Loading...

Tác phẩm nhiếp ảnh

Hỏi đáp pháp luật Có được tổ chức vận động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh khi đã thông báo với Uỷ ban tỉnh nhưng không được trả lời?
Thông báo tổ chức vận động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh với Uỷ ban Tỉnh nhưng không được trả lời thì có được tổ chức không? Thẩm quyền tiếp nhận văn bản thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi? Xin chào ban biên tập, công ty tôi muốn tổ chức vận động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh và đã làm thông báo với Uỷ ban nhân dân tỉnh rồi, đến nay hơn 2 tuần chúng tôi vẫn không nhận được văn bản trả lời có cho phép hay không, vậy cho chúng tôi hỏi bây giờ có thể tiến hành tổ chức vận động sáng tác không? Xin được giải đáp.
Hỏi đáp pháp luật Xin cấp phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh cần những giấy tờ gì? Tổ chức quốc tế muốn xin triển lãm ảnh ở Thành phố Hồ Chí Minh cần xin phép ở cơ quan nào?

Chào ban biên tập, hiện tại tôi đang làm việc cho một tổ chức nước ngoài chuyên hoạt động về lĩnh vực nghệ thuật đặc biệt là nhiếp ảnh, tổ chức của tôi đang muốn xin tổ chức triển lãm ảnh chụp ở Thành phố Hồ Chí Minh thì bây giờ cần chuẩn bị giấy tờ gì và xin phép ở đâu? Xin được giải đáp.

Hỏi đáp pháp luật Tổ chức vận động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh phải thông báo ở đâu?

Thông báo tổ chức vận động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh ở đâu? Xin phép tổ chức vận động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh bao nhiêu ngày được trả kết quả?

Chào ban biên tập, em hiện tại đang là sinh viên của một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, em dự định cùng các bạn tổ chức vận động các bạn sinh viên ở các trường đại học tham gia sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh và trưng bày nhưng không biết phải thông báo cho cơ quan nào để thực hiện? Xin ban biên tập giải đáp.

Hỏi đáp pháp luật Không làm thủ tục xin cấp lại giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam bị phạt như thế nào?

Không làm thủ tục xin cấp lại giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam bị phạt bao nhiêu? Ông A tổ chức triển lãm lại tác phẩm nhiếp ảnh nhưng không xin giấy phép triển lãm thì bị phạt như thế nào? Vi phạm quy định về hoạt động triển lãm bị xử phạt như thế nào? Công ty H tổ chức triển lãm nhưng không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức bị xử phạt như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Công bố, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu, âm nhạc ra nước ngoài mà không có giấy phép bị xử phạt như thế nào?

Công bố, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu, âm nhạc ra nước ngoài mà không có giấy phép bị xử phạt như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Thảo Duyên, tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Công bố, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu, âm nhạc ra nước ngoài mà không có giấy phép bị xử phạt như thế nào? Và mức xử phạt là bao nhiêu? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (duyen***@hotmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Công bố, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu, âm nhạc thuộc loại cấm công bố, phổ biến bị xử phạt như thế nào?

Công bố, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu, âm nhạc thuộc loại cấm công bố, phổ biến bị xử phạt như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Thanh Thảo, tôi sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Công bố, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu, âm nhạc thuộc loại cấm công bố, phổ biến bị xử phạt như thế nào? Và mức xử phạt là bao nhiêu? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (thao***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không đúng nội dung ghi trong giấy phép sẽ bị xử phạt như thế nào?

Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không đúng nội dung ghi trong giấy phép sẽ bị xử phạt như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Quỳnh Trang, tôi sinh sống và làm việc tại Quảng Trị. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không đúng nội dung ghi trong giấy phép sẽ bị xử phạt như thế nào? Mức xử phạt là bao nhiêu? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (0919***)

Hỏi đáp pháp luật Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không có giấy phép sẽ bị xử phạt như thế nào?

Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không có giấy phép sẽ bị xử phạt như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Như Huyền, tôi sinh sống và làm việc tại TPHCM. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không có giấy phép sẽ bị xử phạt như thế nào? Mức xử phạt là bao nhiêu? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (0907***)

Hỏi đáp pháp luật Triển lãm những tác phẩm nhiếp ảnh thuộc loại cấm phổ biến sẽ bị xử phạt như thế nào?

Triển lãm những tác phẩm nhiếp ảnh thuộc loại cấm phổ biến sẽ bị xử phạt như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Phương Mai, tôi sinh sống và làm việc tại TPHCM. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Triển lãm những tác phẩm nhiếp ảnh thuộc loại cấm phổ biến sẽ bị xử phạt như thế nào? Mức xử phạt là bao nhiêu? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (mai***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tổ chức thi hoặc liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh không đúng với nội dung đã đăng ký sẽ bị xử phạt như thế nào?

Tổ chức thi hoặc liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh không đúng với nội dung đã đăng ký sẽ bị xử phạt như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Trung Khải, tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức thi hoặc liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh không đúng với nội dung đã đăng ký sẽ bị xử phạt như thế nào? Mức xử phạt là bao nhiêu? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (0919***)

Hỏi đáp pháp luật Tổ chức thi hoặc liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử phạt như thế nào?

Tổ chức thi hoặc liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh theo quy định phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không đăng ký sẽ bị xử phạt như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Quốc Vinh, tôi sinh sống và làm việc tại TPHCM. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức thi hoặc liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh theo quy định phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không đăng ký sẽ bị xử phạt như thế nào? Mức xử phạt là bao nhiêu? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (01263***)

Hỏi đáp pháp luật Đơn giản hóa thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Đơn giản hóa thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thanh Lam hiện đang sống và làm việc tại Lâm Đồng. Tôi hiện đang làm nhiếp ảnh gia. Tôi có nghe nói đến việc đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi đơn giản hóa thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Chế độ nhuận bút đối với tác phẩm nhiếp ảnh

Chế độ nhuận bút đối với tác phẩm nhiếp ảnh được quy định ra sao? Xin chào Ngân hàng Hỏi – Đáp Pháp luật! Tôi tên là Quang Minh, nghề nghiệp của tôi là nhiếp ảnh. Vừa qua, tôi có ký hợp đồng làm một bộ ảnh trong một Dự án về bảo vệ môi trường cho một công ty truyền thông tại TP.HCM. Tôi đang tìm hiểu những quy định liên quan đến việc trả nhuận bút cho tác phẩm của tôi xem thử như thế nào, nhưng do không phải là người rành luật nên tôi gặp rất nhiều khó khăn. Qua thông tin tìm kiếm trên mạng, tôi biết đến Ngân hàng Hỏi – đáp pháp luật. Chính vì thế, tôi mong nhận được sự giải đáp từ Quý Ban biên tập cho thắc mắc của tôi như sau: Chế độ nhuận bút đối với tác phẩm nhiếp ảnh được trả như thế nào? Quy định này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Rất mong nhận được giải đáp kịp thời và nhanh chóng từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các anh/chị!

Quang Minh (minh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chế độ nhuận bút đối với tác phẩm nhiếp ảnh được sử dụng để trưng bày, triển lãm

Chế độ nhuận bút đối với tác phẩm nhiếp ảnh sử dụng để trưng bày triển lãm như thế nào? Xin chào Ngân hàng Hỏi – Đáp Pháp luật! Tôi tên là Quốc Cường, đang là nhiếp ảnh gia tự do. Vừa qua, tôi có ký hợp đồng thực hiện một bộ ảnh triển lãm trong Dự án về bảo vệ môi trường cho một công ty truyền thông tại TP.HCM. Tôi đang tìm hiểu những quy định liên quan đến việc trả nhuận bút cho tác phẩm của tôi xem thử như thế nào, nhưng do không phải là người rành luật nên tôi gặp rất nhiều khó khăn. Qua thông tin tìm kiếm trên mạng, tôi biết đến Ngân hàng Hỏi – đáp pháp luật. Chính vì thế, tôi mong nhận được sự giải đáp từ Quý Ban biên tập cho thắc mắc của tôi như sau: Chế độ nhuận bút đối với tác phẩm nhiếp ảnh được sử dụng để trưng bày, triển lãm được trả như thế nào? Quy định này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Rất mong nhận được giải đáp kịp thời và nhanh chóng từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các anh/chị!

 Quốc Cường (cuong***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đề nghị phê duyệt tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Hồ sơ đề nghị phê duyệt tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu bao gồm những gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Ngọc Liên hiện đang sống và làm việc tại Quảng Bình. Tôi muốn tìm hiểu hồ sơ đề nghị phê duyệt tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu bao gồm những gì? Vấn đề này được quy định tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn. 

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu bao gồm những thủ tục gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hằng Nga hiện đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Tôi muốn tìm hiểu thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu bao gồm những thủ tục gì? Vấn đề này được quy định tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Thẩm quyền phê duyệt nội dung tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt nội dung tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Đăng hiện đang sống và làm việc tại Hà Tĩnh. Tôi là một nhiếp ảnh gia làm việc tại một studio. Tôi muốn biết cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt nội dung tác phẩm nhiếp ảnh? Vấn đề này được quy định tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan.

Đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan quy định cụ thể ra sao? Tôi là một nhiếp ảnh gia tự do, trước nay tôi chưa đi thi quốc tế bao giờ. Sắp tới tôi có một tác phẩm được chọn để đi thi liên hoan quốc tế tổ chức tại Thuỵ Sỹ. Tôi muốn tìm hiểu xem quy định về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh ở VN ra nước ngoài dự thi thì đc quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của anh chị!

Hỏi đáp pháp luật Thi tác phẩm nhiếp ảnh, Liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh, Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh

Thi tác phẩm nhiếp ảnh, Liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh, Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh là những hoạt động gì? Xin chào anh chị tư vấn Thư Ký Luật! Tôi cũng là dân nhiếp ảnh, mấy khái niệm trên thì không quá khó để trả lời. Tuy nhiên định nghĩa khái niệm này theo các quy định pháp luật được quy định ra sao thì tôi chưa được rõ. Nay tôi gửi câu hỏi này đến ban biên tập Thư Ký Luật, mong anh chị tư vấn cho tôi được rõ! Tôi xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Tác phẩm nhiếp ảnh là gì?

Tác phẩm nhiếp ảnh là gì? Đây là câu hỏi không quá khó để tìm ra câu trả lời, vì tôi cũng là một dân trong nghề. Tuy nhiên định nghĩa khái niệm này theo các quy định pháp luật được quy định ra sao thì tôi chưa được rõ. Nay tôi gửi câu hỏi này đến ban biên tập Thư Ký Luật, mong anh chị tư vấn cho tôi được rõ! Tôi xin chân thành cám ơn!

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào