Viên chức quản lý

Viên chức quản lý đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Viên chức quản lý trong thời gian cử đi học có được bổ nhiệm lại chức vụ hay không?
Tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo tháng 10/2015. Đến tháng 10/2020, tôi được cử đi học sau đại học 2 năm từ năm 2020 đến năm 2022. Vậy trong thời gian được cử đi học tôi có được bổ nhiệm lại không? Nếu tôi giữ chức vụ Phó trưởng khoa 1 bệnh viện được cử đi học chuyên khoa I tập trung 2 năm thì tôi có được giữ nguyên phụ cấp chức vụ không?
Hỏi đáp pháp luật Quy định về tiêu chuẩn của Phó Trưởng khoa/phòng của một số đơn vị sự nghiệp khác của Bộ Y tế là gì?
Tiêu chuẩn Phó Trưởng khoa/phòng của một số đơn vị sự nghiệp khác của Bộ Y tế được quy định như thế nào? Điều kiện bổ nhiệm các chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế là gì? Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý của Bộ Y tế quy định ra sao? Nhờ anh chị Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Quy định về tiêu chuẩn Phó Trưởng khoa/phòng của báo, tạp chí và trung tâm truyền thông của Bộ Y tế như thế nào?
Tiêu chuẩn Phó Trưởng khoa/phòng của báo, tạp chí và trung tâm truyền thông của Bộ Y tế là gì? Tiêu chuẩn Giám đốc và Phó Giám đốc của một số đơn vị sự nghiệp khác của Bộ Y tế như thế nào? Tiêu chuẩn Trưởng khoa/phòng của một số đơn vị sự nghiệp khác của Bộ Y tế được quy định ra sao? Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với viên chức quản lý tại đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Hiện nay tôi đang tìm hiểu về việc tạm đình chỉ những chức vụ của đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam. Vì vậy, cho tôi hỏi việc tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với viên chức quản lý tại đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam được thực hiện như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập.

Thanh Tuyền - TPHCM

Hỏi đáp pháp luật Thời hạn giữ chức vụ của công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Chào các anh/chị trong Ban biên tập. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam nhưng trong quá trình tìm hiểu tôi gặp một số khó khăn. Vì thế, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Thời hạn giữ chức vụ của công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo nội dung này ở đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập.

Hỏi đáp pháp luật Chỉ tiêu đánh giá xếp loại ngân hàng chính sách xã hội làm căn cứ trích Quỹ thưởng Viên chức quản lý

Tôi công tác trong lĩnh vực tài chính. Tôi hiện đang tìm hiểu về ngân hàng chính sách xã hội. Theo như tôi biết thì ngân hàng chính sách xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Tôi có thắc mắc về việc quản lý tài chính của ngân hàng chính sách xã hội. Vậy anh/chị trong Ban biên tập cho hỏi chỉ tiêu đánh giá xếp loại ngân hàng chính sách xã hội làm căn cứ trích Quỹ thưởng Viên chức quản lý gồm những gì? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Ngọc Như - Long An

Hỏi đáp pháp luật Phương pháp đánh giá ngân hàng chính sách xã hội làm căn cứ trích Quỹ thưởng Viên chức quản lý

Tôi công tác trong lĩnh vực tài chính. Tôi hiện đang tìm hiểu về ngân hàng chính sách xã hội. Theo như tôi biết thì ngân hàng chính sách xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Tôi có thắc mắc về việc quản lý tài chính của ngân hàng chính sách xã hội. Vậy anh/chị trong Ban biên tập cho hỏi phương pháp đánh giá ngân hàng chính sách xã hội làm căn cứ trích Quỹ thưởng Viên chức quản lý được quy định như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Ngọc Thanh - Đồng Nai

Hỏi đáp pháp luật Tổng hợp xếp loại Ngân hàng Chính sách xã hội làm căn cứ trích Quỹ thưởng Viên chức quản lý

Tôi công tác trong lĩnh vực tài chính. Tôi hiện đang tìm hiểu về ngân hàng chính sách xã hội. Theo như tôi biết thì ngân hàng chính sách xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Tôi có thắc mắc về việc quản lý tài chính của ngân hàng chính sách xã hội. Vậy anh/chị trong Ban biên tập cho hỏi tổng hợp xếp loại Ngân hàng Chính sách xã hội làm căn cứ trích Quỹ thưởng Viên chức quản lý được quy định như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Ngọc Thanh - Đồng Nai

Hỏi đáp pháp luật Quỹ thưởng viên chức quản lý của ngân hàng chính sách xã hội được sử dụng như thế nào?

Tôi hiện đang tìm hiểu về ngân hàng chính sách xã hội. Theo như tôi biết thì ngân hàng chính sách xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Tôi có thắc mắc về việc quản lý tài chính của ngân hàng chính sách xã hội. Vậy anh/chị trong Ban biên tập cho hỏi Quỹ thưởng viên chức quản lý của ngân hàng chính sách xã hội được sử dụng như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Thiện Thanh - Đồng Nai

Hỏi đáp pháp luật Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho viên chức quản lý trong cơ quan, tổ chức thuộc huyện

Xin chào Ban biên tập, tôi là Kim Gấm hiện là cán bộ hưu trí. Tôi muốn tìm hiểu về chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Theo như tôi biết thì chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được áp dụng đối với những đối tượng khác nhau. Vậy anh/chị trong Ban biên tập cho tôi hỏi chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho viên chức quản lý trong cơ quan, tổ chức thuộc huyện được quy định như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Hỏi đáp pháp luật Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung nào?

Nội dung đánh giá viên chức quản lý được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoài Thương, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành thì nội dung đánh giá viên chức quản lý được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Nghĩa vụ của viên chức quản lý được quy định như thế nào?

Nghĩa vụ của viên chức quản lý được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thùy Dương, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành thì nghĩa vụ của viên chức quản lý được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Viên chức quản lý là gì?

Viên chức quản lý là gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Hải, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành thì viên chức quản lý là gì? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thanh Hải (thanhhai*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Các hình thức kỷ luật viên chức quản lý

Các hình thức kỷ luật viên chức quản lý bao gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Tâm hiện đang sống và làm việc tại Lâm Đồng. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật viên chức. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban biên tập giải đáp giúp. Thắc mắc của tôi cụ thể như sau: Các hình thức kỷ luật viên chức quản lý bao gồm những gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Xử lý viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ bị xử lý như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Như Quỳnh hiện đang sống và làm việc Lâm Đồng. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật viên chức. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ bị xử lý như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức quản lý ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Tiêu chí nào để phân loại đánh giá viên chức quản lý ở mức không hoàn thành nhiệm vụ? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Minh (email: minh***gmail.com). Hiện ở cơ quan tôi có một viên chức quản lý bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thắc mắc việc đánh giá này dựa trên những tiêu chí nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào