Thu bảo hiểm xã hội

Thu bảo hiểm xã hội đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý thu Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh

Hiện đang làm việc tại Kho bạc nhà nước. Cơ quan tôi thường xuyên phải làm việc trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh. Vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý thu Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh được quy định như thế nào? 

Hỏi đáp pháp luật Truy thu bảo hiểm xã hội là gì?

Truy thu bảo hiểm xã hội là gì? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Ngọc Minh, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi cần tìm hiểu một số vấn đề về bảo hiểm xã hội. Ban biên tập cho tôi hỏi: Truy thu bảo hiểm xã hội là gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến Ban biên tập.          

Hỏi đáp pháp luật Chi thù lao cho tổ chức, cá nhân làm đại lý thu BHXH tự nguyện

Chi thù lao cho tổ chức, cá nhân làm đại lý thu BHXH tự nguyện được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quế Nhi hiện đang sống và làm việc tại Long An. Tôi hiện đang tìm hiểu về chi tiêu nội trong cơ quan bảo hiểm xã hội. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi chi thù lao cho tổ chức, cá nhân làm đại lý thu BHXH tự nguyện được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy định về tiền lương làm căn cứ truy thu và tỷ lệ truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tiền lương làm căn cứ truy thu và tỷ lệ truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Anh Tú, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cho tôi hỏi là có quy định nào hướng dẫn cụ thể về tiền lương làm căn cứ truy thu và tỷ lệ truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN không? Nếu có thì văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn rất nhiều! (anh_tu***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nộp tiền bảo hiểm xã hội qua mạng

Hiện nay, BHXH được kê khai và gửi qua mạng. Vậy tiền BHXH phát sinh có nộp qua mạng được không hay là phải mang tiền đến ngân hàng để nộp? Nếu nộp được qua mạng thì có thể liên hệ bên nhà cung cấp dịch vụ nào (VNPT, Viettel, ...)?.

Hỏi đáp pháp luật Quy định về việc quản lý tiền thu bảo hiểm

Quản lý tiền thu bảo hiểm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thanh Bình, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cho tôi hỏi là có quy định nào hướng dẫn cụ thể về việc quản lý tiền thu bảo hiểm không? Nếu có thì văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn rất nhiều! (01693***)

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều kiện truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thành Dương, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Thái Nguyên. Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cho tôi hỏi là có quy định nào hướng dẫn cụ thể về điều kiện truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN không? Nếu có thì văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn rất nhiều! (0906***)

Hỏi đáp pháp luật Các trường hợp truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Các trường hợp truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thái Bình, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Nam Định. Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cho tôi hỏi là có quy định nào hướng dẫn cụ thể về các trường hợp truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN không? Nếu có thì văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn rất nhiều! (thai_binh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Phân cấp quản lý của Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành

 Phân cấp quản lý của Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thanh Hà hiện đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai, đang tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể như sau: Phân cấp quản lý của Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Đăng ký, thẩm định và ký Hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành

Đăng ký, thẩm định và ký Hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thanh Hằng, đang tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể như sau: Đăng ký, thẩm định và ký Hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào?  Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Tổ chức đào tạo và cấp thẻ nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành

Tổ chức đào tạo và cấp thẻ nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Hoàng Oanh, đang tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể như sau: Tổ chức đào tạo và cấp thẻ nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào?  Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành

Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hồng Anh, đang tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể như sau: Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào?  Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thanh lý Hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành

Thanh lý Hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hồng Hạnh, đang tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể như sau:Thanh lý Hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào?  Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Quyền của Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành

Quyền của Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Minh Tuyết, đang tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể như sau: Quyền của Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào?  Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành

Trách nhiệm của Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Đức Hùng, đang tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể như sau: Trách nhiệm của Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào?  Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào