị ô nhiễm

TCVN13680:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13680:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13680:2023 ASTM D6232 - 21 HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN THIẾT BỊ LẤY MẪU CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THU THẬP DỮ LIỆU CHẤT THẢI VÀ MÔI TRƯỜNG BỊ Ô NHIỄM Standard guide for selection of sampling equipment for waste and contaminated media

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13676:2023 (ISO 21676:2018) về Chất lượng nước - Xác định phần hòa tan của một số thành phần dược hoạt tính, sản phẩm chuyển hóa và các chất hữu cơ khác trong nước và nước thải đã qua xử lý - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao - Khối phổ (HPLC-MS/MS hoặc -HRMS) sau khi bơm trực tiếp

TCVN13676:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13676:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13676:2023 ISO 21676:2018 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH PHẦN HÒA TAN CỦA MỘT SỐ THÀNH PHẦN DƯỢC HOẠT TÍNH, SẢN PHẨM CHUYỂN HÓA VÀ CÁC CHẤT HỮU CƠ KHÁC TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐÃ QUA XỬ LÝ - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13675:2023 (ISO 20236:2018) về Chất lượng nước - Xác định tổng cacbon hữu cơ (TOC), cacbon hữu cơ hòa tan (DOC), tổng nitơ liên kết (TNb) và nitơ liên kết hòa tan (DNb) sau khi đối oxy hóa xúc tác ở nhiệt độ cao

TCVN13675:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13675:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13675:2023 ISO 20236:2018 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH TỔNG CACBON HỮU CƠ (TOC), CACBON HỮU CƠ HÒA TAN (DOC), TỔNG  NITƠ LIÊN KẾT (TNb) VÀ NITƠ LIÊN KẾT HÒA TAN (DNb) SAU KHI ĐỐT OXY HÓA XÚC TÁC Ở NHIỆT ĐỘ CAO Water

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13635:2023 (ISO 18415:2017 with Amendment 1:2022) về Mỹ phẩm - Vi sinh vật - Phát hiện vi sinh vật và vi sinh vật chỉ định

TCVN13635:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13635:2023,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13635:2023 ISO 18415:2017 WITH AMENDMENT 1:2022 MỸ PHẨM - VI SINH VẬT - PHÁT HIỆN VI SINH VẬT VÀ VI SINH VẬT CHỈ ĐỊNH Cosmetics - Microbiology - Detection of non-specified and specified microorganisms Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!