Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 146524 văn bản

1

Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư Pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ban hành: 16/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài

Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG DẪN

Ban hành: 01/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2010

3

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2006 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT

Ban hành: 13/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2006

4

Thông tư liên tịch 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN hướng dẫn nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở do Bộ Tư pháp - Bộ Xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP NHÀ Ở Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29

Ban hành: 21/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

5

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

phúc --------------- Số: 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

6

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT,Thông tư liên tịch 05 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thuốc bảo vệ thực vật,Thu gom vận chuyển rác thải nông thôn ,Bể chứa bê tông cốt thép,Quản lý thuốc bảo vệ thực vật,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ban hành: 16/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

7

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp ban hành

14/2015/TTLT-BTNMT-BTP,Thông tư liên tịch 14 2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ Tư pháp,Quyền sử dụng đất,Đấu giá quyền sử dụng đất,Giao đất có thu tiền sử dụng đất,Cho thuê đất,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

8

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Công An - Bộ Y tế ban hành

05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT,Thông tư liên tịch 05 2015,Bộ Công An,Bộ Tư pháp,Bộ Y tế,Thủ tục đăng ký khai sinh,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Đăng ký thường trú,Cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em,Liên thông thủ tục hành chính ,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - BỘ Y TẾ ------- CỘNG

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

9

Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005

Ban hành: 06/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

10

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ Tư pháp - Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành

01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT,Thông tư liên tịch 01 2014,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ Tư pháp,Bộ Xây dựng,Ngân hàng Nhà nước,Thế chấp nhà ở hình thành tương lai,Đăng ký thế chấp nhà ở,Thế chấp tài sản,Thế chấp tài sản gắn liền với đất,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - BỘ XÂY DỰNG - BỘ TƯ

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2014

11

Thông tư liên tịch 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài nguyên

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM GIỮA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM VỚI TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG, CƠ QUAN

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2013

12

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA sửa đổi Điều 13 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an ban hành

05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA,Thông tư liên tịch 05 2013,Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn Luật Quốc tịch ,Sửa đổi Thông tư liên tịch 05,Luật Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP-BỘ NGOẠI GIAO-BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

13

Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; b) Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch

Ban hành: 18/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

14

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

05/VBHN-BTNMT,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất,Nghị định bồi thường hỗ trợ tái định cư,Hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

15

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Tài chính - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 05 2016,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Ban chỉ đạo thi hành án dân sự,Thi hành án dân sự,Thi hành án ,Thành viên Ban Chỉ đạo,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH -

Ban hành: 19/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

16

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

05/VBHN-BTNMT,Văn bản hợp nhất 05 2019,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hợp nhất Thông tư,Bảng giá đất,Phương pháp định giá,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

17

Quyết định 2005/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

2005/QD-BTP,Quyết định 2005 2020,Bộ Tư pháp,Thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát,Thủ tục hành Thừa phát Bộ Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính Bộ Tư pháp,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

18

Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 05 2010,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hướng dẫn,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức biên chế,Cơ chế tài chính,Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG

Ban hành: 15/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

19

Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an ban hành

05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA,Thông tư liên tịch 05 2010,Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn,Luật Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP - BỘ NGOẠI GIAO - BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 01/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2010

20

Thông tư 05/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

05/2020/TT-BTNMT,Thông tư 05 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kỹ thuật thăm dò trữ lượng đá khố làm ốp lát,Kỹ thuật thăm dò trữ lượng đá khố làm mỹ nghệ,Thăm dò đánh giá đá khối sử dụng làm mỹ nghệ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108